Cecilia
Det Vackraste Jag Vet

Det vackraste jag vet är att se dig när du sover.
Här råder stilla frid, och jag glömmer både rum & tid.
Du ligger här brevid, och jag känner hur du andas.
Att älskas utav dig, är det vackraste för mig.

Så sagolikt det är, att se morgondimman lätta.
När mörkret sakta flyr, och att se hur dagen åter gryr,
en kylig morgon bris, sakta sveper genom rummet.
Jag kryper tätt intill lycklig för att du finns till.

Stunder av stillhet, ett ögonblick av ro ibland,
stunder av lycka att bara ha varann.
Det är en rikedom att få älska &
att älskas vår kärlek varsamhet, är det vackraste jag vet.

Det vackraste som finns är att vara någon nära,
när månen lyser klart över skog och mark så underbart.
Jag ligger här brevid och jag känner hur du andas
att älskas utav dig är det vackraste för mig,

stunder av stillhet ett ögonblick av ro ibland
stunder av lycka, att bara ha varann.
Det är en rikedom att få älska &
att älskas, vår kärleks sårbarhet är det vackraste jag vet.

Du ligger här brevid och jag känner hur du andas,
att älskas utav dig är det vackraste för mig.


Mirror lyrics:

att älskas utav dig är det vackraste för mig.
Du ligger här brevid och jag känner hur du andas,

att älskas, vår kärleks sårbarhet är det vackraste jag vet.
Det är en rikedom att få älska &
stunder av lycka, att bara ha varann.
stunder av stillhet ett ögonblick av ro ibland

att älskas utav dig är det vackraste för mig,
Jag ligger här brevid och jag känner hur du andas
när månen lyser klart över skog och mark så underbart.
Det vackraste som finns är att vara någon nära,

att älskas vår kärlek varsamhet, är det vackraste jag vet.
Det är en rikedom att få älska &
stunder av lycka att bara ha varann.
Stunder av stillhet, ett ögonblick av ro ibland,

Jag kryper tätt intill lycklig för att du finns till.
en kylig morgon bris, sakta sveper genom rummet.
När mörkret sakta flyr, och att se hur dagen åter gryr,
Så sagolikt det är, att se morgondimman lätta.

Att älskas utav dig, är det vackraste för mig.
Du ligger här brevid, och jag känner hur du andas.
Här råder stilla frid, och jag glömmer både rum & tid.
Det vackraste jag vet är att se dig när du sover.


Relevant Tags:
DDet VVackraste JJag VVet et ackraste ag et eDt aVckraste aJg eVt xet backraste kag bet xDet bVackraste kJag bVet Dxet Vbackraste Jkag Vbet
eet cackraste iag cet eDet cVackraste iJag cVet Deet Vcackraste Jiag Vcet fet gackraste mag get fDet gVackraste mJag gVet Dfet Vgackraste Jmag Vget
ret fackraste nag fet rDet fVackraste nJag fVet Dret Vfackraste Jnag Vfet cet Vaackraste hag Veet cDet Vckraste hJag Vt Dcet Vcakraste Jhag Vte
set Vzckraste uag Vst sDet Vzackraste uJag Vset Dset Vazckraste Juag Vest Vqckraste Jaag V3t Dt Vqackraste Jg V3et Dte Vaqckraste Jga Ve3t
Dst Vsckraste Jzg Vft Vsackraste Jzag Dest Vasckraste Jazg Veft D3t Vwckraste Jqg Vrt D3et Vwackraste Jqag Vret De3t Vawckraste Jaqg Vert
Dft Vxckraste Jsg V4t Vxackraste Jsag V4et Deft Vaxckraste Jasg Ve4t Drt Vacckraste Jwg Vdt Vakraste Jwag Vdet Dert Vakcraste Jawg Vedt
D4t Vafkraste Jxg Vwt D4et Vafckraste Jxag Vwet De4t Vacfkraste Jaxg Vewt Ddt Vaxkraste Jagg Vett Ddet Ja Ve Dedt Vacxkraste Jag Vet
Dwt Vavkraste Jah Vef Dwet Vavckraste Jahg Dewt Vacvkraste Jagh Vetf Dett Vadkraste Jay Ve5 De Vadckraste Jayg Ve5t Det Vacdkraste Jagy Vet5
Def Vackkraste Jab Veh Vacraste Jabg Veht Detf Vacrkaste Jagb Veth De5 Vaclraste Jav Vey De5t Vaclkraste Javg Veyt Det5 Vacklraste Jagv Vety
Deh Vacoraste Jaf Ve6 Deht Vacokraste Jafg Ve6t Deth Vackoraste Jagf Vet6 Dey Vacmraste Jat Veg Deyt Vacmkraste Jatg Vegt Dety Vackmraste Jagt Vetg
De6 Vacjraste Ver De6t Vacjkraste Det6 Vackjraste Vetr Deg Vaciraste Degt Vacikraste Detg Vackiraste
Der Vackrraste Vackaste Detr Vackarste Vackdaste Vackdraste Vackrdaste
Vack4aste Vack4raste Vackr4aste Vackgaste Vackgraste Vackrgaste
Vacktaste Vacktraste Vackrtaste Vack5aste Vack5raste Vackr5aste
VackfasteHOME
Popular Songs:
ningum pra confiar

book of golden stories

a.s.a.p.

one goal (one more goal)

fly on the wings of love

on my way down album version

the manifesto

peace train

in flowers

one rose (that's left in my heart)

have a little faith in me

fall to fragments

it's gonna be love

tu corazon(con lena)

south

at breakneck speed

that's the way to do it (aka odd job man) [demo]

trist historie

cruz de olvido

telstar recovery

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us