Thomas Brndbo
Du Sa ␠ Va En Drm

Du sa æ va en drøm
at du vil vær i lag med mæ
Æ svara ingenting
men leita etter ord te dæ
Æ va vingeskutt og skada
og va redd for å bli svikta
Æ villa gjerne ha dæ
og ikke berre i en drøm

Du sa æ va en drøm
og villa drøm i lag med mæ
Æ syntes du va fin
men sa det aldri høgt te dæ
Æ va lykkelig forelska
men va redd for at du stakk av
Æ villa gjerne ha dæ
og ikke berre i en drøm

Det va så my æ skull ha sagt
men det va vanskelig å få det fram
Ordan min vart rar og ny
æ fekk aldri te å sei dæ ka æ meint

Du sa æ va en drøm
å sånt har ingen sagt te mæ
Æ villa vær din vænn
å visst at æ va gla i dæ
Alle tankan som æ gikk med
også fikk æ aldri sagt det
Æ villa gjerne ha dæ
og ikke berre i en drøm

Du sa æ va en drøm
at drømmen kunn' vær god å ha
Æ tenkt så mange ting
men kjent på at du gjor mæ gla
Æ va vingeskutt å skada
å va redd for å bli svikta
No vil æ gjerne ha dæ
og ikke berre i en drøm


Mirror lyrics:

og ikke berre i en drøm
No vil æ gjerne ha dæ
å va redd for å bli svikta
Æ va vingeskutt å skada
men kjent på at du gjor mæ gla
Æ tenkt så mange ting
at drømmen kunn' vær god å ha
Du sa æ va en drøm

og ikke berre i en drøm
Æ villa gjerne ha dæ
også fikk æ aldri sagt det
Alle tankan som æ gikk med
å visst at æ va gla i dæ
Æ villa vær din vænn
å sånt har ingen sagt te mæ
Du sa æ va en drøm

æ fekk aldri te å sei dæ ka æ meint
Ordan min vart rar og ny
men det va vanskelig å få det fram
Det va så my æ skull ha sagt

og ikke berre i en drøm
Æ villa gjerne ha dæ
men va redd for at du stakk av
Æ va lykkelig forelska
men sa det aldri høgt te dæ
Æ syntes du va fin
og villa drøm i lag med mæ
Du sa æ va en drøm

og ikke berre i en drøm
Æ villa gjerne ha dæ
og va redd for å bli svikta
Æ va vingeskutt og skada
men leita etter ord te dæ
Æ svara ingenting
at du vil vær i lag med mæ
Du sa æ va en drøm


Relevant Tags:
DDu SSa ␠ VVa EEn DDrm u a ␠ a n rm uD aS ␠ aV nE rDm xu za ッ␠ ba sn xrm xDu zSa ␠ bVa sEn xDrm
Dxu Sza ⃐ Vba Esn Dxrm eu wa ␠ ca 3n erm eDu wSa バ cVa 3En eDrm Deu Swa バ Vca E3n Derm fu da ␐ ga fn frm
fDu dSa gVa fEn fDrm Dfu Sda ⠐ Vga Efn Dfrm ru ea ␠ fa rn rrm rDu eSa fVa rEn rDrm Dru Sea ␠ Vfa Ern Drrm
cu xa Vaa 4n crm cDu xSa V 4En cDrm Dcu Sxa Va E4n Dcrm su aa Vz dn srm sDu aSa Vza dEn sDrm
Dsu Saa Vaz Edn Dsrm Duu Vq wn D S Vqa wEn Dm Du Sa Vaq Ewn Drm Dh Sz Vs Enn Ddm
Dhu Vsa E Ddrm Duh Saz Vas En Drdm D7 Sq Vw Em D4m D7u Sqa Vwa Emn D4rm Du7 Saq Vaw Enm Dr4m
Dk Ss Vx Eh Dgm Dku Ssa Vxa Ehn Dgrm Duk Sas Vax Enh DrgmHOME
Popular Songs:
i'll make it clear

tomb of insomnia

please remember me

qu hiciste

struggle

gone wrong

hansel y gretel

try me on... i'm very you

was kann ich denn dafr

whiskey lullaby

el tiempo

sen gibi

run and hide

drowning

almost home

alles kwijt

only time will tell

la rue du babouin (duet with maurane)

bake me a country ham

1 800 new funk advertisement

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us