Disney
God Help The Outcasts (norwegian)

Jeg vet ikke om du lytter,
du som har født Gud's sønn.
Jeg vet ikke om du hører
en sigøyner's bønn.
Ja, jeg vet jeg er en utstøtt,
jeg burde sikkert snu.
Men jeg ser deg og jeg undres:
var du en gang utstøtt du? ...

Gud se i nåde på dine små.
Gi dem den gaven det er å forstå.
Gud hjelp de minste der det er fortjent,
Gud hjelp de minste før alt er for sent.

Jeg krever intet, tar det som skjer,
men jeg vet så mange
som trenger det mer.
Gud, gi de minste det arme et bud;
Vis dem at alle er barna til Gud.
Selv for en utstøtt er det en Gud.


Mirror lyrics:

Selv for en utstøtt er det en Gud.
Vis dem at alle er barna til Gud.
Gud, gi de minste det arme et bud;
som trenger det mer.
men jeg vet så mange
Jeg krever intet, tar det som skjer,

Gud hjelp de minste før alt er for sent.
Gud hjelp de minste der det er fortjent,
Gi dem den gaven det er å forstå.
Gud se i nåde på dine små.

var du en gang utstøtt du? ...
Men jeg ser deg og jeg undres:
jeg burde sikkert snu.
Ja, jeg vet jeg er en utstøtt,
en sigøyner's bønn.
Jeg vet ikke om du hører
du som har født Gud's sønn.
Jeg vet ikke om du lytter,


Relevant Tags:
GGod HHelp TThe OOutcasts ((norwegian) od elp he utcasts norwegian) oGd eHlp hTe uOtcasts n(orwegian) hod jelp fhe kutcasts (nnorwegian) hGod jHelp fThe kOutcasts (orwegian)
Ghod Hjelp Tfhe Okutcasts (onrwegian) yod uelp 5he 9utcasts (morwegian) yGod uHelp 5The 9Outcasts (mnorwegian) Gyod Huelp T5he O9utcasts (nmorwegian) bod nelp hhe 0utcasts (horwegian)
bGod nHelp hThe 0Outcasts (hnorwegian) Gbod Hnelp Thhe O0utcasts (nhorwegian) vod belp yhe lutcasts (jorwegian) vGod bHelp yThe lOutcasts (jnorwegian) Gvod Hbelp Tyhe Olutcasts (njorwegian)
fod gelp 6he iutcasts (borwegian) fGod gHelp 6The iOutcasts (bnorwegian) Gfod Hgelp T6he Oiutcasts (nborwegian) tod yelp ghe Ouutcasts (noorwegian) tGod yHelp gThe Otcasts (nrwegian)
Gtod Hyelp Tghe Otucasts (nrowegian) Good Heelp rhe Ohtcasts (nkrwegian) Gd Hlp rThe Ohutcasts (nkorwegian) Gdo Hlep Trhe Ouhtcasts (nokrwegian) Gkd Hslp O7tcasts (n9rwegian)
Gkod Hselp Te O7utcasts (n9orwegian) Gokd Heslp Teh Ou7tcasts (no9rwegian) G9d H3lp Tje Oktcasts (n0rwegian) G9od H3elp Tjhe (n0orwegian) Go9d He3lp Thje Ouktcasts (no0rwegian)
G0d Hflp Tue Oitcasts (nlrwegian) G0od Hfelp Tuhe (nlorwegian) Go0d Heflp Thue Ouitcasts (nolrwegian) Gld Hrlp Tne O8tcasts (nirwegian) Glod Hrelp Tnhe O8utcasts (niorwegian)
Gold Herlp Thne Ou8tcasts (noirwegian) Gid H4lp Tbe Ojtcasts (norrwegian) Giod H4elp Tbhe Ojutcasts (nowegian) Goid He4lp Thbe Oujtcasts (nowregian) Godd Hdlp Tge Oytcasts (nodwegian)
Go Hdelp Oyutcasts (nodrwegian) God Hedlp Thge Ouytcasts (nordwegian) Gox Hwlp Tye Outtcasts (no4wegian) Goxd Hwelp Oucasts (no4rwegian) Godx Hewlp Thye Ouctasts (nor4wegian)
Goe Hellp Thee Oufcasts (nogwegian) Goed Hep Th Ouftcasts (nogrwegian) Gode Hepl The Outfcasts (norgwegian) Gof Hekp Ths Ou5casts (notwegian) Gofd Heklp Thse Ou5tcasts (notrwegian)
Godf Helkp Thes Out5casts (nortwegian) Gor Heop Th3 Ouhcasts (no5wegian) Gord Heolp Th3e (no5rwegian) Godr Helop The3 Outhcasts (nor5wegian) Goc Hepp Thf Ouycasts (nofwegian)
Gocd Heplp Thfe (nofrwegian) Godc Helpp Thef Outycasts (norfwegian) Gos Thr Ou6casts (noewegian) Gosd Hel Thre Ou6tcasts (noerwegian) Gods Help Ther Out6casts (norewegian)
Hel0 Th4 Ougcasts (norwwegian) Hel0p Th4e Ougtcasts (noregian) Help0 The4 Outgcasts (norewgian) Hell Thd Ourcasts (noraegian) Thde Ourtcasts (norawegian)
Helpl Thed Outrcasts (norwaegian) Helo Thw Outccasts (nor3egian) Thwe Outasts (nor3wegian) Helpo Thew Outacsts (norw3egian) Outfasts (nordegian)
Outcfasts (norwdegian) Outxasts (noreegian) Outxcasts Outcxasts (norweegian) Outvasts (norsegian)
Outvcasts (norswegian) Outcvasts (norwsegian) Outdasts (nor2egian) Outdcasts (nor2wegian) Outcdasts (norw2egian)
Outcaasts (norqegian) Outcsts (norqwegian) Outcsats (norwqegian) Outczsts Outczasts (norwgian)
Outcazsts (norwgeian) Outcqsts (norwsgian) Outcqasts Outcaqsts (norwesgian) Outcssts (norw3gian)HOME
Popular Songs:
goder afton

17 magazine

i believe

osiem bogosawiestw

eyes of the world

jamie's in town

almost like being in love

ii

salome

come down

sleeping beauty

a thousand times

over my shoulder

my god

unknown legend

doe het zelf

you are loved (don't give up)

cu' mme

tightrope

nais ko

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us