Divas
Nema Razloga

Dani stalno se broje
Znam teško je
Snovi kao da stoje
Polako predaješ se
Dlanovi ti se znoje
Znam kako ti je
Sudbine se ne kroje
Kako trebale bi se!

Al nisi sam
Samo korak treba tebi za dalje
Ostvari san
Jer ako stvarno želiš biti taj

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Stvoren si za pobjede!

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Svijet je stvoren samo za tebe!

Idemo dalje...idemo dalje!

Jedan pogled u tebe
I jasno je sve
Samo vjeruj u sebe
Ti možeš najbolje!
Život najbolje šalje
U pobjede
Skupi snage za dalje
I doci ceš do nje!

Jer nisi sam
Samo korak treba tebi za dalje
Ostvari san
Ako stvarno želiš biti taj!

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Stvoren si za pobjede!

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Svijet je stvoren samo za tebe!

Idemo dalje...idemo dalje!

Zar samo jedan korak
Treba tebi za dalje
Život samo neke od nas
Naprijed šalje
Kad pitaš kako, gdje i zašto
Sada da kreneš
Ti gledaj, juri, šuti i
Zato poslušaj mene!

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Stvoren si za pobjede!

Nema raloga
Da se predaješ
Sve na tebi je!
Nema razloga
Da odustaješ
Svijet je stvoren samo za tebe!


Mirror lyrics:

Svijet je stvoren samo za tebe!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Stvoren si za pobjede!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Zato poslušaj mene!
Ti gledaj, juri, šuti i
Sada da kreneš
Kad pitaš kako, gdje i zašto
Naprijed šalje
Život samo neke od nas
Treba tebi za dalje
Zar samo jedan korak

Idemo dalje...idemo dalje!

Svijet je stvoren samo za tebe!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Stvoren si za pobjede!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Ako stvarno želiš biti taj!
Ostvari san
Samo korak treba tebi za dalje
Jer nisi sam

I doci ceš do nje!
Skupi snage za dalje
U pobjede
Život najbolje šalje
Ti možeš najbolje!
Samo vjeruj u sebe
I jasno je sve
Jedan pogled u tebe

Idemo dalje...idemo dalje!

Svijet je stvoren samo za tebe!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Stvoren si za pobjede!
Da odustaješ
Nema razloga
Sve na tebi je!
Da se predaješ
Nema raloga

Jer ako stvarno želiš biti taj
Ostvari san
Samo korak treba tebi za dalje
Al nisi sam

Kako trebale bi se!
Sudbine se ne kroje
Znam kako ti je
Dlanovi ti se znoje
Polako predaješ se
Snovi kao da stoje
Znam teško je
Dani stalno se broje


Relevant Tags:
NNema RRazloga ema azloga eNma aRzloga mema dazloga mNema dRazloga Nmema Rdazloga hema 4azloga hNema 4Razloga Nhema R4azloga
jema gazloga jNema gRazloga Njema Rgazloga bema tazloga bNema tRazloga Nbema Rtazloga Neema 5azloga Nma 5Razloga Nmea R5azloga
Nsma fazloga Nsema fRazloga Nesma Rfazloga N3ma eazloga N3ema eRazloga Ne3ma Reazloga Nfma Raazloga Nfema Rzloga Nefma Rzaloga
Nrma Rzzloga Nrema Rzazloga Nerma Razzloga N4ma Rqzloga N4ema Rqazloga Ne4ma Raqzloga Ndma Rszloga Ndema Rsazloga Nedma Raszloga
Nwma Rwzloga Nwema Rwazloga Newma Rawzloga Nemma Rxzloga Nea Rxazloga Neam Raxzloga Neja Nejma Raloga Nemja Ralzoga
Neka Raaloga Nekma Nemka Razaloga Nena Rasloga Nenma Nemna Razsloga Nemaa Raxloga Nem Nema Razxloga
Nemz Razlloga Nemza Razoga Nemaz Razolga Nemq RazkogaHOME
Popular Songs:
la legge giusta

desert island

pure hatred

feelin' right

rainfall

take a walk

power

j'ai rv de nous

my perfect day

geto

i min famn

you and i tonight

les saisons

sat in your lap

she called me baby

nobody

wake up yesterday

shadows

i'll show you

born again

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us