Disney
I Just Can't Wait To Be King (finnish)

Simba:
Oon kuningas mä huomisen
Siis kaikki varokaa

Zazu:
No, on siinä hassu kuningas
Ei harjan karvaakaan

Simba:
Et kuningasta suurempaa
Oo nähnyt milloinkaan
Harjoittelen pöyhkeilyä
Sekä karjuntaa

Zazu:
Ei oikein innosta tuo ollenkaan

Simba:
Kruunun vain kun saa kuninkaan

Kukaan ei mua käske

Zazu:
Kun sanoin siitä

Nala:
Kukaan ei nyt häärää

Zazu:
Minä määrään

Simba:
Kukaan ei myös huuda

Zazu:
En minä

Simba ja Nala:
Kukaan ei mua määrää

Zazu:
Minä määrään

Simba:
Tehdä ihan kaiken saan

Zazu:
No ei missään tapauksessa

Simba:
Paikan kun saan kuninkaan

Zazu:
On vihdoinkin nyt meidänkin
Päästävä sopimaan

Simba:
En tarvi pikkulintua
Mua nyt neuvomaan

Zazu:
Jos monarkian kohtalo on tämä
Lähden pois
Pois koko maasta, pois Afrikasta
Tään linnun matka ois
Tää pentu perinteet käy rikkomaan

Simba:
Kruunun vain kun saan kuninkaan

Heti vasemmalle
Heti oikealle
Heti kun mä käsken
Valta leijonalle
Ei vielä

Kaikki:
Nyt kaikki luodut maan näin laulakaa
Saan kuoron suusta suuhun raikumaan
On Simba kuninkaamme tosiaan

Simba:
Kunhan kruunun saan kuninkaan
Kunhan kruunun saan kuninkaan
Kunhan kruunun saan kuninkaan


Mirror lyrics:

Kunhan kruunun saan kuninkaan
Kunhan kruunun saan kuninkaan
Kunhan kruunun saan kuninkaan
Simba:

On Simba kuninkaamme tosiaan
Saan kuoron suusta suuhun raikumaan
Nyt kaikki luodut maan näin laulakaa
Kaikki:

Ei vielä
Valta leijonalle
Heti kun mä käsken
Heti oikealle
Heti vasemmalle

Kruunun vain kun saan kuninkaan
Simba:

Tää pentu perinteet käy rikkomaan
Tään linnun matka ois
Pois koko maasta, pois Afrikasta
Lähden pois
Jos monarkian kohtalo on tämä
Zazu:

Mua nyt neuvomaan
En tarvi pikkulintua
Simba:

Päästävä sopimaan
On vihdoinkin nyt meidänkin
Zazu:

Paikan kun saan kuninkaan
Simba:

No ei missään tapauksessa
Zazu:

Tehdä ihan kaiken saan
Simba:

Minä määrään
Zazu:

Kukaan ei mua määrää
Simba ja Nala:

En minä
Zazu:

Kukaan ei myös huuda
Simba:

Minä määrään
Zazu:

Kukaan ei nyt häärää
Nala:

Kun sanoin siitä
Zazu:

Kukaan ei mua käske

Kruunun vain kun saa kuninkaan
Simba:

Ei oikein innosta tuo ollenkaan
Zazu:

Sekä karjuntaa
Harjoittelen pöyhkeilyä
Oo nähnyt milloinkaan
Et kuningasta suurempaa
Simba:

Ei harjan karvaakaan
No, on siinä hassu kuningas
Zazu:

Siis kaikki varokaa
Oon kuningas mä huomisen
Simba:


