Sarek
Snart r Han Hr

Hans ögonfärg
Var som hav och berg
Och du dröjde kvar hos denne man
För att se lite mer innan han försvann

Sammets brun och bergagrå
Möttes i en blick
Eldar tändes redan då
Och längtan när han gick

Snart är han här
Den du håller kär
Det är dig han älskar
Och ert liv han tror på
Att du gav tid
Till hans inre strid
Fick nog tiden att stanna
Men nu är det ni två

Men han hade band
Till någon annans hand
Och han sökte svar om fel och rätt
För att bryta och såra är långt ifrån lätt

Väntan blev till evighet
Natten kändes lång
Såg nog hur du grät och slet
Men tiden gick sin gång

Men snart är han här
Den du håller kär
Det är dig han älskar
Och ert liv han tror på
Att du gav tid
Till hans inre strid
Fick nog tiden att stanna
Men nu är det ni två, åh åh

Ta hans hand och vila dig
I hans varma famn
Allting har ju ordnat sig
Du har fått din man

Åh snart är han här
Den du håller kär
Det är dig han älskar
Och ert liv han tror på
Att du gav tid
Till hans inre strid
Fick nog tiden att stanna

Åh åh åh åh…
(Snart är han här)
(Den du håller kär)

Att du gav tid
(Att du gav tid)
(Till hans inre strid)
(Fick nog tiden att stanna)
Men nu är det ni två
Åh åh åh…

Fick nog tiden att stanna


Mirror lyrics:

Fick nog tiden att stanna

Åh åh åh…
Men nu är det ni två
(Fick nog tiden att stanna)
(Till hans inre strid)
(Att du gav tid)
Att du gav tid

(Den du håller kär)
(Snart är han här)
Åh åh åh åh…

Fick nog tiden att stanna
Till hans inre strid
Att du gav tid
Och ert liv han tror på
Det är dig han älskar
Den du håller kär
Åh snart är han här

Du har fått din man
Allting har ju ordnat sig
I hans varma famn
Ta hans hand och vila dig

Men nu är det ni två, åh åh
Fick nog tiden att stanna
Till hans inre strid
Att du gav tid
Och ert liv han tror på
Det är dig han älskar
Den du håller kär
Men snart är han här

Men tiden gick sin gång
Såg nog hur du grät och slet
Natten kändes lång
Väntan blev till evighet

För att bryta och såra är långt ifrån lätt
Och han sökte svar om fel och rätt
Till någon annans hand
Men han hade band

Men nu är det ni två
Fick nog tiden att stanna
Till hans inre strid
Att du gav tid
Och ert liv han tror på
Det är dig han älskar
Den du håller kär
Snart är han här

Och längtan när han gick
Eldar tändes redan då
Möttes i en blick
Sammets brun och bergagrå

För att se lite mer innan han försvann
Och du dröjde kvar hos denne man
Var som hav och berg
Hans ögonfärg


Relevant Tags:
SSnart r HHan HHr nart r an r nSart r aHn Hr znart ッr jan jr zSnart r jHan jHr Sznart ⃤r Hjan Hjr
wnart r uan ur wSnart ヤr uHan uHr Swnart ヤr Huan Hur dnart ⤤r nan nr dSnart r nHan nHr Sdnart r Hnan Hnr
enart rr ban br eSnart bHan bHr Senart r Hban Hbr xnart d gan gr xSnart dr gHan gHr Sxnart rd Hgan Hgr
anart 4 yan yr aSnart 4r yHan yHr Sanart r4 Hyan Hyr Snnart g Haan Hr Sart gr Hn Hr Sanrt rg Hna Hr
Smart t Hzn Hッr Smnart tr Hzan Hr Snmart rt Hazn H⃤r Shart 5 Hqn Hr Shnart 5r Hqan Hヤr Snhart r5 Haqn Hヤr
Sjart f Hsn H⤤r Sjnart fr Hsan Hr Snjart rf Hasn Hr Sbart e Hwn Hrr Sbnart er Hwan H Snbart re Hawn Hr
Snaart Hxn Hd Snrt Hxan Hdr Snrat Haxn Hrd Snzrt Hann H4 Snzart Ha H4r Snazrt Han Hr4
Snqrt Ham Hg Snqart Hamn Hgr Snaqrt Hanm Hrg Snsrt Hah Ht Snsart Hahn Htr Snasrt Hanh Hrt
Snwrt Haj H5HOME
Popular Songs:
is it for me

safe from harm

mrs. robinson

i'll set you free

right now

it's impossible

lauren

un monton de estrellas

from a daze

change today

the light is on

and i do

a walk across the rooftops

hacerte recordar

chips dag efter dag

gentlest hammer

dieu que le monde est injuste

i'll go

tielle heitetty

home sick home

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us