Thal„É‚≠a
Juana (tagalog)

Empezamos...
Juana, Juana, Juana, ahh...
Abroche su cinturo, mi amor, que vamo' a despegar

Isang araw ako'y lumalangoy sa dagat
Nagkita kami ng boyfriend ni Juana
Ngumiti siya sa akin, ako'y ngumiti rin
At siya'y lumangoy at di umalis sa 'king tabi

Coro:
Como te lo cuento Juana
Ipagtapat ko ba o hindi
Como te lo cuento Juana
Ang boyfriend niya'y mahal ko na rin
Como te lo cuento Juana
Ipagtapat ko ba o hindi
Como te lo cuento Juana
Ang boyfriend niya'y mahal ko na rin
Ay...Juana
Di mo pa alam ito Juana
Ay...Juana
Pa'no ko masasabi
Ay...Juana
Di mo pa alam ito Juana
Ay...Juana
Sya'y mahal ko na rin
Ay, malabo pa pala
Ay, malabo pa pala

Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana...
Juana, Juana, Juana...

Ang sabi nya sa'kin
Ako'y walang katulad
At si Juana ay nawala nang gana
Yakap nya'y kay higpit
Dama ko'ng haplos nya
Sa akin doon at dito
Kahit saan man iyon

Coro

Ay Juanita, no te enojes
Pues este hombre no es pa'tanto...
Está tan feo el pobrecito


Mirror lyrics:

Está tan feo el pobrecito
Pues este hombre no es pa'tanto...
Ay Juanita, no te enojes

Coro

Kahit saan man iyon
Sa akin doon at dito
Dama ko'ng haplos nya
Yakap nya'y kay higpit
At si Juana ay nawala nang gana
Ako'y walang katulad
Ang sabi nya sa'kin

Juana, Juana, Juana...
Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana, Juana...

Ay, malabo pa pala
Ay, malabo pa pala
Sya'y mahal ko na rin
Ay...Juana
Di mo pa alam ito Juana
Ay...Juana
Pa'no ko masasabi
Ay...Juana
Di mo pa alam ito Juana
Ay...Juana
Ang boyfriend niya'y mahal ko na rin
Como te lo cuento Juana
Ipagtapat ko ba o hindi
Como te lo cuento Juana
Ang boyfriend niya'y mahal ko na rin
Como te lo cuento Juana
Ipagtapat ko ba o hindi
Como te lo cuento Juana
Coro:

At siya'y lumangoy at di umalis sa 'king tabi
Ngumiti siya sa akin, ako'y ngumiti rin
Nagkita kami ng boyfriend ni Juana
Isang araw ako'y lumalangoy sa dagat

Abroche su cinturo, mi amor, que vamo' a despegar
Juana, Juana, Juana, ahh...
Empezamos...


Relevant Tags:
JJuana ((tagalog) uana tagalog) uJana t(agalog) kuana (ttagalog) kJuana (agalog) Jkuana (atgalog) iuana (fagalog)
iJuana (ftagalog) Jiuana (tfagalog) muana (5agalog) mJuana (5tagalog) Jmuana (t5agalog) nuana (hagalog) nJuana (htagalog)
Jnuana (thagalog) huana (yagalog) hJuana (ytagalog) Jhuana (tyagalog) uuana (6agalog) uJuana (6tagalog) Juuana (t6agalog)
(gagalog) Jana (gtagalog) Jauna (tgagalog) Jhana (ragalog) (rtagalog) Juhana (tragalog) J7ana (taagalog)
J7uana (tgalog) Ju7ana (tgaalog) Jkana (tzgalog) (tzagalog) Jukana (tazgalog) Jiana (tqgalog) (tqagalog)
Juiana (taqgalog) J8ana (tsgalog) J8uana (tsagalog) Ju8ana (tasgalog) Jjana (twgalog) Jjuana (twagalog) Jujana (tawgalog)
Jyana (txgalog) Jyuana (txagalog) Juyana (taxgalog) Juaana (taggalog) Juna (taalog) Junaa (taaglog) Juzna (tahalog)
Juzana (tahgalog) Juazna (taghalog) Juqna (tayalog) Juqana (taygalog) Juaqna (tagyalog) Jusna (tabalog) Jusana (tabgalog)
Juasna (tagbalog) Juwna (tavalog) Juwana (tavgalog) Juawna (tagvalog) Juxna (tafalog) Juxana (tafgalog) Juaxna (tagfalog)
Juanna (tatalog) Juaa (tatgalog) Juaan (tagtalog) Juama (tagaalog) Juamna (taglog)HOME
Popular Songs:
follow the fire

juke box hero

la conquista

solid gold

veien hjem

incontrarsi

cubreme

the finer things [7'' version]

jesus

pis

chapter one

como yo te amo

poseur punk

you'll lose a good thing

walking at night, alone

where eye meets eye

black dress

sleepwalker

azul

molotov

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us