Dimmu Borgir
For All Tid

Hver en tare er frosset,
var sjel er lenket,
vart hat er blodig.

All glede er svunnet,
all latter er forsvunnet,
alt liv skal ende i dod.

I et kalt og ode landskap,
skal den sorte horde tre frem,
var herre skal stige
opp for all tid, reise sitt rike igjen.

Var kamp skal belonnes,
vare nav skal prises,
vare sinn skal dra den grene,
og hans kj?rlighet skal evig ga tapt.
All moral skal forkastes,
du vil men du dor av skam.

Na er tiden kommet,
ja knus de godes ord,
la oss for alltid bli herskere pa denne jord


Mirror lyrics:

la oss for alltid bli herskere pa denne jord
ja knus de godes ord,
Na er tiden kommet,

du vil men du dor av skam.
All moral skal forkastes,
og hans kj?rlighet skal evig ga tapt.
vare sinn skal dra den grene,
vare nav skal prises,
Var kamp skal belonnes,

opp for all tid, reise sitt rike igjen.
var herre skal stige
skal den sorte horde tre frem,
I et kalt og ode landskap,

alt liv skal ende i dod.
all latter er forsvunnet,
All glede er svunnet,

vart hat er blodig.
var sjel er lenket,
Hver en tare er frosset,


Relevant Tags:
FFor AAll TTid or ll id oFr lAl iTd cor zll fid cFor zAll fTid Fcor Azll Tfid ror qll 5id rFor qAll 5Tid Fror Aqll T5id gor sll hid
gFor sAll hTid Fgor Asll Thid tor wll yid tFor wAll yTid Ftor Awll Tyid vor xll 6id vFor xAll 6Tid Fvor Axll T6id dor Alll gid dFor Al gTid
Fdor All Tgid Foor Akl rid Fr Akll rTid Fro Alkl Trid Fkr Aol Tiid Fkor Aoll Td Fokr Alol Tdi F9r Apl Tjd F9or Apll Tjid Fo9r Alpl Tijd
F0r T9d F0or T9id Fo0r Ti9d Flr Alk Tld Flor TlidHOME
Popular Songs:
scenario

footprints

your smile

skuta er lekk

back to you

signs of love

o calvary's lamb

paraisodisco

i am the tightrope

we are nameless

buscandote

el coraz„≥n sobre todo

i told you so

cat's chorus

wild

bossa nostra

heart of hearts

heavy whispers

a sitting on a gate

stormy weather

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us