Sarek
Lt Mig Vara

Jag vet en sägen som inte e sann
Men ändå ger fröjd till kvinna och man
Jag vet en plats där det ofta blåser kallt
Men värme och kärlek finns överallt
Allt det man tror på kan va upp och ner
För sanningen är sällan det man ser

LÃ¥t mig vara
Och du kan bespara
Mig från lögnerna du har...
LÃ¥t mig vara
Vill inte förklara
Eller ge dig flera svar...

Jag känner en kvinna som kan verka hård
Men som ägnar sitt liv åt sin faders vård
Och en man som skrattar och kammar till sitt hår
Fast han inombords har ett oläkt sår
Verkligheten är ibland upp och ner
Men inget är som lögnerna du ger

LÃ¥t mig vara
Och du kan bespara
Mig från lögnerna du har...
LÃ¥t mig vara
Vill inte förklara
Eller ge dig flera svar...

Nu solar du i framgångens glans
Men gråter efter en andra chans
Och själv så går jag vid skuggorna igen
Och söker efter en verklig vän

LÃ¥t mig vara
Och du kan bespara
Mig från lögnerna du har...
LÃ¥t mig vara
Vill inte förklara
Eller ge dig flera svar...

LÃ¥t mig vara
LÃ¥t mig vara

LÃ¥t mig vara
Och du kan bespara
Mig från lögnerna du har...
LÃ¥t mig vara
Vill inte förklara
Eller ge dig flera svar...


Mirror lyrics:

Eller ge dig flera svar...
Vill inte förklara
LÃ¥t mig vara
Mig från lögnerna du har...
Och du kan bespara
LÃ¥t mig vara

LÃ¥t mig vara
LÃ¥t mig vara

Eller ge dig flera svar...
Vill inte förklara
LÃ¥t mig vara
Mig från lögnerna du har...
Och du kan bespara
LÃ¥t mig vara

Och söker efter en verklig vän
Och själv så går jag vid skuggorna igen
Men gråter efter en andra chans
Nu solar du i framgångens glans

Eller ge dig flera svar...
Vill inte förklara
LÃ¥t mig vara
Mig från lögnerna du har...
Och du kan bespara
LÃ¥t mig vara

Men inget är som lögnerna du ger
Verkligheten är ibland upp och ner
Fast han inombords har ett oläkt sår
Och en man som skrattar och kammar till sitt hår
Men som ägnar sitt liv åt sin faders vård
Jag känner en kvinna som kan verka hård

Eller ge dig flera svar...
Vill inte förklara
LÃ¥t mig vara
Mig från lögnerna du har...
Och du kan bespara
LÃ¥t mig vara

För sanningen är sällan det man ser
Allt det man tror på kan va upp och ner
Men värme och kärlek finns överallt
Jag vet en plats där det ofta blåser kallt
Men ändå ger fröjd till kvinna och man
Jag vet en sägen som inte e sann


Relevant Tags:
LLt MMig VVara t ig ara Lt iMg aVra kt jig bara kLt jMig bVara Lkt Mjig Vbara ot kig cara
oLt kMig cVara Lot Mkig Vcara pt nig gara pLt nMig gVara Lpt Mnig Vgara Lt Miig fara Lt Mg fVara
Lt Mgi Vfara Lッt Mjg Vaara Lt Vra L⃴t Mijg Vraa Lt M9g Vzra Lヴt M9ig Vzara Lヴt Mi9g Vazra
Lⴴt Mlg Vqra Lt Mlig Vqara Lt Milg Vaqra Ltt Mog Vsra L Moig Vsara Lt Miog Vasra Lf Mkg Vwra
Lft Vwara Ltf Mikg Vawra L5 M8g Vxra L5t M8ig Vxara Lt5 Mi8g Vaxra Lh Mug Varra Lht Muig Vaa
Lth Miug Vaar Ly Migg Vada Lyt Mi VadraHOME
Popular Songs:
filmi

tu quieres

world up my ass

crash (95 mix)

step back

life less frightening

the betrayer

speak silence

stupid present

no time for sense

have a good time

warum

love's holiday

the hanging tree

together

ultimate sacrifice

unlovable

the wilderness

down now

gypsy woman

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us