Relevant Tags:
II JJust CCan't WWait TTo BBe KKing ((finnish) ust an't ait o e ing finnish) I uJst aCn't aWit oT eB iKng f(innish)
j kust fan't aait fo ve ling (ffinnish) jI kJust fCan't aWait fTo vBe lKing (innish) Ij Jkust Cfan't Waait Tfo Bve Kling (ifnnish)
9 iust xan't 3ait 5o ge oing (cinnish) 9I iJust xCan't 3Wait 5To gBe oKing (cfinnish) I9 Jiust Cxan't W3ait T5o Bge Koing (fcinnish)
l must van't dait ho ne ming (rinnish) lI mJust vCan't dWait hTo nBe mKing (rfinnish) Il Jmust Cvan't Wdait Tho Bne Kming (frinnish)
o nust dan't eait yo he jing (ginnish) oI nJust dCan't eWait yTo hBe jKing (gfinnish) Io Jnust Cdan't Weait Tyo Bhe Kjing (fginnish)
k hust Caan't sait 6o Bee iing (tinnish) kI hJust Cn't sWait 6To B iKing (tfinnish) Ik Jhust Cna't Wsait T6o Be Kiing (ftinnish)
8 uust Czn't 2ait go Bs (vinnish) 8I uJust Czan't 2Wait gTo Bse Kng (vfinnish) I8 Juust Cazn't W2ait Tgo Bes Knig (fvinnish)
u Cqn't qait ro B3 Kjng (dinnish) uI Jst Cqan't qWait rTo B3e (dfinnish) Iu Jsut Caqn't Wqait Tro Be3 Kijng (fdinnish)
Jhst Csn't Too Bf K9ng (fiinnish) Csan't Wit T Bfe K9ing (fnnish) Juhst Casn't Wiat To Bef Ki9ng (fninish)
J7st Cwn't Wzit Tk Br Klng (fjnnish) J7ust Cwan't Wzait Tko Bre (fjinnish) Ju7st Cawn't Wazit Tok Ber Kilng (fijnnish)
Jkst Cxn't Wqit T9 B4 Kong (f9nnish) T9o B4e (f9innish) Jukst Caxn't Waqit To9 Be4 Kiong (fi9nnish)
Jist Cann't Wsit T0 Bd Kkng (flnnish) Ca't T0o Bde Kking (flinnish) Juist Ca'nt Wasit To0 Bed Kikng (filnnish)
J8st Cam't Wwit Tl Bw K8ng (fonnish) J8ust Camn't Wwait Tlo Bwe K8ing (foinnish) Ju8st Canm't Wawit Tol Bew Ki8ng (fionnish)
Jjst Cah't Wxit Ti Kung (fknnish) Jjust Cahn't Wxait Tio Kuing (fkinnish) Jujst Canh't Waxit Toi Kiung (fiknnish)
Jyst Caj't Waiit Kinng (f8nnish) Jyust Cajn't Wat Kig (f8innish) Juyst Canj't Wati Kign (fi8nnish)
Jusst Cab't Wajt Kimg (funnish) Jut Cabn't Wajit Kimng (fuinnish) Juts Canb't Waijt Kinmg (fiunnish)
Juzt Can''t Wa9t Kihg (finnnish) Juzst Cant Wa9it Kihng (finish) Juszt Cant' Wai9t Kinhg (finnish)
Juwt Can'tt Walt Kijg (fimnish) Juwst Can' Walit (fimnnish) Juswt Can't Wailt Kinjg (finmnish)
Judt Can'f Waot Kibg (fihnish) Judst Can'ft Waoit Kibng (fihnnish) Jusdt Can'tf Waiot Kinbg (finhnish)
Juet Can'5 Wakt Kingg (fijnish) Juest Can'5t Wakit Kin Juset Can't5 Waikt King (finjnish)
Juxt Can'h Wa8t Kinh (fibnish) Juxst Can'ht Wa8it (fibnnish) Jusxt Can'th Wai8t Kingh (finbnish)
Juat Can'y Waut Kiny Juast Can'yt Wauit Kinyg Jusat Can'ty Waiut Kingy (fininsh)
Justt Can'6 Waitt Kinb (finmish) Jus Can'6t Wai Just Can't6 Wait Kingb (finnmish)HOME
Popular Songs:
la arana

les persiennes

1950

johnny b. goode

how will i sleep

the boy with the golden arm

wish on me

je s'rai l

secrets

wash jones

et franois de roubaix dans le dos

plastic

you're my love, you're my life

attached at the mouth

what have they done to me

love won't let me

i just knew

someone to believe

kuolemanvakavaa

compaixo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us