Delillos
Da Tieren Var Gul

deLillos - Da tieren var gul

Hei gamle skomaker du selger din skokrem
Og reparerer en gammel tøffel
Du har et rikt utvalg av lisser i sort og brunt
Du kunne ha vært på TV i Norge Rundt

Men da tiern var gul og femmern blå
Så var det nok bedre for deg enn det er nå
For nå må du la din sønn overta
Da du hørte hans planer ble du ikke særlig glad
Han sier det er ikke marked for deg nå lenger far
Folk vil ikke slite ut skoene sine
Folk vil slappe av

Folk vil slappe av og se på en koselig film
Fra en tid hvor du ville passet inn
En tid hvor folk var flinkere til å passe på sine gamle ting
Nå er det så lett og kaste og kjøpe nye ting

Men da tiern var gul og femmern blå
Så var det nok bedre for deg enn det er nå
Da du hørte hans planer ble du ikke særlig glad
Han sier det er filmer folk vil ha
Her skal jeg leie ut videoer far
Nå kan du slappe avMirror lyrics:


Nå kan du slappe av
Her skal jeg leie ut videoer far
Han sier det er filmer folk vil ha
Da du hørte hans planer ble du ikke særlig glad
Så var det nok bedre for deg enn det er nå
Men da tiern var gul og femmern blå

Nå er det så lett og kaste og kjøpe nye ting
En tid hvor folk var flinkere til å passe på sine gamle ting
Fra en tid hvor du ville passet inn
Folk vil slappe av og se på en koselig film

Folk vil slappe av
Folk vil ikke slite ut skoene sine
Han sier det er ikke marked for deg nå lenger far
Da du hørte hans planer ble du ikke særlig glad
For nå må du la din sønn overta
Så var det nok bedre for deg enn det er nå
Men da tiern var gul og femmern blå

Du kunne ha vært på TV i Norge Rundt
Du har et rikt utvalg av lisser i sort og brunt
Og reparerer en gammel tøffel
Hei gamle skomaker du selger din skokrem

deLillos - Da tieren var gul


Relevant Tags:
DDa TTieren VVar GGul a ieren ar ul aD iTeren aVr uGl xa fieren bar hul xDa fTieren bVar hGul Dxa Tfieren Vbar Ghul
ea 5ieren car yul eDa 5Tieren cVar yGul Dea T5ieren Vcar Gyul fa hieren gar bul fDa hTieren gVar bGul Dfa Thieren Vgar Gbul
ra yieren far vul rDa yTieren fVar vGul Dra Tyieren Vfar Gvul ca 6ieren Vaar ful cDa 6Tieren Vr fGul Dca T6ieren Vra Gful
sa gieren Vzr tul sDa gTieren Vzar tGul Dsa Tgieren Vazr Gtul Daa rieren Vqr Guul D rTieren Vqar Gl Da Trieren Vaqr Glu
Dz Tiieren Vsr Ghl Dza Teren Vsar Daz Teiren Vasr Guhl Dq Tjeren Vwr G7l Dqa Tjieren Vwar G7ul Daq Tijeren Vawr Gu7l
Ds T9eren Vxr Gkl T9ieren Vxar Gkul Das Ti9eren Vaxr Gukl Dw Tleren Varr Gil Dwa Tlieren Va Giul Daw Tileren Var Guil
Dx Toeren Vad G8l Toieren Vadr G8ul Dax Tioeren Vard Gu8l Tkeren Va4 Gjl Tkieren Va4r Gjul Tikeren Var4 Gujl
T8eren Vag Gyl T8ieren Vagr Ti8eren Varg Guyl Tueren Vat Gull Tuieren Vatr Gu Tiueren Vart Gul
Tieeren Va5 Guk Tiren Va5r Tireen Var5 Gulk Tisren Vaf Guo Tiseren Vafr Guol Tiesren Varf Gulo
Ti3ren Vae Gup Ti3eren Vaer Gupl Tie3ren Vare Gulp Tifren Tiferen Tiefren
Tirren Tireren TierrenHOME
Popular Songs:
isla para dos

wires

wishing

i don't have one

bring it on home

moving pictures

hurry up and wait

cae la noche

in the palm of your hand

big wind

flying horse of louisiana

the green line is us, the red line is them

say goodnight to the bad guy

our own pretty ways

to find my love

(now you see me) now you don't

i don't wanna wait

hoy me voy

blanko

d'wlt uff em chopf

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us