Disney
Can You Feel The Love Tonight(danish)

(Timon)
Jeg kan se det komme

(Pumba)
Hvad??

(Timon)
Det vil de ikke tro

(Pumba)
Hvem??

(Timon)
De bliver et par og resultatet er...
vores trio bliver til to

Der' romantik i luften
og trolddom overalt
Sådan som de to hvisker
kan jeg se..
Det her det ender galt!

(Omkvæd)
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
af glæde, ro og fred
For denne nat er helt vidunderlig
og skabt til kærlighed

(Simba)
Hvordan skal jeg forklare
hvordan vil hun forstå
og hvis jeg siger alt
umuligt
hun vil vende sig og gå

(Nala)
Han holder noget hem'ligt
han ikke kan få sagt
jeg ved han er en konge indeni
han har en konges magt

(Omkvæd)
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
af glæde, ro og fred
For denne nat er helt vidunderlig
og skabt til kærlighed

(2. omkvæd)
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
hvordan naturens fred
pibler ud af nattens trylleri
alt er kærlighed...

(Timon og Pumba snøfter)

(Timon)
Og hvis han nu forelsker sig
er det klart som blæk

(Pumba)
De glade dage
med os to
er forbi

(Timon og Pumba)
og vores ven er VÆK!!

(Timon og Pumba bryder ud i gråd)


Mirror lyrics:

(Timon og Pumba bryder ud i gråd)

og vores ven er VÆK!!
(Timon og Pumba)

er forbi
med os to
De glade dage
(Pumba)

er det klart som blæk
Og hvis han nu forelsker sig
(Timon)

(Timon og Pumba snøfter)

alt er kærlighed...
pibler ud af nattens trylleri
hvordan naturens fred
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
(2. omkvæd)

og skabt til kærlighed
For denne nat er helt vidunderlig
af glæde, ro og fred
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
(Omkvæd)

han har en konges magt
jeg ved han er en konge indeni
han ikke kan få sagt
Han holder noget hem'ligt
(Nala)

hun vil vende sig og gå
umuligt
og hvis jeg siger alt
hvordan vil hun forstå
Hvordan skal jeg forklare
(Simba)

og skabt til kærlighed
For denne nat er helt vidunderlig
af glæde, ro og fred
Føl hvordan dit liv bliver fyldt
(Omkvæd)

Det her det ender galt!
kan jeg se..
Sådan som de to hvisker
og trolddom overalt
Der' romantik i luften

vores trio bliver til to
De bliver et par og resultatet er...
(Timon)

Hvem??
(Pumba)

Det vil de ikke tro
(Timon)

Hvad??
(Pumba)

Jeg kan se det komme
(Timon)


