Cornelis Vreeswijk
Om Jag Vore Arbetslă¶s

Om jag vore arbetslös, och du var förmögen
skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen

Om jag vore efterlyst, gav du mig en chans dÄ
Om polisen förhörde dig, sa du var jag fanns dÄ

sÀg om du har kÀrlek kvar, sÀg det om du vÄgar
kan du ge mig ett Àrligt svar, jag bara frÄgar

om jag vore friare, vad fick jag för svar dÄ
om du fick ett litet barn, skulle jag bli far dÄ

om jag har en dubbelsÀng, med lakan av siden
vill du gifta dig med mig dÄ, och sova i den

om jag vore arbetslös, och du var förmögen
skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen

skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen


Mirror lyrics:

skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen

skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen
om jag vore arbetslös, och du var förmögen

vill du gifta dig med mig dÄ, och sova i den
om jag har en dubbelsÀng, med lakan av siden

om du fick ett litet barn, skulle jag bli far dÄ
om jag vore friare, vad fick jag för svar dÄ

kan du ge mig ett Àrligt svar, jag bara frÄgar
sÀg om du har kÀrlek kvar, sÀg det om du vÄgar

Om polisen förhörde dig, sa du var jag fanns dÄ
Om jag vore efterlyst, gav du mig en chans dÄ

skulle du vilja ha mig dÄ, tror du att jag dög sen
Om jag vore arbetslös, och du var förmögen


Relevant Tags:
OOm JJag VVore AArbetslă¶s m ag ore rbetslă¶s mO aJg oVre rAbetslă¶s km kag bore zrbetslă¶s kOm kJag bVore zArbetslă¶s Okm Jkag Vbore Azrbetslă¶s
9m iag core qrbetslă¶s 9Om iJag cVore qArbetslă¶s O9m Jiag Vcore Aqrbetslă¶s 0m mag gore srbetslă¶s 0Om mJag gVore sArbetslă¶s O0m Jmag Vgore Asrbetslă¶s
lm nag fore wrbetslă¶s lOm nJag fVore wArbetslă¶s Olm Jnag Vfore Awrbetslă¶s im hag Voore xrbetslă¶s iOm hJag Vre xArbetslă¶s Oim Jhag Vroe Axrbetslă¶s
Omm uag Vkre Arrbetslă¶s O uJag Vkore Abetslă¶s Om Juag Vokre Abretslă¶s Oj Jaag V9re Adbetslă¶s Ojm Jg V9ore Adrbetslă¶s Omj Jga Vo9re Ardbetslă¶s
Ok Jzg V0re A4betslă¶s Jzag V0ore A4rbetslă¶s Omk Jazg Vo0re Ar4betslă¶s On Jqg Vlre Agbetslă¶s Onm Jqag Vlore Agrbetslă¶s Omn Jaqg Volre Argbetslă¶s
Jsg Vire Atbetslă¶s Jsag Viore Atrbetslă¶s Jasg Voire Artbetslă¶s Jwg Vorre A5betslă¶s Jwag Voe A5rbetslă¶s Jawg Voer Ar5betslă¶s
Jxg Vode Afbetslă¶s Jxag Vodre Afrbetslă¶s Jaxg Vorde Arfbetslă¶s Jagg Vo4e Aebetslă¶s Ja Vo4re Aerbetslă¶s Jag Vor4e Arebetslă¶s
Jah Voge Arbbetslă¶s Jahg Vogre Aretslă¶s Jagh Vorge Arebtslă¶s Jay Vote Arvetslă¶s Jayg Votre Arvbetslă¶s Jagy Vorte Arbvetslă¶s
Jab Vo5e Argetslă¶s Jabg Vo5re Jagb Vor5e Arbgetslă¶s Jav Vofe Arnetslă¶s Javg Vofre Arnbetslă¶s Jagv Vorfe Arbnetslă¶s
Jaf Voee Arhetslă¶s Jafg Voere Arhbetslă¶s Jagf Voree Arbhetslă¶s Jat Arbeetslă¶s Jatg Vor Arbtslă¶s Jagt Vore Arbteslă¶s
Vors Arbstslă¶s Vorse Arbsetslă¶s Vores Arbestslă¶s Vor3 Arb3tslă¶s Vor3e Arb3etslă¶s Vore3 Arbe3tslă¶s
Vorf Arbftslă¶s Arbfetslă¶s Voref Arbeftslă¶s Vorr Arbrtslă¶s Arbretslă¶s Vorer Arbertslă¶s
Vor4 Arb4tslă¶s Arb4etslă¶s Vore4 Arbe4tslă¶s Vord Arbdtslă¶s Arbdetslă¶s Vored Arbedtslă¶s
Vorw Arbwtslă¶s Vorwe Arbwetslă¶s Vorew Arbewtslă¶sHOME
Popular Songs:
where you once lived

elle a les yeux revolver

for a while there was you

mit leidenschaft

all night lover

adam & eve

speak and spell

into the night

so alive

amor gitano (duet with alci acosta)

gathering

a gh'ăž chi g'ă 

kova maa

moon

what they want

going home

my requiem

i'm looking for blue eyes

pas lă  pour toi

igual que ayer

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us