Delillos
Triste Dager

Det finnes dager som er så trste
At det ikke kan være noen mening i
At slike dager som er så triste
skal høre til i mitt korte liv

Det finnes dager som er så triste
at det er helt utrolig hvor triste de er
Får lyst å spikre meg ned i en kiste
Og kanskje finne mer trøst der

Men jeg får ikke lov
til å dø når jeg vil

Det finnes dager som er så triste
At jeg rett og slett kunne tenkt meg å dø
Slike dager jeg overdriver ikke
Slike dager kan stå i kø


Mirror lyrics:

Slike dager kan stå i kø
Slike dager jeg overdriver ikke
At jeg rett og slett kunne tenkt meg å dø
Det finnes dager som er så triste

til å dø når jeg vil
Men jeg får ikke lov

Og kanskje finne mer trøst der
Får lyst å spikre meg ned i en kiste
at det er helt utrolig hvor triste de er
Det finnes dager som er så triste

skal høre til i mitt korte liv
At slike dager som er så triste
At det ikke kan være noen mening i
Det finnes dager som er så trste


Relevant Tags:
TTriste DDager riste ager rTiste aDger friste xager fTriste xDager Tfriste Dxager 5riste eager 5Triste eDager T5riste Deager
hriste fager hTriste fDager Thriste Dfager yriste rager yTriste rDager Tyriste Drager 6riste cager 6Triste cDager T6riste Dcager
griste sager gTriste sDager Tgriste Dsager rriste Daager rTriste Dger Trriste Dgaer Dzger Tiste Dzager Tirste Dazger
Tdiste Dqger Tdriste Dqager Trdiste Daqger T4iste Dsger T4riste Tr4iste Dasger Tgiste Dwger Dwager Trgiste Dawger
Ttiste Dxger Ttriste Trtiste Daxger T5iste Dagger Daer Tr5iste Daegr Tfiste Daher Dahger Trfiste Dagher
Teiste Dayer Teriste Dayger Treiste Dagyer Triiste Daber Trste Dabger Trsite Dagber Trjste Daver Trjiste Davger Trijste Dagver
Tr9ste Dafer Tr9iste Dafger Tri9ste Dagfer Trlste Dater Trliste Datger Trilste Dagter Troste Dageer Troiste Dagr Trioste Dagre
Trkste Dagsr Trkiste Dagser Trikste Dagesr Tr8ste Dag3r Tr8iste Dag3erHOME
Popular Songs:
rain

no limit

one long day

severed hearty mums

drag the sunrise down

for the band

in sleep

the day the earth stood still

que grosero!

freeze

circle of pain

please don't go

adrenalin

ulisse

refugee

the truth revealed

i dread the time your mouth beings to call me hunt

scheie

rockin' down the highway

paycheck man

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us