Delillos
Triste Dager

Det finnes dager som er så trste
At det ikke kan være noen mening i
At slike dager som er så triste
skal høre til i mitt korte liv

Det finnes dager som er så triste
at det er helt utrolig hvor triste de er
Får lyst å spikre meg ned i en kiste
Og kanskje finne mer trøst der

Men jeg får ikke lov
til å dø når jeg vil

Det finnes dager som er så triste
At jeg rett og slett kunne tenkt meg å dø
Slike dager jeg overdriver ikke
Slike dager kan stå i kø


Mirror lyrics:

Slike dager kan stå i kø
Slike dager jeg overdriver ikke
At jeg rett og slett kunne tenkt meg å dø
Det finnes dager som er så triste

til å dø når jeg vil
Men jeg får ikke lov

Og kanskje finne mer trøst der
Får lyst å spikre meg ned i en kiste
at det er helt utrolig hvor triste de er
Det finnes dager som er så triste

skal høre til i mitt korte liv
At slike dager som er så triste
At det ikke kan være noen mening i
Det finnes dager som er så trste


Relevant Tags:
TTriste DDager riste ager rTiste aDger friste xager fTriste xDager Tfriste Dxager 5riste eager 5Triste eDager T5riste Deager
hriste fager hTriste fDager Thriste Dfager yriste rager yTriste rDager Tyriste Drager 6riste cager 6Triste cDager T6riste Dcager
griste sager gTriste sDager Tgriste Dsager rriste Daager rTriste Dger Trriste Dgaer Dzger Tiste Dzager Tirste Dazger
Tdiste Dqger Tdriste Dqager Trdiste Daqger T4iste Dsger T4riste Tr4iste Dasger Tgiste Dwger Dwager Trgiste Dawger
Ttiste Dxger Ttriste Trtiste Daxger T5iste Dagger Daer Tr5iste Daegr Tfiste Daher Dahger Trfiste Dagher
Teiste Dayer Teriste Dayger Treiste Dagyer Triiste Daber Trste Dabger Trsite Dagber Trjste Daver Trjiste Davger Trijste Dagver
Tr9ste Dafer Tr9iste Dafger Tri9ste Dagfer Trlste Dater Trliste Datger Trilste Dagter Troste Dageer Troiste Dagr Trioste Dagre
Trkste Dagsr Trkiste Dagser Trikste Dagesr Tr8ste Dag3r Tr8iste Dag3erHOME
Popular Songs:
niki fm (demo version)

little zombies

making evenings

timeless

my flame

the trouble with the truth

ik ben een boerenlul

jos

yes

maria

brasil corrupo (unimultiplicidade) (and seu jorg...

i should've known

40 l'ombre

talvipuutarhaan

i'll paint you a song (reprise)

stoned

underneath the sky

mlancolie

happy people

half a mind

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us