Sarek
Du Fr ␞nnu Mitt Hjrta Att Sl

Om min själ kan få ro
Där norrskenet glöder
Där skogarnas lugn
Är allt jag behöver
SÃ¥ ser jag igen
Vilken väg jag ska ta
Och vad som är viktigt
Och vad jag vill ha

Om din själ kan få ro
Där vågorna glimmar
Och vindarna leker
I morgonens dimma
SÃ¥ ser du igen
Vilken väg du ska ta
Och vad som är viktigt
Och vad du vill ha

När livet var stilla så kom du till mig
Och aldrig hade jag mött nån som dig
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
För vi hade nåt särskilt vi två
Och du får ännu mitt hjärta att slå

Vi ska finna ett hem
Där minnen ska samlas
Där havsvik och skog
Ska mötas och blandas
SÃ¥ att vi kan se
Vilken väg vi vill ta
Och vad som är viktigt
Och vad vi vill ha

När livet var stilla så kom du till mig
Och aldrig hade jag mött nån som dig
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
För vi hade nåt särskilt vi två
Och du får ännu mitt hjärta att slå

Din blick säger mer än tusen ord
För den speglar himmel, hav och jord
Så är du en ängel som himlen har sänt
Så må det helt klart vara hänt

När livet var stilla så kom du till mig
Och aldrig hade jag mött nån som dig
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
För vi hade nåt särskilt vi två

Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
För vi hade nåt särskilt vi två
Och du får ännu mitt hjärta att slå

Du får ännu mitt hjärta att slå


Mirror lyrics:

Du får ännu mitt hjärta att slå

Och du får ännu mitt hjärta att slå
För vi hade nåt särskilt vi två
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå

För vi hade nåt särskilt vi två
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
Och aldrig hade jag mött nån som dig
När livet var stilla så kom du till mig

Så må det helt klart vara hänt
Så är du en ängel som himlen har sänt
För den speglar himmel, hav och jord
Din blick säger mer än tusen ord

Och du får ännu mitt hjärta att slå
För vi hade nåt särskilt vi två
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
Och aldrig hade jag mött nån som dig
När livet var stilla så kom du till mig

Och vad vi vill ha
Och vad som är viktigt
Vilken väg vi vill ta
SÃ¥ att vi kan se
Ska mötas och blandas
Där havsvik och skog
Där minnen ska samlas
Vi ska finna ett hem

Och du får ännu mitt hjärta att slå
För vi hade nåt särskilt vi två
Den sanning jag sökt blev så lätt att förstå
Och aldrig hade jag mött nån som dig
När livet var stilla så kom du till mig

Och vad du vill ha
Och vad som är viktigt
Vilken väg du ska ta
SÃ¥ ser du igen
I morgonens dimma
Och vindarna leker
Där vågorna glimmar
Om din själ kan få ro

Och vad jag vill ha
Och vad som är viktigt
Vilken väg jag ska ta
SÃ¥ ser jag igen
Är allt jag behöver
Där skogarnas lugn
Där norrskenet glöder
Om min själ kan få ro


Relevant Tags:
DDu FFr ␞nnu MMitt HHjrta AAtt SSl u r ␞nnu itt jrta tt l uD Fr ␞nnu iMtt jHrta tAt lS
xu cr ッ␞nnu jitt jjrta ztt zl xDu cFr ␞nnu jMitt jHjrta zAtt zSl Dxu Fcr ⃐nnu Mjitt Hjjrta Aztt Szl
eu rr ␞nnu kitt ujrta qtt wl eDu rFr バnnu kMitt uHjrta qAtt wSl Deu Frr バnnu Mkitt Hujrta Aqtt Swl
fu gr ␐nnu nitt njrta stt dl fDu gFr nnu nMitt nHjrta sAtt dSl Dfu Fgr ➐nnu Mnitt Hnjrta Astt Sdl
ru tr ␞nnu Miitt bjrta wtt el rDu tFr nnu Mtt bHjrta wAtt eSl Dru Ftr nnu Mtit Hbjrta Awtt Sel
cu vr ␞nnnu Mjtt gjrta xtt xl cDu vFr ␞nu gHjrta xAtt xSl Dcu Fvr ␞nnu Mijtt Hgjrta Axtt Sxl
su dr ␞mnu M9tt yjrta Attt al sDu dFr ␞mnnu M9itt yHjrta At aSl Dsu Fdr ␞nmnu Mi9tt Hyjrta Att Sal
Duu Fr ␞hnu Mltt Aft Sll D Fr ␞hnnu Mlitt Hrta Aftt S Du Fr ␞nhnu Miltt Hjrta Atft Sl
Dh Fッr ␞jnu Mott Hkrta A5t Sk Dhu Fr ␞jnnu Moitt Hkjrta A5tt Skl Duh F⃴r ␞njnu Miott Hjkrta At5t Slk
D7 Fr ␞bnu Mktt Hirta Aht So D7u Fヴr ␞bnnu Hijrta Ahtt Sol Du7 Fヴr ␞nbnu Miktt Hjirta Atht Slo
Dk Fⴴr M8tt Hmrta Ayt Sp Dku Fr M8itt Hmjrta Aytt Spl Duk Fr ␞nun Mi8tt Hjmrta Atyt Slp
Di Frr ␞nmu Mutt Hnrta A6t Sl Diu F Muitt A6tt Sl Dui Fr ␞nnmu Miutt Hjnrta At6t Sl
D8 Fd ␞nhu Mittt Hhrta Agt Slッ D8u Fdr Mit Hhjrta Agtt Sl Du8 Frd ␞nnhu Mitt Hjhrta Atgt Sl⃴
Dj F4 ␞nju Mift Hurta Art Sl Dju F4r Miftt Artt Slヴ Duj Fr4 ␞nnju Mitft Hjurta Atrt Slヴ
Dy Fg ␞nbu Mi5t Hjrta Slⴴ Dyu Fgr Mi5tt Hjrta Sl Duy Frg ␞nnbu Mit5t Hjrta Sl
Ft ␞nnuu Miht Hjッrta Atf Ftr ␞nn Mihtt Hjrta Frt Mitht Hj⃤rta Attf
F5 ␞nnh Miyt Hjrta At5 F5r Miytt Hjヤrta Fr5 ␞nnuh Mityt Hjヤrta Att5
Ff ␞nn7 Mi6t Hj⤤rta Ath Ffr ␞nn7u Mi6tt Hjrta Frf ␞nnu7 Mit6t Hjrta Atth
Fe ␞nnk Migt Hjrrta Aty Fer ␞nnku Migtt HjtaHOME
Popular Songs:
ashmed frn afganistan

old siam, sir

klagelied

oh sorrow, oh shame

le soleil noir

untouchable

todos

rip it up

postcards from catalunya

darling, can't you see your my tragedy

weakness sows its seed

nothing fails

silk pyjamas

i keep a close watch

besjungen frbisedd

la chica de ayer

mission (a world record)

red balloon (vishnu's eyes)

the body

for a friend

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us