Denbo
Stă€nger Mitt Rimblock

Jag öppnar blocket, fÀller sakta en tÄr. TÀnker över alla minnen
som har rivit upp mina sÄr. Det var inte igÄr, men jag vill att
du förstÄr. Vi mÄste fortsÀtta gÄ för att stÀrka oss tvÄ. Jag kan
sÀga det till dig hela natten, varje dag, mitt hjÀrta bultar för dig,
faller ner och jag blir knÀsvag. Det gör ont, nÀr du fÀller en tÄr. Ja
de hugger i mitt hjÀrta, nÀr jag ser hur du mÄr. Du mÄste ÀndÄ,
lÀggaen tanke pÄ mig. Jag har försökt gett mitt hjÀrta och
kÀmpat för dig.För det enda jag vill, Àr att vi ska ha de bra.
För jag vill hÄlla dig kvar. SÄ dÀrför tÀnkte jag, berÀtta för dig.
Hur sjukt jÀvla mycket som
jag Àlskar dig.Och bara sÄ du vet sÄ ska jag aldrig slÀppa dig.
För du Àr den som Àr min vackraste tjej. Du kan berÀtta för mig,
hur du mÄr. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.FrÄgan Àr,
om den dagen Àr idag. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.FrÄgan Àr,
om den dagen Àr idag. Jag har sagt de förut, men jag sÀger de igen.
Sittinte uppe och vÀnta, för jag kommer hem.
Kommer aldrig lÀmna dig, du Àr minandra halva babe.
Även om de kĂ€nns som innan, sĂ„ fĂ„r du Ă€ndĂ„ se mig sen.
Du kan berÀtta för mig, precis hur du mÄr.
Jag kommer öppna upp mitt hjÀrta och hÄlla tankarna hÄrt. Ja,
sömnlösa nÀtter, tÄrar som rinner förbi. Har legat ensam
och tÀnkt, pÄ hur allt kommer bli. HjÀlper inte att jag röker
en spliff, för
problemen dom kvarstÄr, och de lÀgger sig sist. Ja, jag ska klara
av det hÀr, genom hopp och tro. Och om du Àr för lÄngt bort,
ska jag bygga upp en bro. FörlÄt om jag inte lyssnar ibland, men du
mÄste Àven stÄr och ge oss en chans. Kunna lita pÄ varran, vi ska
klara av det hÀr. Vi ska vandra hand i hand, och alltid finnas dÀr.
Du kan berÀtta för mig, hur du mÄr. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.
FrÄgan Àr, om den dagen Àr idag. Du kan berÀtta för mig, hur du mÄr.
Jag kanske förstÄr, nÄgon dag. FrÄgan Àr, om den dagen Àr idag


Mirror lyrics:

Jag kanske förstÄr, nÄgon dag. FrÄgan Àr, om den dagen Àr idag
FrÄgan Àr, om den dagen Àr idag. Du kan berÀtta för mig, hur du mÄr.
Du kan berÀtta för mig, hur du mÄr. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.
klara av det hÀr. Vi ska vandra hand i hand, och alltid finnas dÀr.
mÄste Àven stÄr och ge oss en chans. Kunna lita pÄ varran, vi ska
ska jag bygga upp en bro. FörlÄt om jag inte lyssnar ibland, men du
av det hÀr, genom hopp och tro. Och om du Àr för lÄngt bort,
problemen dom kvarstÄr, och de lÀgger sig sist. Ja, jag ska klara
en spliff, för
och tÀnkt, pÄ hur allt kommer bli. HjÀlper inte att jag röker
sömnlösa nÀtter, tÄrar som rinner förbi. Har legat ensam
Jag kommer öppna upp mitt hjÀrta och hÄlla tankarna hÄrt. Ja,
Du kan berÀtta för mig, precis hur du mÄr.
Även om de kĂ€nns som innan, sĂ„ fĂ„r du Ă€ndĂ„ se mig sen.
Kommer aldrig lÀmna dig, du Àr minandra halva babe.
Sittinte uppe och vÀnta, för jag kommer hem.
om den dagen Àr idag. Jag har sagt de förut, men jag sÀger de igen.
om den dagen Àr idag. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.FrÄgan Àr,
hur du mÄr. Jag kanske förstÄr, nÄgon dag.FrÄgan Àr,
För du Àr den som Àr min vackraste tjej. Du kan berÀtta för mig,
jag Àlskar dig.Och bara sÄ du vet sÄ ska jag aldrig slÀppa dig.
Hur sjukt jÀvla mycket som
För jag vill hÄlla dig kvar. SÄ dÀrför tÀnkte jag, berÀtta för dig.
kÀmpat för dig.För det enda jag vill, Àr att vi ska ha de bra.
lÀggaen tanke pÄ mig. Jag har försökt gett mitt hjÀrta och
de hugger i mitt hjÀrta, nÀr jag ser hur du mÄr. Du mÄste ÀndÄ,
faller ner och jag blir knÀsvag. Det gör ont, nÀr du fÀller en tÄr. Ja
sÀga det till dig hela natten, varje dag, mitt hjÀrta bultar för dig,
du förstÄr. Vi mÄste fortsÀtta gÄ för att stÀrka oss tvÄ. Jag kan
som har rivit upp mina sÄr. Det var inte igÄr, men jag vill att
Jag öppnar blocket, fÀller sakta en tÄr. TÀnker över alla minnen


