Color It Red
Paglisan

Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng butuin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig

Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin
Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit
Di man umihip ang hangin, (ah...)
Di man umihip, ika'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig


Mirror lyrics:

Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
Kung ang lahat ay may katapusan

Di man umihip, ika'y nandirito pa rin
Di man umihip ang hangin, (ah...)
Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit
Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin

Ay pag-ibig
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
Kung ang lahat ay may katapusan

Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin
Di mo man silip ang langit
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng butuin
Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti


Relevant Tags:
PPaglisan aglisan aPglisan 0aglisan 0Paglisan P0aglisan laglisan lPaglisan Plaglisan oaglisan oPaglisan
Poaglisan Paaglisan Pglisan Pgalisan Pzglisan Pzaglisan Pazglisan Pqglisan Pqaglisan Paqglisan Psglisan
Psaglisan Pasglisan Pwglisan Pwaglisan Pawglisan Pxglisan Pxaglisan Paxglisan Pagglisan Palisan Palgisan
Pahlisan Pahglisan Paghlisan Paylisan Payglisan Pagylisan Pablisan Pabglisan Pagblisan Pavlisan Pavglisan
Pagvlisan Paflisan Pafglisan Pagflisan Patlisan Patglisan Pagtlisan Pagllisan Pagisan Pagilsan Pagkisan
Pagklisan Paglkisan Pagoisan Pagolisan Pagloisan Pagpisan Pagplisan Paglpisan Pagliisan Paglsan Paglsian
PagljsanHOME
Popular Songs:
little rock

y'a cinquante gosses dans l'escalier

il est toi mon coeur

hjltar faller hrt

marathon man

i don't wanna love you

happy (throw a brick)

do your best

a rock & roll rugja

ace up your pretty sleeve

put 'em high

wonderland

moonchild

i need direction

falling down

leon takes us outside

do'ite s hvalama

don't look back

the globe

etsii

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us