Sarek
Tyst I Glă€ntan

Tyst i glÀntan, djupt i skogen
LÄngt frÄn hav och högljudd mÄs
DÀr som liten svamp stÄr trogen
TrÀdets rot i symbios
TrÀdets rot i symbios

Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan
Och ett lugn av sÄdan sort
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
DÀr i glÀntan vill jag vara
Samla dagg i jÀrneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
LÄngt frÄn vÀrldens brus

MÄnskensglans i benvit fÀrg
Som av grenverk mattats av
Smyckar daggvÄt sten och berg
Lik som mossa ris och lav
Lik som mossa ris och lav

Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan
Och ett lugn av sÄdan sort
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
DÀr i glÀntan vill jag vara
Samla dagg i jÀrneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
LÄngt frÄn vÀrldens brus

GlÀnta, min glÀnta
Ser du hur jag mÄr?
HjÀlp mig i min vÀntan
Och lÀk sen mina sÄr
Och lÀk sen mina sÄr

Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan
Och ett lugn av sÄdan sort
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
DÀr i glÀntan vill jag vara
Samla dagg i jÀrneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
LÄngt frÄn vÀrldens brus


Mirror lyrics:

LÄngt frÄn vÀrldens brus
Dricka livsmystikens svala dryck
Samla dagg i jÀrneks krus
DÀr i glÀntan vill jag vara
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
Och ett lugn av sÄdan sort
Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan

Och lÀk sen mina sÄr
Och lÀk sen mina sÄr
HjÀlp mig i min vÀntan
Ser du hur jag mÄr?
GlÀnta, min glÀnta

LÄngt frÄn vÀrldens brus
Dricka livsmystikens svala dryck
Samla dagg i jÀrneks krus
DÀr i glÀntan vill jag vara
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
Och ett lugn av sÄdan sort
Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan

Lik som mossa ris och lav
Lik som mossa ris och lav
Smyckar daggvÄt sten och berg
Som av grenverk mattats av
MÄnskensglans i benvit fÀrg

LÄngt frÄn vÀrldens brus
Dricka livsmystikens svala dryck
Samla dagg i jÀrneks krus
DÀr i glÀntan vill jag vara
Att alla tunga tankar förs lÄngt bort
Och ett lugn av sÄdan sort
Mjuk mystik dÀr finns i glÀntan

TrÀdets rot i symbios
TrÀdets rot i symbios
DÀr som liten svamp stÄr trogen
LÄngt frÄn hav och högljudd mÄs
Tyst i glÀntan, djupt i skogen


Relevant Tags:
TTyst II GGlă€ntan yst lă€ntan yTst I lGă€ntan fyst j hlă€ntan fTyst jI hGlă€ntan Tfyst Ij Ghlă€ntan 5yst 9 ylă€ntan
5Tyst 9I yGlă€ntan T5yst I9 Gylă€ntan hyst l blă€ntan hTyst lI bGlă€ntan Thyst Il Gblă€ntan yyst o vlă€ntan yTyst oI vGlă€ntan
Tyyst Io Gvlă€ntan 6yst k flă€ntan 6Tyst kI fGlă€ntan T6yst Ik Gflă€ntan gyst 8 tlă€ntan gTyst 8I tGlă€ntan Tgyst I8 Gtlă€ntan
ryst u Gllă€ntan rTyst uI Gă€ntan Tryst Iu Găl€ntan Gkă€ntan Tst Gklă€ntan Tsyt Glkă€ntan Tgst Goă€ntan
Golă€ntan Tygst Gloă€ntan Thst Gpă€ntan Gplă€ntan Tyhst Glpă€ntan T6st Glăă€ntan Gl€ntan
Ty6st Gl€ăntan Tust Gl ntan Tuyst Glăntan Tyust Glăn€tan T7st Glă€nntan T7yst Glă€tan Ty7st Glă€tnan
Tjst Glă€mtan Tjyst Glă€mntan Tyjst Glă€nmtan Ttst Glă€htan Ttyst Glă€hntan Tytst Glă€nhtan Tysst Glă€jtan
Tyt Glă€jntan Tyts Glă€njtan Tyzt Glă€btan Tyzst Glă€bntan Tyszt Glă€nbtan Tywt Glă€nttanHOME
Popular Songs:
before the next teardrop falls

postcards

rollergirl

crazy

sure as the sun

the old days are gone

fallen to rise

all kinds of people

we'll recover

my whole life

hum hum frăŽn humlegăŽrden

crusaders' anthem

you better quit

slow hole to china

will you love me tomorrow

magic in your eyes

look around

raise your rifles

if only you'd of happened to me a long time ago

this is where the party's at

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us