Di Leva Thomas
Hopp Och F„∂rtvivlan

Jag kämpar
Och springer
Igenom berg och dalar

Du lyssnar
Och känner
Hur varje vilja talar

Min kärleksros
Min kärleksros
Ska blåsa från mitt hjärta ända hem till dig

Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld

Jag stannar
Och blundar
Så drömmen kan få vingar

Du lyder
Men skrattar
Åt smärtans onda ringar

Ett gryningsljus
Ett gryningsljus
Ska stiga upp i mörkret som en helt ny chans

Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld

Mina läppar viskar ömsint
Genom känslans labyrint
Dina händer bär vår framtid
Vi är hjärtats sista strid

Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan


Mirror lyrics:

Bortom hopp och förtvivlan
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld

Vi är hjärtats sista strid
Dina händer bär vår framtid
Genom känslans labyrint
Mina läppar viskar ömsint

Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld

Ska stiga upp i mörkret som en helt ny chans
Ett gryningsljus
Ett gryningsljus

Åt smärtans onda ringar
Men skrattar
Du lyder

Så drömmen kan få vingar
Och blundar
Jag stannar

Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld
Bortom hopp och förtvivlan blir alla känslor guld

Ska blåsa från mitt hjärta ända hem till dig
Min kärleksros
Min kärleksros

Hur varje vilja talar
Och känner
Du lyssnar

Igenom berg och dalar
Och springer
Jag kämpar


Relevant Tags:
HHopp OOch FF„∂rtvivlan opp ch „∂rtvivlan oHpp cOh „F∂rtvivlan jopp kch c„∂rtvivlan jHopp kOch cF„∂rtvivlan Hjopp Okch Fc„∂rtvivlan
uopp 9ch r„∂rtvivlan uHopp 9Och rF„∂rtvivlan Huopp O9ch Fr„∂rtvivlan nopp 0ch g„∂rtvivlan nHopp 0Och gF„∂rtvivlan Hnopp O0ch Fg„∂rtvivlan
bopp lch t„∂rtvivlan bHopp lOch tF„∂rtvivlan Hbopp Olch Ft„∂rtvivlan gopp ich v„∂rtvivlan gHopp iOch vF„∂rtvivlan Hgopp Oich Fv„∂rtvivlan
yopp Occh d„∂rtvivlan yHopp Oh dF„∂rtvivlan Hyopp Ohc Fd„∂rtvivlan Hoopp Ofh F„„∂rtvivlan Hpp Ofch F∂rtvivlan Hpop Ocfh F∂„rtvivlan
Hkpp Oxh F„∂∂rtvivlan Hkopp Oxch F„rtvivlan Hokpp Ocxh F„r∂tvivlan H9pp Ovh F„∂rrtvivlan H9opp Ovch F„∂tvivlan Ho9pp Ocvh F„∂trvivlan
H0pp Odh F„∂dtvivlan H0opp Odch F„∂drtvivlan Ho0pp Ocdh F„∂rdtvivlan Hlpp Ochh F„∂4tvivlan Hlopp Oc F„∂4rtvivlan Holpp Och F„∂r4tvivlan
Hipp Ocj F„∂gtvivlan Hiopp Ocjh F„∂grtvivlan Hoipp Ochj F„∂rgtvivlan Hoppp Ocu F„∂ttvivlan Hop Ocuh F„∂trtvivlan Hopp Ochu F„∂rttvivlan
Ho0p Ocn F„∂5tvivlan Ocnh F„∂5rtvivlan Hop0p Ochn F„∂r5tvivlan Holp Ocb F„∂ftvivlan Ocbh F„∂frtvivlan Hoplp Ochb F„∂rftvivlan
Hoop Ocg F„∂etvivlan Ocgh F„∂ertvivlan Hopop Ochg F„∂retvivlan Ocy Ocyh F„∂rvivlan Ochy F„∂rvtivlan
Hop0 F„∂rfvivlan Hopp0 F„∂rtfvivlan Hopl F„∂r5vivlan Hoppl F„∂rt5vivlan Hopo F„∂rhvivlan F„∂rhtvivlan
Hoppo F„∂rthvivlan F„∂ryvivlan F„∂rytvivlan F„∂rtyvivlan F„∂r6vivlan F„∂r6tvivlan
F„∂rt6vivlan F„∂rgvivlan F„∂rtgvivlan F„∂rrvivlan F„∂rtrvivlan F„∂rtvvivlan
F„∂rtivlan F„∂rtivvlan F„∂rtbivlan F„∂rtbvivlan F„∂rtvbivlan F„∂rtcivlan
F„∂rtcvivlan F„∂rtvcivlanHOME
Popular Songs:
i am the mimic man

pollute the sound

occhi blu

levitate

in my heart

mary

ces diamants l„†

si le temps

dancing in the moonlight

bullet in the chamber

paraffin

les faux soleils

m„É‚©lusine

‚Ņqu„© nos pas„≥

any port in storm

silence

prime time blues

why can't we make it through

losing my mind

oui je l'adore

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us