Color It Red
Paglisan

Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng butuin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig

Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin
Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit
Di man umihip ang hangin, (ah...)
Di man umihip, ika'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig


Mirror lyrics:

Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
Kung ang lahat ay may katapusan

Di man umihip, ika'y nandirito pa rin
Di man umihip ang hangin, (ah...)
Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit
Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin

Ay pag-ibig
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
Kung ang lahat ay may katapusan

Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin
Di mo man silip ang langit
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng butuin
Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti


Relevant Tags:
PPaglisan aglisan aPglisan 0aglisan 0Paglisan P0aglisan laglisan lPaglisan Plaglisan oaglisan oPaglisan
Poaglisan Paaglisan Pglisan Pgalisan Pzglisan Pzaglisan Pazglisan Pqglisan Pqaglisan Paqglisan Psglisan
Psaglisan Pasglisan Pwglisan Pwaglisan Pawglisan Pxglisan Pxaglisan Paxglisan Pagglisan Palisan Palgisan
Pahlisan Pahglisan Paghlisan Paylisan Payglisan Pagylisan Pablisan Pabglisan Pagblisan Pavlisan Pavglisan
Pagvlisan Paflisan Pafglisan Pagflisan Patlisan Patglisan Pagtlisan Pagllisan Pagisan Pagilsan Pagkisan
Pagklisan Paglkisan Pagoisan Pagolisan Pagloisan Pagpisan Pagplisan Paglpisan Pagliisan Paglsan Paglsian
PagljsanHOME
Popular Songs:
alpha

i want to go home

i'm movin' on

you get me

fallback

i think of you

ain't your memory got no pride at all

jesus, you alone

true

crying in the chapel

turn your heart around

untitled lullabye (baby boy)

chambres d'un moment

when i'm with you

llegas tăș

poor boy

see no evil

keep your hands to yourself [georgia satellites]

beautiful world

break my mind

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us