Closterkeller
Senne Macanki

Wy³aniam siê z Twojego snu
Ubrana tak jak chcesz
S³yszysz mój g³os, ciche "kuku"
Jak senna kotka przeci¹gam siê
Coœ na kszta³t ognia
W Twych oczach jest
Wystarczy jedno s³owo
I wyparuje krew

Rozbieram siê na niby
Dotykam Ciê na niby
Pulsuje krew na niby
I kocham Ciê te¿ na niby
O nie! Naprawdê nie ma mnie
Ty wiesz - ja tylko siê œniê
Choæ chcesz
Tak chcesz jak tylko mo¿esz chcieæ
Naprawdê nie ma mnie

Na wêdkê spojrzeñ, w s³ówek sieæ
W dzieñ rybkê ³owiê ch³odn¹
Noc Ci inn¹ daje twarz i znika wstyd
Który trzyma³ tak mocno
I nie ma mamy co powie "nie"
I mo¿esz byæ ju¿ sob¹
Rób ze mn¹ to co chcesz

Rozbieram siê na niby
Dotykam Ciê na niby
Pulsuje krew na niby
I kocham Ciê te¿ na niby
O nie! Naprawdê nie ma mnie
Ty wiesz - ja tylko siê œniê
Choæ chcesz
Tak chcesz jak tylko mo¿esz chcieæ
Naprawdê nie ma mnie


Mirror lyrics:

Naprawdê nie ma mnie
Tak chcesz jak tylko mo¿esz chcieæ
Choæ chcesz
Ty wiesz - ja tylko siê œniê
O nie! Naprawdê nie ma mnie
I kocham Ciê te¿ na niby
Pulsuje krew na niby
Dotykam Ciê na niby
Rozbieram siê na niby

Rób ze mn¹ to co chcesz
I mo¿esz byæ ju¿ sob¹
I nie ma mamy co powie "nie"
Który trzyma³ tak mocno
Noc Ci inn¹ daje twarz i znika wstyd
W dzieñ rybkê ³owiê ch³odn¹
Na wêdkê spojrzeñ, w s³ówek sieæ

Naprawdê nie ma mnie
Tak chcesz jak tylko mo¿esz chcieæ
Choæ chcesz
Ty wiesz - ja tylko siê œniê
O nie! Naprawdê nie ma mnie
I kocham Ciê te¿ na niby
Pulsuje krew na niby
Dotykam Ciê na niby
Rozbieram siê na niby

I wyparuje krew
Wystarczy jedno s³owo
W Twych oczach jest
Coœ na kszta³t ognia
Jak senna kotka przeci¹gam siê
S³yszysz mój g³os, ciche "kuku"
Ubrana tak jak chcesz
Wy³aniam siê z Twojego snu


Relevant Tags:
SSenne MMacanki enne acanki eSnne aMcanki zenne jacanki zSenne jMacanki Szenne Mjacanki wenne kacanki wSenne kMacanki Swenne Mkacanki
denne nacanki dSenne nMacanki Sdenne Mnacanki eenne Maacanki eSenne Mcanki Seenne Mcaanki xenne Mzcanki xSenne Mzacanki Sxenne Mazcanki
aenne Mqcanki aSenne Mqacanki Saenne Maqcanki Mscanki Snne Msacanki Snene Mascanki Ssnne Mwcanki Ssenne Mwacanki Sesnne Mawcanki
S3nne Mxcanki S3enne Mxacanki Se3nne Maxcanki Sfnne Maccanki Sfenne Maanki Sefnne Maacnki Srnne Mafanki Srenne Mafcanki Sernne Macfanki
S4nne Maxanki S4enne Se4nne Macxanki Sdnne Mavanki Mavcanki Sednne Macvanki Swnne Madanki Madcanki Sewnne Macdanki
Sennne Macaanki Sene Macnki Senne Macnaki Semne Macznki Semnne Maczanki Senmne Macaznki Sehne Macqnki Sehnne Macqanki Senhne Macaqnki
Sejne Macsnki Sejnne MacsankiHOME
Popular Songs:
e ritorno da te

petit robot

mission to venus

relax

a vr nem vlik vzz

je danse donc je suis

grounded

la lup

thank you

i am nothing

hestevisen

sproston green

wasteland

again

back for good+babe

hiroshima

ein engel in der nacht

a commence comme un rve d'enfant

bitter seed

cloud of dust

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us