Closterkeller
Supernova

Zaœnij, bo to nie jest
Czas na kochanie
Gdy patrzymy na siebie tak
Z dwu ró¿nych planet
Mojej - wolnoœci
A Twojej - Boga
Gasn¹ jak stare gwiazdy
Zapomniane s³owa

Pierwsza kopu³ê podnoszê
Miliony ludzi pod kloszem
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u

W mieœcie tym t³ok, szaroœæ
Kurz, nie ma miejsca
Dla tych, którzy pragn¹
Gwiazd i zwyciêstwa
Walcz do koñca,
Eksploduj jak Supernova
Ja zostanê
Ja - Galaktyka Œrodkowa

Drug¹ kopu³ê podnoszê
Miliony ludzi pod kloszem
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u

Trzeci¹ kopu³ê podnoszê
Miliony ludzi pod kloszem
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u

Jak ³atwo zabija s³owo
Wypowiedziane przez kogoœ
Gwiazdy ostatnia muzyka
Koñca wybuchu nie widaæ
Ty jesteœ tu Supernov¹
Ja - Galaktyk¹ Œrodkow¹Mirror lyrics:


Ja - Galaktyk¹ Œrodkow¹
Ty jesteœ tu Supernov¹
Koñca wybuchu nie widaæ
Gwiazdy ostatnia muzyka
Wypowiedziane przez kogoœ
Jak ³atwo zabija s³owo

Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Miliony ludzi pod kloszem
Trzeci¹ kopu³ê podnoszê

Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Miliony ludzi pod kloszem
Drug¹ kopu³ê podnoszê

Ja - Galaktyka Œrodkowa
Ja zostanê
Eksploduj jak Supernova
Walcz do koñca,
Gwiazd i zwyciêstwa
Dla tych, którzy pragn¹
Kurz, nie ma miejsca
W mieœcie tym t³ok, szaroœæ

Dosiêgn¹æ chc¹ Idea³u
Którzy pe³zaj¹c poma³u
Miliony ludzi pod kloszem
Pierwsza kopu³ê podnoszê

Zapomniane s³owa
Gasn¹ jak stare gwiazdy
A Twojej - Boga
Mojej - wolnoœci
Z dwu ró¿nych planet
Gdy patrzymy na siebie tak
Czas na kochanie
Zaœnij, bo to nie jest


Relevant Tags:
SSupernova upernova uSpernova zupernova zSupernova Szupernova wupernova wSupernova Swupernova dupernova dSupernova
Sdupernova eupernova eSupernova Seupernova xupernova xSupernova Sxupernova aupernova aSupernova Saupernova Suupernova
Spernova Spuernova Shpernova Shupernova Suhpernova S7pernova S7upernova Su7pernova Skpernova Skupernova Sukpernova
Sipernova Siupernova Suipernova S8pernova S8upernova Su8pernova Sjpernova Sjupernova Sujpernova Sypernova Syupernova
Suypernova Suppernova Suernova Sueprnova Su0ernova Su0pernova Sup0ernova Sulernova Sulpernova Suplernova Suoernova
Suopernova Supoernova Supeernova Suprnova Suprenova Supsrnova Supsernova Supesrnova Sup3rnova Sup3ernova Supe3rnova
Supfrnova Supfernova Supefrnova Suprrnova Suprernova Superrnova Sup4rnova Sup4ernova Supe4rnova Supdrnova Supdernova
Supedrnova Supwrnova Supwernova Supewrnova SupenovaHOME
Popular Songs:
a voice calling out

don't lie to me

inhale

a felicidade

wishing on the same moon

flying v

lonliess

eyes were blue

if only you

det vanlige

in security

second hand news

rain

weak moon

w kazimierzu dolnym

destiny

koomikko tahtomattaan

come by the hills

engage catch phrase

hold on tight

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us