Charta 77
Ett Steg Till

Ska bara se vad som finns där bakom nästa krön.
Om jag sörjer målen efter färden den ger ändå mödan lön.
Visst kan man få törnar och visst kan det vara svårt att förstå.
Men inget känns så farligt som den stigen som ingen vågade gå.

Jag måste
Få ta det
Ett steg till
Jag måste, det är svårt att sitta still.

Livet är DNA och du är en genetisk kod.
Men om miljoner år, vem kommer komma ihåg dig då.
Men man måste våga göra fel om man ska kunna göra rätt.
När livet är som glöden på en cigarett.


Mirror lyrics:

När livet är som glöden på en cigarett.
Men man måste våga göra fel om man ska kunna göra rätt.
Men om miljoner år, vem kommer komma ihåg dig då.
Livet är DNA och du är en genetisk kod.

Jag måste, det är svårt att sitta still.
Ett steg till
Få ta det
Jag måste

Men inget känns så farligt som den stigen som ingen vågade gå.
Visst kan man få törnar och visst kan det vara svårt att förstå.
Om jag sörjer målen efter färden den ger ändå mödan lön.
Ska bara se vad som finns där bakom nästa krön.


Relevant Tags:
EEtt SSteg TTill tt teg ill tEt tSeg iTll stt zteg fill sEtt zSteg fTill Estt Szteg Tfill 3tt wteg 5ill 3Ett wSteg 5Till E3tt Swteg T5ill
ftt dteg hill fEtt dSteg hTill Eftt Sdteg Thill rtt eteg yill rEtt eSteg yTill Ertt Seteg Tyill 4tt xteg 6ill 4Ett xSteg 6Till E4tt Sxteg T6ill
dtt ateg gill dEtt aSteg gTill Edtt Sateg Tgill wtt Stteg rill wEtt Seg rTill Ewtt Setg Trill Ettt Sfeg Tiill Et Sfteg Tll Ett Stfeg Tlil
Eft S5eg Tjll S5teg Tjill Etft St5eg Tijll E5t Sheg T9ll E5tt Shteg T9ill Et5t Stheg Ti9ll Eht Syeg Tlll Ehtt Syteg Tlill Etht Styeg Tilll
Eyt S6eg Toll Eytt S6teg Toill Etyt St6eg Tioll E6t Sgeg Tkll E6tt Sgteg Tkill Et6t Stgeg Tikll Egt Sreg T8ll Egtt Srteg T8illHOME
Popular Songs:
only one word comes to mind

the fixer

steh' mir bei

lost

mexicali rose

they stay down deep

we float

dude looks like a lady

get to you

uaua

i wish my eyes were ernies

upon my shoulders

dreamin'

a legend never dies

fora da lei

winter winter spring

hr kommer det en stjrtis

a tale

old fords and a natural stone

ten foot pole

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us