Boudewijn De Groot
Meisje Van Zestien

Arm kind, zestien lentes zo pril.
Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.

Ze woonde in een villawijk haar ouders waren stinkend rijk.
Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond,
die sprak van liefde, 't oud verhaal, en zij geloofde 't allemaal.
Zo ging ze weg, ze nam niets mee; alleen haar jeugd en het idee
dat hij haar man was, zij zijn vrouw, en het altijd zo blijven zou.

Arm kind, zestien lentes zo pril.
Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.

Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had.
Het zwerversleven was te zwaar, niets voor een kind van zestien jaar.
Haar liefde was haar levenslot, ze ging er langzaam aan kapot.
Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verdergaan.
Zij was geen kind, maar ook geen vrouw en wist niet wat er komen zou.

Arm kind, zestien lentes zo pril.
Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.

Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal, verloor haar jeugd, haar ideaal.
Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg, bij haar vandaan,
toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had.
Dat op een dag hij weg zou zijn. en zij alleen, met spijt en pijn,
dat hij zolang een meisje had, als een stormwind speelt met een enkel blad.

Arm kind, zestien lentes zo pril.
Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.Mirror lyrics:


Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.
Arm kind, zestien lentes zo pril.

dat hij zolang een meisje had, als een stormwind speelt met een enkel blad.
Dat op een dag hij weg zou zijn. en zij alleen, met spijt en pijn,
toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had.
Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg, bij haar vandaan,
Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal, verloor haar jeugd, haar ideaal.

Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.
Arm kind, zestien lentes zo pril.

Zij was geen kind, maar ook geen vrouw en wist niet wat er komen zou.
Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verdergaan.
Haar liefde was haar levenslot, ze ging er langzaam aan kapot.
Het zwerversleven was te zwaar, niets voor een kind van zestien jaar.
Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had.

Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.
Arm kind, zestien lentes zo pril.

dat hij haar man was, zij zijn vrouw, en het altijd zo blijven zou.
Zo ging ze weg, ze nam niets mee; alleen haar jeugd en het idee
die sprak van liefde, 't oud verhaal, en zij geloofde 't allemaal.
Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond,
Ze woonde in een villawijk haar ouders waren stinkend rijk.

Ach wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.
Arm kind, zestien lentes zo pril.


Relevant Tags:
MMeisje VVan ZZestien eisje an estien eMisje aVn eZstien jeisje ban aestien jMeisje bVan aZestien Mjeisje Vban Zaestien
keisje can sestien kMeisje cVan sZestien Mkeisje Vcan Zsestien neisje gan xestien nMeisje gVan xZestien Mneisje Vgan Zxestien
Meeisje fan Zeestien Misje fVan Zstien Miesje Vfan Zsetien Msisje Vaan Zsstien Mseisje Vn Mesisje Vna Zesstien
M3isje Vzn Z3stien M3eisje Vzan Z3estien Me3isje Vazn Ze3stien Mfisje Vqn Zfstien Mfeisje Vqan Zfestien Mefisje Vaqn Zefstien
Mrisje Vsn Zrstien Mreisje Vsan Zrestien Merisje Vasn Zerstien M4isje Vwn Z4stien M4eisje Vwan Z4estien Me4isje Vawn Ze4stien
Mdisje Vxn Zdstien Mdeisje Vxan Zdestien Medisje Vaxn Zedstien Mwisje Vann Zwstien Mweisje Va Zwestien Mewisje Van Zewstien
Meiisje Vam Mesje Vamn Zetien Mesije Vanm Zetsien Mejsje Vah Zeztien Mejisje Vahn Zezstien Meijsje Vanh Zesztien
Me9sje Vaj Zewtien Me9isje Vajn Mei9sje Vanj Zeswtien Melsje Vab Zedtien Melisje Vabn Meilsje Vanb Zesdtien
Meosje Zeetien Meoisje Meiosje Zesetien Meksje Zextien Mekisje Zexstien Meiksje Zesxtien
Me8sje Zeatien Me8isje Zeastien Mei8sje Zesatien Meusje Zesttien Meuisje Zesien Meiusje Zesiten
Meissje Zesfien Meije Zesftien Meijse Zestfien Meizje Zes5ien Meizsje Zes5tien Meiszje Zest5ien
Meiwje Zeshien Meiwsje Zeshtien Meiswje Zesthien Meidje ZesyienHOME
Popular Songs:
passave aggressive

the road

le dernier mot (duet with dany b„É‚©dard)

figure it out

tu dois te marier

little drummer boy

shakira dj memegamix

jerk it out

california

run and hide

mila

lover and friend

what i'd say

jerat percintaan

frozen

wir kiffen

alfie

save my soul

here comes the sun

i'm learning (part one)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us