Relevant Tags:
SStă€nger MMitt RRimblock tă€nger itt imblock tSă€nger iMtt iRmblock ztă€nger jitt dimblock zStă€nger jMitt dRimblock Sztă€nger Mjitt Rdimblock
wtă€nger kitt 4imblock wStă€nger kMitt 4Rimblock Swtă€nger Mkitt R4imblock dtă€nger nitt gimblock dStă€nger nMitt gRimblock Sdtă€nger Mnitt Rgimblock
etă€nger Miitt timblock eStă€nger Mtt tRimblock Setă€nger Mtit Rtimblock xtă€nger Mjtt 5imblock xStă€nger 5Rimblock Sxtă€nger Mijtt R5imblock
ată€nger M9tt fimblock aStă€nger M9itt fRimblock Sată€nger Mi9tt Rfimblock Sttă€nger Mltt eimblock Să€nger Mlitt eRimblock Săt€nger Miltt Reimblock
Sfă€nger Mott Riimblock Sftă€nger Moitt Rmblock Stfă€nger Miott Rmiblock S5ă€nger Mktt Rjmblock S5tă€nger Rjimblock St5ă€nger Miktt Rijmblock
Shă€nger M8tt R9mblock Shtă€nger M8itt R9imblock Sthă€nger Mi8tt Ri9mblock Syă€nger Mutt Rlmblock Sytă€nger Muitt Rlimblock Styă€nger Miutt Rilmblock
S6ă€nger Mittt Romblock S6tă€nger Mit Roimblock St6ă€nger Mitt Riomblock Sgă€nger Mift Rkmblock Sgtă€nger Miftt Rkimblock Stgă€nger Mitft Rikmblock
Sră€nger Mi5t R8mblock Srtă€nger Mi5tt R8imblock Stră€nger Mit5t Ri8mblock Stăă€nger Miht Rumblock St€nger Mihtt Ruimblock St€ănger Mitht Riumblock
St nger Miyt Rimmblock Stănger Miytt Riblock Stăn€ger Mityt Ribmlock Stă€nnger Mi6t Rijblock Stă€ger Mi6tt Stă€gner Mit6t Rimjblock
Stă€mger Migt Rikblock Stă€mnger Migtt Stă€nmger Mitgt Rimkblock Stă€hger Mirt Rinblock Stă€hnger Mirtt Rinmblock Stă€nhger Mitrt Rimnblock
Stă€jger Rimbblock Stă€jnger Rimlock Stă€njger Rimlbock Stă€bger Mitf Rimvlock Stă€bnger Rimvblock Stă€nbger Mittf RimbvlockHOME
Popular Songs:
think of tomorrow

here i go

kumbala

stop funk'n with my head

broken your heart

only for the weak

roma sogna

having a real bad day

anders

l'infinito

frosty the snowman

rescue

numa numa

i maschi

new religion

that's us

people

left me to wonder

fă¶r kă€rlekens skull

say goodbye (you you you ă«âžë† ă«âžë† ă«âžë† )

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us