Deniz Seki
Dile Kolay

Aðlýyorsun derdin mi var?
Aþýk mýsýn benim kadar?
Çaresini kimler arar?
Bu aþk neler neler yapar?

Delisin mecnun misali
Ecel bu dinlemez mani
Yalandýr herþey bu sahi
Yaradan bilir bu hali

Bile bile düþtünse sen
O dinlemez caným dersen
Peþindedir kaçýp gitsen
Býrakmaz ki öldürmeden

Sonu yok bu sevgi böyle
Kýrýlýr bir tek sözünle
Yaþ olur akar gözünde
Yaradýr kanar gönülde

Unut demek dile kolay
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar

Seni ben ben iþte böyle
Severim böyle sevince
Yaþarým güzelliðince
Solarým seninle ben de...

Unut demek dile kolay
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar

Seni ben ben iþte böyle
Severim böyle sevince
Yaþarým güzelliðince
Solarým seninle ben de...

Aðlýyorsun derdin mi var?
Aþýk mýsýn benim kadar?
Çaresini kimler arar?
Bu aþk neler neler yapar

Delisin mecnun misali
Ecel bu dinlemez mani
Yalandýr herþey bu sahi
Yaradan bilir bu hali

Bile bile düþtünse sen
O dinlemez caným dersen
Peþindedir kaçýp gitsen
Býrakmaz ki öldürmeden

Sonu yok bu sevgi böyle
Kýrýlýr bir tek sözünle
Yaþ olur akar gözünde
Yaradýr kanar gönülde

Unut demek dile kolay
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar

Seni ben ben iþte böyle
Severim böyle sevince
Yaþarým güzelliðince
Solarým seninle ben de...

Unut demek dile kolay
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar

Seni ben ben iþte böyle
Severim böyle sevince
Yaþarým güzelliðince
Solarým seninle ben de...


Mirror lyrics:

Solarým seninle ben de...
Yaþarým güzelliðince
Severim böyle sevince
Seni ben ben iþte böyle

Gezer gezer uzaktan bakar
Anlamaz ki o zalim yar
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Unut demek dile kolay

Solarým seninle ben de...
Yaþarým güzelliðince
Severim böyle sevince
Seni ben ben iþte böyle

Gezer gezer uzaktan bakar
Anlamaz ki o zalim yar
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Unut demek dile kolay

Yaradýr kanar gönülde
Yaþ olur akar gözünde
Kýrýlýr bir tek sözünle
Sonu yok bu sevgi böyle

Býrakmaz ki öldürmeden
Peþindedir kaçýp gitsen
O dinlemez caným dersen
Bile bile düþtünse sen

Yaradan bilir bu hali
Yalandýr herþey bu sahi
Ecel bu dinlemez mani
Delisin mecnun misali

Bu aþk neler neler yapar
Çaresini kimler arar?
Aþýk mýsýn benim kadar?
Aðlýyorsun derdin mi var?

Solarým seninle ben de...
Yaþarým güzelliðince
Severim böyle sevince
Seni ben ben iþte böyle

Gezer gezer uzaktan bakar
Anlamaz ki o zalim yar
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Unut demek dile kolay

Solarým seninle ben de...
Yaþarým güzelliðince
Severim böyle sevince
Seni ben ben iþte böyle

Gezer gezer uzaktan bakar
Anlamaz ki o zalim yar
Ateþ düþtüðü yeri yakar
Unut demek dile kolay

Yaradýr kanar gönülde
Yaþ olur akar gözünde
Kýrýlýr bir tek sözünle
Sonu yok bu sevgi böyle

Býrakmaz ki öldürmeden
Peþindedir kaçýp gitsen
O dinlemez caným dersen
Bile bile düþtünse sen

Yaradan bilir bu hali
Yalandýr herþey bu sahi
Ecel bu dinlemez mani
Delisin mecnun misali

Bu aþk neler neler yapar?
Çaresini kimler arar?
Aþýk mýsýn benim kadar?
Aðlýyorsun derdin mi var?


Relevant Tags:
DDile KKolay ile olay iDle oKlay xile lolay xDile lKolay Dxile Klolay eile oolay eDile oKolay Deile Koolay file molay fDile mKolay
Dfile Kmolay rile jolay rDile jKolay Drile Kjolay cile iolay cDile iKolay Dcile Kiolay sile sDile Klay Dsile Kloay Diile Kklay
Dle Kkolay Dlie Koklay Djle K9lay Djile K9olay Dijle Ko9lay D9le K0lay D9ile K0olay Di9le Ko0lay Dlle Kllay Dlile Dille Kollay
Dole Kilay Doile Diole Koilay Dkle Dkile Koay Dikle Koaly D8le Kokay D8ile Di8le KolkayHOME
Popular Songs:
antidpresseur

j'aimerais seulement

new dawn fades

just enough

passengers

she just started liking cheatin' songs

uendelig trist

the somberness of winter

el centro de mi amor

la tendre image du bonheur

sunny days

a self made man

la petite fugue

you know i love you baby

old friends

a lesson in futility

tengo miedo

thin spirits

honky tonk woman

evergreen shore

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us