Torsson
Bertils Bror

Jag byggde ett enplanshus åt Bertils far.
Jag byggde ett enplanshus åt Bertils far.
Jag såga' o spika o lyfte o bar.
Efter fyra år var jag äntligen klar.
Men Bertils far fanns inte längre kvar!

Och jag byggde ett tvåvåningshus åt Bertils bror.
Jag byggde ett tvåvåningshus åt Bertils bror.
Han var ovarsam o skrek o svor
o trampa' på golvet med smutsiga skor.
Bertils bror gick o gjorde sig väldigt stor!

Bertils syster fick ett trevåningshus.
Bertils syster fick ett trevåningshus.
Husets stomme var torr som snus
o flammade upp som ett brinnande ljus.
Bertils syster har flyttat till Santa Cruz.

O Bertil tvista med sin mor,
e stämd av systern o sin bror.
Han ligger i fejd med hela sin familj.
Bertil o jag e kompanjoner,
skyldiga släkten flera miljoner!
För varje år ökar deras krav.
Någon gång ska jag bygga deras grav!

Jag byggde ett fyrplanshus åt Bertils mor.
Jag byggde ett fyrplanshus åt Bertils mor.
Men Bertils mor var som Bertils bror,
slarvig med sina smutsiga skor.
Bertils mor e inte vad alla tror!

Jag byggde ett femvåningshus åt Bertils fru.
Jag byggde ett femvåningshus åt Bertils fru.
Men Bertils fru kunde Ju-Jutsi,
så fönster o dörrar blev slagna itu.
Det bor någon annan i femvåningshuset nu!

O Bertil tvista med sin mor,
e stämd av systern o sin bror.
Han ligger i fejd med hela sin familj.
Bertil o jag e kompanjoner,
skyldiga släkten flera miljoner!
För varje år ökar deras krav.
Någon gång ska jag bygga deras grav!

Någon gång ska jag bygga deras grav!
Någon gång ska jag bygga deras grav!


Mirror lyrics:

Någon gång ska jag bygga deras grav!
Någon gång ska jag bygga deras grav!

Någon gång ska jag bygga deras grav!
För varje år ökar deras krav.
skyldiga släkten flera miljoner!
Bertil o jag e kompanjoner,
Han ligger i fejd med hela sin familj.
e stämd av systern o sin bror.
O Bertil tvista med sin mor,

Det bor någon annan i femvåningshuset nu!
så fönster o dörrar blev slagna itu.
Men Bertils fru kunde Ju-Jutsi,
Jag byggde ett femvåningshus åt Bertils fru.
Jag byggde ett femvåningshus åt Bertils fru.

Bertils mor e inte vad alla tror!
slarvig med sina smutsiga skor.
Men Bertils mor var som Bertils bror,
Jag byggde ett fyrplanshus åt Bertils mor.
Jag byggde ett fyrplanshus åt Bertils mor.

Någon gång ska jag bygga deras grav!
För varje år ökar deras krav.
skyldiga släkten flera miljoner!
Bertil o jag e kompanjoner,
Han ligger i fejd med hela sin familj.
e stämd av systern o sin bror.
O Bertil tvista med sin mor,

Bertils syster har flyttat till Santa Cruz.
o flammade upp som ett brinnande ljus.
Husets stomme var torr som snus
Bertils syster fick ett trevåningshus.
Bertils syster fick ett trevåningshus.

Bertils bror gick o gjorde sig väldigt stor!
o trampa' på golvet med smutsiga skor.
Han var ovarsam o skrek o svor
Jag byggde ett tvåvåningshus åt Bertils bror.
Och jag byggde ett tvåvåningshus åt Bertils bror.

Men Bertils far fanns inte längre kvar!
Efter fyra år var jag äntligen klar.
Jag såga' o spika o lyfte o bar.
Jag byggde ett enplanshus åt Bertils far.
Jag byggde ett enplanshus åt Bertils far.


Relevant Tags:
BBertils BBror ertils ror eBrtils rBor vertils vror vBertils vBror Bvertils Bvror gertils gror gBertils gBror Bgertils Bgror
nertils nror nBertils nBror Bnertils Bnror hertils hror hBertils hBror Bhertils Bhror Beertils Brror Brtils Bor Bretils Borr
Bsrtils Bdor Bsertils Bdror Besrtils Brdor B3rtils B4or B3ertils B4ror Be3rtils Br4or Bfrtils Bgor Bfertils Befrtils Brgor
Brrtils Btor Brertils Btror Berrtils Brtor B4rtils B5or B4ertils B5ror Be4rtils Br5or Bdrtils Bfor Bdertils Bfror Bedrtils Brfor
Bwrtils Beor Bwertils Beror Bewrtils Breor Broor Betils Brr Betrils Brro Bedtils Brkr Brkor Berdtils Brokr
Be4tils Br9r Br9or Ber4tils Bro9r Begtils Br0r Begrtils Br0or Bergtils Bro0r Bettils Brlr Betrtils Brlor Berttils Brolr
Be5tils Brir Be5rtils Brior Ber5tils Broir Beftils Brorr Bro Berftils Bror Beetils Brod Brodr Beretils Brord
Bro4 Berils Bro4r Beritls Bror4HOME
Popular Songs:
obian dan

porque

learn to fly

parade

hide me in your heart, o lord

why wait

home sweet home

sally

i am who i am

quiero quererte

honky tonk woman

invincible

the shelter of your arms

the wanting kind

sj attende

b u t t out

bigot

be the one

spirit in you

away

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us