Skert!
Vi Kommer Att D Samtidigt

Dansade brevid dig
Ville gå hem vid fyra
Men jag stannade till sju
Utan att våga säga mer än hej
Du är rätt ung
Jag är äldre än du
Men du röker så jag skulle säga att vi är plus minus noll

Vi kommer att dö samtidigt, du och jag
Vi kommer att dö samtidigt, du och jag
Vi kommer att dö, dö

En hund jag kände dog för en vecka sen
Och några dagar senare dog hans hundkamrat
Dom kände varandra fanns ingen poäng att leva utan en bästa vän
Jag förstod det inte då men nu vet jag vem det kommer bli

Vi kommer dö…

Andas, jag kan inte andas
För det låter så pinsamt kvavt där jag står brevid dig.
För trött för att dölja, det måste vara uppenbart
åh Kom inte närmre, åh snälla kom närmre
Snälla kom närmre, snälla kom närmre, kom närmre...

Vi dansade i samma takt
Likadana hjärnor som redan tänkt på allt innan någonting hänt
gjort om till ironi rädd för något som känslor men slippa
vara smart i kväll.

Vi kommer dö…


Mirror lyrics:

Vi kommer dö…

vara smart i kväll.
gjort om till ironi rädd för något som känslor men slippa
Likadana hjärnor som redan tänkt på allt innan någonting hänt
Vi dansade i samma takt

Snälla kom närmre, snälla kom närmre, kom närmre...
åh Kom inte närmre, åh snälla kom närmre
För trött för att dölja, det måste vara uppenbart
För det låter så pinsamt kvavt där jag står brevid dig.
Andas, jag kan inte andas

Vi kommer dö…

Jag förstod det inte då men nu vet jag vem det kommer bli
Dom kände varandra fanns ingen poäng att leva utan en bästa vän
Och några dagar senare dog hans hundkamrat
En hund jag kände dog för en vecka sen

Vi kommer att dö, dö
Vi kommer att dö samtidigt, du och jag
Vi kommer att dö samtidigt, du och jag

Men du röker så jag skulle säga att vi är plus minus noll
Jag är äldre än du
Du är rätt ung
Utan att våga säga mer än hej
Men jag stannade till sju
Ville gå hem vid fyra
Dansade brevid dig


Relevant Tags:
VVi KKommer AAtt DD SSamtidigt i ommer tt amtidigt iV oKmmer tAt D aSmtidigt bi lommer ztt x zamtidigt bVi lKommer zAtt xD zSamtidigt
Vbi Klommer Aztt Dx Szamtidigt ci oommer qtt e wamtidigt cVi oKommer qAtt eD wSamtidigt Vci Koommer Aqtt De Swamtidigt gi mommer stt f damtidigt
gVi mKommer sAtt fD dSamtidigt Vgi Kmommer Astt Df Sdamtidigt fi jommer wtt r eamtidigt fVi jKommer wAtt rD eSamtidigt Vfi Kjommer Awtt Dr Seamtidigt
Vii iommer xtt c xamtidigt V iKommer xAtt cD xSamtidigt Vi Kiommer Axtt Dc Sxamtidigt Vj Attt s aamtidigt Vji Kmmer At sD aSamtidigt
Vij Kmomer Att Ds Saamtidigt V9 Kkmmer Aft D V9i Kkommer Aftt D Smtidigt Vi9 Kokmmer Atft D Smatidigt Vl K9mmer A5t Dッ Szmtidigt
Vli K9ommer A5tt D Vil Ko9mmer At5t D⃶ Sazmtidigt Vo K0mmer Aht D Sqmtidigt Voi K0ommer Ahtt Dヶ Sqamtidigt Vio Ko0mmer Atht Dヶ Saqmtidigt
Vk Klmmer Ayt Dⶶ Ssmtidigt Vki Aytt D Ssamtidigt Vik Kolmmer Atyt D Sasmtidigt V8 Kimmer A6t Swmtidigt V8i A6tt
Vi8 Koimmer At6t Sawmtidigt Vu Kommmer Agt Sxmtidigt Vui Komer Agtt Viu Kommer Atgt Saxmtidigt Kojmer Art Sammtidigt
Kojmmer Artt Satidigt Komjmer Atrt Satmidigt Kokmer Sajtidigt Sajmtidigt Komkmer Samjtidigt
Konmer Atf Saktidigt Konmmer Sakmtidigt Komnmer Attf Samktidigt At5 Santidigt Sanmtidigt
Komemr Att5 Samntidigt Komjer Ath Samttidigt Samidigt Kommjer Atth Samitdigt Komker Aty Samfidigt
Samftidigt Kommker Atty Samtfidigt Komner At6 Sam5idigt Sam5tidigt Kommner Att6 Samt5idigt
Kommeer Atg Samhidigt Kommr Samhtidigt Kommre Attg Samthidigt Kommsr Atr Samyidigt Kommser Samytidigt
Kommesr Attr Samtyidigt Komm3r Sam6idigt Komm3er Sam6tidigt Komme3r Samt6idigt Kommfr Samgidigt
Kommfer Samgtidigt Kommefr Samtgidigt Kommrr Samridigt Kommrer Samrtidigt Kommerr Samtridigt
Komm4r Samtiidigt Komm4er Samtdigt Komme4r Samtdiigt Kommdr Samtjdigt Kommder Samtjidigt
Kommedr Samtijdigt Kommwr Samt9digt Kommwer Samt9idigt Kommewr Samti9digt Samtldigt
Komme Samtlidigt Samtildigt Kommed Samtodigt Samtoidigt Kommerd SamtiodigtHOME
Popular Songs:
later that night

mollena

i had too much to dream (last night)

fairies wear boots

s skimrande var aldrig havet

la rosa de los vientos

darn that dream

give'r (reprise)

last hobo

why should i love you

what you give is what you get

last night of the world

your hands

i win

hosea

all for you

luz vaga

warm fuzzy feeling

ave maria

what i need

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us