Diverse Artister
Idde Schultz Fiskarna I Haven

De ringer upp
på morgonen
Jag lägger mig
Går aldrig upp igen

Det fanns en värld där utanför som höll
mig i hand en gång
Det fanns en liten flicka där som sjöng
på en sång

Men fiskarna i haven
och fåglarna på taken
Människor i husen
tände alla ljus men jag kan inte se för
Jag kan inte flyga
och jag kan inte dyka
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och hoppas att du kommer hem

Månen - min vän
Blev is igen
Smälte sedan
och jag blev blöt

Jag gick en gata upp och ner och upp
igen
men allt föll i din skugga så jag gick hem

För fiskarna i haven
och fåglarna på taken
Människor i husen
tände alla ljus men jag kan inte se för
Jag kan inte flyga
och jag kan inte dyka
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och hoppas att du kommer hem

Fiskarna i haven
och fåglarna på taken
Människor i husen
tände alla ljus men jag kan inte se för
Jag kan inte flyga
och jag kan inte dyka
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och hoppas att du kommer hem

Fiskarna i haven
och fåglarna på taken
Människor i husen
tände alla ljus men jag kan inte se för
Jag kan inte flyga
och jag kan inte dyka
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och hoppas att du kommer hem


Mirror lyrics:

och hoppas att du kommer hem
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och jag kan inte dyka
Jag kan inte flyga
tände alla ljus men jag kan inte se för
Människor i husen
och fåglarna på taken
Fiskarna i haven

och hoppas att du kommer hem
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och jag kan inte dyka
Jag kan inte flyga
tände alla ljus men jag kan inte se för
Människor i husen
och fåglarna på taken
Fiskarna i haven

och hoppas att du kommer hem
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och jag kan inte dyka
Jag kan inte flyga
tände alla ljus men jag kan inte se för
Människor i husen
och fåglarna på taken
För fiskarna i haven

men allt föll i din skugga så jag gick hem
igen
Jag gick en gata upp och ner och upp

och jag blev blöt
Smälte sedan
Blev is igen
Månen - min vän

och hoppas att du kommer hem
Jag kan bara blunda och lägga mig igen
och jag kan inte dyka
Jag kan inte flyga
tände alla ljus men jag kan inte se för
Människor i husen
och fåglarna på taken
Men fiskarna i haven

på en sång
Det fanns en liten flicka där som sjöng
mig i hand en gång
Det fanns en värld där utanför som höll

Går aldrig upp igen
Jag lägger mig
på morgonen
De ringer upp


Relevant Tags:
IIdde SSchultz FFiskarna II HHaven dde chultz iskarna aven dIde cShultz iFskarna I aHven jdde zchultz ciskarna j javen jIdde zSchultz cFiskarna jI jHaven
Ijdde Szchultz Fciskarna Ij Hjaven 9dde wchultz riskarna 9 uaven 9Idde wSchultz rFiskarna 9I uHaven I9dde Swchultz Friskarna I9 Huaven ldde dchultz giskarna l naven
lIdde dSchultz gFiskarna lI nHaven Ildde Sdchultz Fgiskarna Il Hnaven odde echultz tiskarna o baven oIdde eSchultz tFiskarna oI bHaven Iodde Sechultz Ftiskarna Io Hbaven
kdde xchultz viskarna k gaven kIdde xSchultz vFiskarna kI gHaven Ikdde Sxchultz Fviskarna Ik Hgaven 8dde achultz diskarna 8 yaven 8Idde aSchultz dFiskarna 8I yHaven
I8dde Sachultz Fdiskarna I8 Hyaven udde Scchultz Fiiskarna u Haaven uIdde Shultz Fskarna uI Hven Iudde Shcultz Fsikarna Iu Hvaen Iddde Sfhultz Fjskarna Hzven
Ide Sfchultz Fjiskarna Hzaven Idde Scfhultz Fijskarna Hazven Ixde Sxhultz F9skarna Hqven Ixdde F9iskarna Hqaven Idxde Scxhultz Fi9skarna Haqven
Iede Svhultz Flskarna Hsven Iedde Svchultz Fliskarna Hsaven Idede Scvhultz Filskarna Hasven Ifde Sdhultz Foskarna Hwven Ifdde Foiskarna Hwaven
Idfde Scdhultz Fioskarna Hawven Irde Schhultz Fkskarna Hxven Irdde Scultz Fkiskarna Hxaven Idrde Scuhltz Fikskarna Haxven Icde Scjultz F8skarna Havven
Icdde Scjhultz F8iskarna Haen Idcde Schjultz Fi8skarna Haevn Isde Scuultz Fuskarna Haben Isdde Scuhultz Fuiskarna Habven Idsde Schuultz Fiuskarna Havben
Scnultz Fisskarna Hacen Scnhultz Fikarna Hacven Ided Schnultz Fiksarna Havcen Idxe Scbultz Fizkarna Hagen Scbhultz Fizskarna Hagven
Iddxe Schbultz Fiszkarna Havgen Idee Scgultz Fiwkarna Hafen Scghultz Fiwskarna Hafven Iddee Schgultz Fiswkarna Havfen Idfe Scyultz Fidkarna Haveen
Scyhultz Fidskarna Havn Iddfe Schyultz Fisdkarna Havne Idre Fiekarna Havsn Schltz Fieskarna Havsen Iddre Schlutz Fisekarna Havesn
Idce Schhltz Fixkarna Hav3n Fixskarna Hav3en Iddce Schuhltz Fisxkarna Have3n Idse Sch7ltz Fiakarna Havfn Sch7ultz Fiaskarna
Iddse Schu7ltz Fisakarna Havefn Schkltz Fiskkarna Havrn Idd Schkultz Fisarna Havren Schukltz Fisakrna Havern Idds Schiltz Fislarna Hav4n
Schiultz Fislkarna Hav4en Iddes Schuiltz Fisklarna Have4n Idd3 Sch8ltz Fisoarna Havdn Idd3e Sch8ultz Fisokarna Havden Idde3 Schu8ltz Fiskoarna Havedn
Iddf Schjltz Fismarna Havwn Fismkarna Havwen Iddef Schujltz Fiskmarna Havewn Iddr Schyltz Fisjarna Havenn Fisjkarna Have



HOME
Popular Songs:
dmon

better together

angels and devils

living on a dream

beyond the grave

ave end

too real

gettin' it started

advice to the graduate

seor sin pisto

le chant de l'alouette

fado do ladro enamorado

eu me amo

when a woman cries

fraulein (vs. 2)

i will be waiting

words we speak

if i know you

the power of love

bavar kon

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us