Relevant Tags:
CCan YYou FFeel TThe LLove TTonight(danish) an ou eel he ove onight(danish) aCn oYu eFel hTe oLve oTnight(danish)
fan gou ceel fhe kove fonight(danish) fCan gYou cFeel fThe kLove fTonight(danish) Cfan Ygou Fceel Tfhe Lkove Tfonight(danish)
xan hou reel 5he oove 5onight(danish) xCan hYou rFeel 5The oLove 5Tonight(danish) Cxan Yhou Freel T5he Loove T5onight(danish)
van 6ou geel hhe pove honight(danish) vCan 6You gFeel hThe pLove hTonight(danish) Cvan Y6ou Fgeel Thhe Lpove Thonight(danish)
dan uou teel yhe yonight(danish) dCan uYou tFeel yThe Lve yTonight(danish) Cdan Yuou Fteel Tyhe Lvoe Tyonight(danish)
Caan 7ou veel 6he Lkve 6onight(danish) Cn 7You vFeel 6The 6Tonight(danish) Cna Y7ou Fveel T6he Lokve T6onight(danish)
Czn jou deel ghe L9ve gonight(danish) Czan jYou dFeel gThe L9ove gTonight(danish) Cazn Yjou Fdeel Tghe Lo9ve Tgonight(danish)
Cqn tou Feeel rhe L0ve ronight(danish) Cqan tYou Fel rThe L0ove rTonight(danish) Caqn Ytou Feel Trhe Lo0ve Tronight(danish)
Csn Yoou Fsel Llve Toonight(danish) Csan Yu Fseel Te Llove Tnight(danish) Casn Yuo Fesel Teh Lolve Tnoight(danish)
Cwn Yku F3el Tje Live Tknight(danish) Cwan Ykou F3eel Tjhe Liove Tkonight(danish) Cawn Yoku Fe3el Thje Loive Toknight(danish)
Cxn Y9u Ffel Tue Lovve T9night(danish) Y9ou Ffeel Tuhe Loe T9onight(danish) Caxn Yo9u Fefel Thue Loev To9night(danish)
Cann Y0u Frel Tne Lobe T0night(danish) Ca Y0ou Tnhe Lobve T0onight(danish) Can Yo0u Ferel Thne Lovbe To0night(danish)
Cam Ylu F4el Tbe Loce Tlnight(danish) Camn Ylou F4eel Tbhe Locve Tlonight(danish) Canm Yolu Fe4el Thbe Lovce Tolnight(danish)
Cah Yiu Fdel Tge Loge Tinight(danish) Cahn Yiou Logve Tionight(danish) Canh Yoiu Fedel Thge Lovge Toinight(danish)
Caj Youu Fwel Tye Lofe Tonnight(danish) Cajn Yo Fweel Lofve Toight(danish) Canj You Fewel Thye Lovfe Toinght(danish)
Cab Yoh Thee Lovee Tomight(danish) Cabn Yohu Th Lov Tomnight(danish) Canb Youh Fele The Love Tonmight(danish)
Yo7 Fesl Ths Lovs Tohight(danish) Yo7u Thse Lovse Tohnight(danish) You7 Feesl Thes Loves Tonhight(danish)
Yok Fe3l Th3 Lov3 Tojight(danish) Th3e Lov3e Tojnight(danish) Youk Fee3l The3 Love3 Tonjight(danish)
Yoi Fefl Thf Lovf Tobight(danish) Thfe Tobnight(danish) Youi Feefl Thef Lovef Tonbight(danish)
Yo8 Ferl Thr Lovr Toniight(danish) Yo8u Thre Lovre Tonght(danish) You8 Feerl Ther Lover Tongiht(danish)
Yoj Fe4l Th4 Lov4 Tonjght(danish) Yoju Th4e Lov4e Youj Fee4l The4 Love4 Tonijght(danish)
Yoy Fedl Thd Lovd Ton9ght(danish) Yoyu Thde Lovde Ton9ight(danish) Youy Feedl Thed Loved Toni9ght(danish)
Fewl Thw Lovw Tonlght(danish) Thwe Lovwe Tonlight(danish) Feewl Thew Lovew Tonilght(danish)
Feell Tonoght(danish) Fee Tonoight(danish) Tonioght(danish)
Feek Tonkght(danish) Feekl Tonkight(danish) Feelk Tonikght(danish)
Feeo Ton8ght(danish) Feeol Ton8ight(danish) Feelo Toni8ght(danish)
Feep Tonught(danish) Feepl Tonuight(danish) Feelp Toniught(danish)
Tonigght(danish) Toniht(danish) Tonihgt(danish)
Tonihht(danish) Tonihght(danish) Tonighht(danish)
Toniyht(danish) Toniyght(danish) Tonigyht(danish)HOME
Popular Songs:
feathers from your tree

the edge of water

el deforme

taken in

breathe

a memory

vaporisiert

cybernecia

why do i lie

my friend

island

there's no way

some catch flies

all the pretty little ponies

cradle

never a time

dude, you're being that guy

sin ti

tu presa fcil

needles and pins

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us