Clouseau
Ik Wil Niet Dat Je Weggaat

Ik weet dat je soms twijfelt,
dat het soms niet meer gaat.
De wanhoop staat geschreven,
op je gelaat.

Je wil wel, maar je kan niet,
of toch niet helemaal.
Net of je staat te zingen,
voor een lege zaal.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik weet dat je soms weg wilt,
want de maat is weer vol.
Er gebeuren rare dingen
en je hoofd slaat op hol.

Je denkt wel maar je weet niet,
of je blijven zou.
Maar ik kan niet en ik wil ook niet
zonder jou.

Maar ik weet dat je soms twijfelt,
dat het soms niet meer gaat.
Want die wanhoop staat geschreven,
op je gelaat.

Je lacht wel, maar je zegt niet veel.
net of ik je in tweeën deel.
Eén helft komt niet op toeren,
de andere teveel.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.Mirror lyrics:


Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

de andere teveel.
Eén helft komt niet op toeren,
net of ik je in tweeën deel.
Je lacht wel, maar je zegt niet veel.

op je gelaat.
Want die wanhoop staat geschreven,
dat het soms niet meer gaat.
Maar ik weet dat je soms twijfelt,

zonder jou.
Maar ik kan niet en ik wil ook niet
of je blijven zou.
Je denkt wel maar je weet niet,

en je hoofd slaat op hol.
Er gebeuren rare dingen
want de maat is weer vol.
Ik weet dat je soms weg wilt,

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

Ik wil niet dat je weggaat.
Ik wil niet alleen, ik wil niet alleen.
Ik wil niet dat je weggaat.

voor een lege zaal.
Net of je staat te zingen,
of toch niet helemaal.
Je wil wel, maar je kan niet,

op je gelaat.
De wanhoop staat geschreven,
dat het soms niet meer gaat.
Ik weet dat je soms twijfelt,


Relevant Tags:
IIk WWil NNiet DDat JJe WWeggaat k il iet at e eggaat kI iWl iNet aDt eJ eWggaat jk ail miet xat ke aeggaat jIk aWil mNiet xDat kJe aWeggaat
Ijk Wail Nmiet Dxat Jke Waeggaat 9k 3il hiet eat ie 3eggaat 9Ik 3Wil hNiet eDat iJe 3Weggaat I9k W3il Nhiet Deat Jie W3eggaat lk dil jiet fat me deggaat
lIk dWil jNiet fDat mJe dWeggaat Ilk Wdil Njiet Dfat Jme Wdeggaat ok eil biet rat ne eeggaat oIk eWil bNiet rDat nJe eWeggaat Iok Weil Nbiet Drat Jne Weeggaat
kk sil Niiet cat he seggaat kIk sWil Net cDat hJe sWeggaat Ikk Wsil Neit Dcat Jhe Wseggaat 8k 2il Njet sat ue 2eggaat 8Ik 2Wil sDat uJe 2Weggaat
I8k W2il Nijet Dsat Jue W2eggaat uk qil N9et Daat Jee qeggaat uIk qWil N9iet Dt J qWeggaat Iuk Wqil Ni9et Dta Je Wqeggaat Wiil Nlet Dzt Js
I Wl Nliet Dzat Jse Wggaat Ik Wli Nilet Dazt Jes Wgegaat Il Wjl Noet Dqt J3 Wsggaat Wjil Noiet Dqat J3e Ikl Wijl Nioet Daqt Je3 Wesggaat
Io W9l Nket Dst Jf W3ggaat W9il Nkiet Jfe Iko Wi9l Niket Dast Jef We3ggaat Im Wll N8et Dwt Jr Wfggaat Imk Wlil N8iet Dwat Jre Wfeggaat
Ikm Will Ni8et Dawt Jer Wefggaat Ij Wol Nuet Dxt J4 Wrggaat Woil Nuiet J4e Wreggaat Ikj Wiol Niuet Daxt Je4 Werggaat Ii Wkl Nieet Datt Jd W4ggaat
Iik Wkil Nit Da Jde W4eggaat Iki Wikl Nite Dat Jed We4ggaat W8l Nist Daf Jw Wdggaat W8il Niset Daft Jwe Wi8l Niest Datf Jew Wedggaat
Wul Ni3t Da5 Wwggaat Wuil Ni3et Da5t Wweggaat Wiul Nie3t Dat5 Wewggaat Nift Dah Wegggaat Wi Nifet Daht Wegaat
Wil Nieft Dath Weggaat Wik Nirt Day Wehgaat Niret Dayt Wehggaat Wilk Niert Daty Weghgaat Wio Ni4t Da6 Weygaat
Ni4et Da6t Weyggaat Wilo Nie4t Dat6 Wegygaat Wip Nidt Dag Webgaat Wipl Nidet Dagt Webggaat Wilp Niedt Datg Wegbgaat
Niwt Dar Wevgaat Niwet Dart Wevggaat Niewt Datr Wegvgaat Niett WefgaatHOME
Popular Songs:
redline

quincy punk episode

sink n swim

guerrero del arco iris

intenta vivir sin mi

grateful

that time of year

pan

killjoy holiday

how deep is the ocean (how blue is the sky)

you're a wolf

she likes to hide

the unknown guest

the universe unveils

cost of everything

domestica

holdin' on to you

get over it

sombra de la bestia

8 15

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us