Doe Maar
Ze Is Van Mij Van Brahimpjeuh!!

Sinds een dag of 2
vlinders in mijn hoofd
sinds een dag of 2
aangenaam verdoofd

kwas haast vergeten hoe't voelt om verliefd te zijn
ik kijk om me heen door een roze bril
veel te lang allen, kstond een beetje stil
hoe kon ik weten? mijn wereldje was zo klein

tis wel een beetje raar
negentien jaar
trillend op mijn benen, ja
als ze is verdwenen...

ze is ze is van mij yeah (3)
ze is van mij en niet van jou

tis wel een beetje raar
negentien jaar
trillend op mijn benen, ja
Als ze is verdwenen...

shalala
o, ze is ze is van mij
shalala ze is ze is van mij


Mirror lyrics:

shalala ze is ze is van mij
o, ze is ze is van mij
shalala

Als ze is verdwenen...
trillend op mijn benen, ja
negentien jaar
tis wel een beetje raar

ze is van mij en niet van jou
ze is ze is van mij yeah (3)

als ze is verdwenen...
trillend op mijn benen, ja
negentien jaar
tis wel een beetje raar

hoe kon ik weten? mijn wereldje was zo klein
veel te lang allen, kstond een beetje stil
ik kijk om me heen door een roze bril
kwas haast vergeten hoe't voelt om verliefd te zijn

aangenaam verdoofd
sinds een dag of 2
vlinders in mijn hoofd
Sinds een dag of 2


Relevant Tags:
ZZe IIs VVan MMij VVan BBrahimpjeuh!! e s an ij an rahimpjeuh!! eZ sI aVn iMj aVn rBahimpjeuh!! ae js ban jij ban vrahimpjeuh!! aZe jIs bVan jMij bVan vBrahimpjeuh!!
Zae Ijs Vban Mjij Vban Bvrahimpjeuh!! se 9s can kij can grahimpjeuh!! sZe 9Is cVan kMij cVan gBrahimpjeuh!! Zse I9s Vcan Mkij Vcan Bgrahimpjeuh!! xe ls gan nij gan nrahimpjeuh!!
xZe lIs gVan nMij gVan nBrahimpjeuh!! Zxe Ils Vgan Mnij Vgan Bnrahimpjeuh!! Zee os fan Miij fan hrahimpjeuh!! Z oIs fVan Mj fVan hBrahimpjeuh!! Ze Ios Vfan Mji Vfan Bhrahimpjeuh!!
Zs ks Vaan Mjj Vaan Brrahimpjeuh!! kIs Vn Vn Bahimpjeuh!! Zes Iks Vna Mijj Vna Barhimpjeuh!! Z3 8s Vzn M9j Vzn Bdahimpjeuh!! Z3e 8Is Vzan M9ij Vzan Bdrahimpjeuh!!
Ze3 I8s Vazn Mi9j Vazn Brdahimpjeuh!! Zf us Vqn Mlj Vqn B4ahimpjeuh!! Zfe uIs Vqan Mlij Vqan B4rahimpjeuh!! Zef Ius Vaqn Milj Vaqn Br4ahimpjeuh!! Zr Iss Vsn Moj Vsn Bgahimpjeuh!!
Zre I Vsan Moij Vsan Zer Is Vasn Mioj Vasn Brgahimpjeuh!! Z4 Iz Vwn Mkj Vwn Btahimpjeuh!! Z4e Izs Vwan Vwan Btrahimpjeuh!! Ze4 Isz Vawn Mikj Vawn Brtahimpjeuh!!
Zd Iw Vxn M8j Vxn B5ahimpjeuh!! Zde Iws Vxan M8ij Vxan B5rahimpjeuh!! Zed Isw Vaxn Mi8j Vaxn Br5ahimpjeuh!! Zw Id Vann Muj Vann Bfahimpjeuh!! Zwe Ids Va Muij Va Bfrahimpjeuh!!
Zew Isd Van Miuj Van Brfahimpjeuh!! Ie Vam Vam Beahimpjeuh!! Ies Vamn Mi Vamn Berahimpjeuh!! Ise Vanm Mij Vanm Breahimpjeuh!! Ix Vah Mik Vah Braahimpjeuh!!
Ixs Vahn Vahn Brhimpjeuh!! Isx Vanh Mijk Vanh Brhaimpjeuh!! Ia Vaj Mii Vaj Brzhimpjeuh!! Ias Vajn Vajn Brzahimpjeuh!! Isa Vanj Miji Vanj Brazhimpjeuh!!
Vab Mim Vab Brqhimpjeuh!! Vabn Mimj Vabn Brqahimpjeuh!! Vanb Mijm Vanb Braqhimpjeuh!! Min Brshimpjeuh!! Minj Brsahimpjeuh!!
Mijn Brashimpjeuh!! Mih Brwhimpjeuh!! Mihj Brwahimpjeuh!! Mijh Brawhimpjeuh!! Miu Brxhimpjeuh!!
Brxahimpjeuh!! Miju Braxhimpjeuh!! Brahhimpjeuh!! Braimpjeuh!! Braihmpjeuh!!
Brajimpjeuh!! Brajhimpjeuh!! Brahjimpjeuh!! Brauimpjeuh!! Brauhimpjeuh!!
Brahuimpjeuh!! Branimpjeuh!! Branhimpjeuh!! Brahnimpjeuh!! Brabimpjeuh!!
Brabhimpjeuh!! Brahbimpjeuh!! Bragimpjeuh!! Braghimpjeuh!! Brahgimpjeuh!!
Brayimpjeuh!! Brayhimpjeuh!! Brahyimpjeuh!! Brahiimpjeuh!! Brahmpjeuh!!
Brahmipjeuh!! Brahjmpjeuh!! Brahijmpjeuh!! Brah9mpjeuh!! Brah9impjeuh!!
Brahi9mpjeuh!! Brahlmpjeuh!! Brahlimpjeuh!! Brahilmpjeuh!! Brahompjeuh!!
Brahoimpjeuh!! Brahiompjeuh!! Brahkmpjeuh!! Brahkimpjeuh!! Brahikmpjeuh!!
Brah8mpjeuh!! Brah8impjeuh!! Brahi8mpjeuh!! Brahumpjeuh!! Brahiumpjeuh!!
Brahimmpjeuh!! Brahipjeuh!! Brahipmjeuh!!HOME
Popular Songs:
love thing

valpara„≠so (english)

what happened to us

thankful

sembra il primo giorno

goodbye

tu mayor tentaci„≥n

soulution

i said a prayer for you today

the intentions are clear

one more tomorrow

our pride is our loyalty

j'ai rat„© t„©l„©foot

sous le vent (duet with celine dion)

l'amour ne dure pas toujours

will i

double monday

l'eternit„†

easy read

rakkauden liekki

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us