Thomas Jă¤rvheden
Fittlă´ten (till Min Dotter)

Du ligger sĂĄ tryggt, i din mammas varma mage
Du vaggas, du växer dig stor
Vi har målat ditt rum, vi har köpt dig en vagn,
Och du är välkommen ut, ur fittan

Tänk att snart får jag hålla dig i min famn
Tänk snart får ska jag lära dig att gå
Tänk att snart får du hålla din mor i handen
Men först, ska hon pressa dig ut fittan.

Ur fittaaaan, ur fittan.
Hon ska pressa dig ur fittan
Ur fittan, ur fittan
Du ska pressas ut ur, fiiiiiittan.


Mirror lyrics:

Du ska pressas ut ur, fiiiiiittan.
Ur fittan, ur fittan
Hon ska pressa dig ur fittan
Ur fittaaaan, ur fittan.

Men först, ska hon pressa dig ut fittan.
Tänk att snart får du hålla din mor i handen
Tänk snart får ska jag lära dig att gå
Tänk att snart får jag hålla dig i min famn

Och du är välkommen ut, ur fittan
Vi har målat ditt rum, vi har köpt dig en vagn,
Du vaggas, du växer dig stor
Du ligger sĂĄ tryggt, i din mammas varma mage


Relevant Tags:
FFittlă´ten ((till MMin DDotter) ittlă´ten till in otter) iFttlă´ten t(ill iMn oDtter) cittlă´ten (ttill jin xotter) cFittlă´ten (ill jMin xDotter)
Fcittlă´ten (itll Mjin Dxotter) rittlă´ten (fill kin eotter) rFittlă´ten (ftill kMin eDotter) Frittlă´ten (tfill Mkin Deotter) gittlă´ten (5ill nin fotter)
gFittlă´ten (5till nMin fDotter) Fgittlă´ten (t5ill Mnin Dfotter) tittlă´ten (hill Miin rotter) tFittlă´ten (htill Mn rDotter) Ftittlă´ten (thill Mni Drotter)
vittlă´ten (yill Mjn cotter) vFittlă´ten (ytill cDotter) Fvittlă´ten (tyill Mijn Dcotter) dittlă´ten (6ill M9n sotter) dFittlă´ten (6till M9in sDotter)
Fdittlă´ten (t6ill Mi9n Dsotter) Fiittlă´ten (gill Mln Dootter) Fttlă´ten (gtill Mlin Dtter) Ftitlă´ten (tgill Miln Dtoter) Fjttlă´ten (rill Mon Dktter)
Fjittlă´ten (rtill Moin Dkotter) Fijttlă´ten (trill Mion Doktter) F9ttlă´ten (tiill Mkn D9tter) F9ittlă´ten (tll D9otter) Fi9ttlă´ten (tlil Mikn Do9tter)
Flttlă´ten (tjll M8n D0tter) Flittlă´ten (tjill M8in D0otter) Filttlă´ten (tijll Mi8n Do0tter) Fottlă´ten (t9ll Mun Dltter) Foittlă´ten (t9ill Muin Dlotter)
Fiottlă´ten (ti9ll Miun Doltter) Fkttlă´ten (tlll Minn Ditter) Fkittlă´ten (tlill Mi Diotter) Fikttlă´ten (tilll Min Doitter) F8ttlă´ten (toll Mim Dottter)
F8ittlă´ten (toill Mimn Doter) Fi8ttlă´ten (tioll Minm Dotter) Futtlă´ten (tkll Mih Dofter) Fuittlă´ten (tkill Mihn Doftter) Fiuttlă´ten (tikll Minh Dotfter)
Fitttlă´ten (t8ll Mij Do5ter) Fitlă´ten (t8ill Do5tter) Fittlă´ten (ti8ll Minj Dot5ter) Fiftlă´ten (tull Mib Dohter) Fifttlă´ten (tuill Mibn Dohtter)
Fitftlă´ten (tiull Minb Dothter) Fi5tlă´ten Doyter) Fi5ttlă´ten (til Doytter) Fit5tlă´ten (till Dotyter) Fihtlă´ten (tikl Do6ter)
Fihttlă´ten Do6tter) Fithtlă´ten (tilkl Dot6ter) Fiytlă´ten (tiol Dogter) Fiyttlă´ten Dogtter) Fitytlă´ten (tilol Dotgter)
Fi6tlă´ten (tipl Dorter) Fi6ttlă´ten (tipll Dortter) Fit6tlă´ten (tilpl Dotrter) Figtlă´ten Figttlă´ten
Fitgtlă´ten Dotetr) Firtlă´ten (tilk Dotfer) Firttlă´ten Fitrtlă´ten (tillk Dottfer) (tilo Dot5er)
Fitltă´ten (tillo Dott5er) Fitflă´ten (tilp Dother) Fittflă´ten (tillp Dotther) Fit5lă´ten Dotyer) Fitt5lă´ten Dottyer)
Fithlă´ten Dot6er) Fitthlă´ten Dott6er)HOME
Popular Songs:
some bobby

rimer ou ramer

serais tu la

lay

don't you know you're beautiful

black

flash's theme reprise (victory celebrations)

loneliness settles in

things go better with coke #1

l'aquoiboniste

reve du noel

and i love her

let the play begin

monster side

still gonna try

you don't know me

unreachable

sommar

a

wave

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us