Cortex
Jesus I Betong

Står på en höjd
faller rakt ner
ingen som hör
ingen som ser
allt kan hända
allt kan ske
armeringsjärn tränger in i min kropp

Natten är så lång
på lidandets perrong
jag mördas gång på gång
jesus i betong

Vad är de som ska ske
jag vill inte vara med
allt kan hända
allt kan ske
armeringsjärn tränger in i min själ

Natten är så lång
på lidandets perrong
jag mördas gång på gång
jesus i betong

Står på en höjd
faller rakt ner
ingen som hör
ingen som ser
allt kan hända
allt kan ske
armeringsjärn tränger in i min kropp

Natten är så lång
på lidandets perrong
jag mördas gång på gång
jesus i betong

Be-tong tong
be-tong tong
be-tong tong
betong...

Be-tong tong
be-tong tong
be-tong tong
betong...


Mirror lyrics:

betong...
be-tong tong
be-tong tong
Be-tong tong

betong...
be-tong tong
be-tong tong
Be-tong tong

jesus i betong
jag mördas gång på gång
på lidandets perrong
Natten är så lång

armeringsjärn tränger in i min kropp
allt kan ske
allt kan hända
ingen som ser
ingen som hör
faller rakt ner
Står på en höjd

jesus i betong
jag mördas gång på gång
på lidandets perrong
Natten är så lång

armeringsjärn tränger in i min själ
allt kan ske
allt kan hända
jag vill inte vara med
Vad är de som ska ske

jesus i betong
jag mördas gång på gång
på lidandets perrong
Natten är så lång

armeringsjärn tränger in i min kropp
allt kan ske
allt kan hända
ingen som ser
ingen som hör
faller rakt ner
Står på en höjd


Relevant Tags:
JJesus II BBetong esus etong eJsus I eBtong kesus j vetong kJesus jI vBetong Jkesus Ij Bvetong iesus 9 getong iJesus 9I gBetong
Jiesus I9 Bgetong mesus l netong mJesus lI nBetong Jmesus Il Bnetong nesus o hetong nJesus oI hBetong Jnesus Io Bhetong hesus k Beetong
hJesus kI Btong Jhesus Ik Bteong uesus 8 Bstong uJesus 8I Bsetong Juesus I8 Bestong Jeesus u B3tong Jsus uI B3etong Jseus Iu Be3tong
Jssus Bftong Jsesus Bfetong Jessus Beftong J3sus Brtong J3esus Bretong Je3sus Bertong Jfsus B4tong Jfesus B4etong
Jefsus Be4tong Jrsus Bdtong Jresus Bdetong Jersus Bedtong J4sus Bwtong J4esus Bwetong Je4sus Bewtong Jdsus Bettong
Jdesus Beong Jedsus Beotng Jwsus Befong Jwesus Jewsus Betfong Be5ong Jeus Be5tong Jeuss Bet5ong
Jezus Behong Jezsus Behtong Jeszus Bethong Jewus Beyong Beytong Jeswus Betyong Jedus Be6ong Be6tong
Jesdus Bet6ongHOME
Popular Songs:
con cierto aire a ti

les cadors

junto a ti

cmo me gusta

never give up

y yo no aguanto mas

antes que ver el sol

responsible

song for the youth

last night

open your eyes

my friend stan

la gueule des noys

paramedique

mother

this guy's in love with you

someone great

a call from the vatican (penelope cruz carla alban...

words cannot say

it's five o'clock

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us