Boudewijn De Groot
Een Slag Zo Zwaar Verloren

Haar gezicht is wit van woede
als ze naar me kijkt en zegt:
je hebt het me gezworen.
Ik draai me om maar weet niet waar ik heen moet.
Nog nooit een slag zo zwaar verloren.

Haar ogen zijn te eerlijk
voor een oog in oog gevecht.
Ze vraagt: waarom verdedig jij jezelf niet.
Voorgoed schiet ik tekort in slimme woorden.
Het is alsof je voor het eerst jezelf ziet.

En de afstand wordt steeds groter,
een oorzaak weet ik al niet meer.
Ik kan mezelf nog horen: je hebt gelijk,
je hebt gelijk, dat is alles.
Nog nooit een slag zo zwaar verloren.


Mirror lyrics:

Nog nooit een slag zo zwaar verloren.
je hebt gelijk, dat is alles.
Ik kan mezelf nog horen: je hebt gelijk,
een oorzaak weet ik al niet meer.
En de afstand wordt steeds groter,

Het is alsof je voor het eerst jezelf ziet.
Voorgoed schiet ik tekort in slimme woorden.
Ze vraagt: waarom verdedig jij jezelf niet.
voor een oog in oog gevecht.
Haar ogen zijn te eerlijk

Nog nooit een slag zo zwaar verloren.
Ik draai me om maar weet niet waar ik heen moet.
je hebt het me gezworen.
als ze naar me kijkt en zegt:
Haar gezicht is wit van woede


Relevant Tags:
EEen SSlag ZZo ZZwaar VVerloren en lag o waar erloren eEn lSag oZ wZaar eVrloren sen zlag ao awaar berloren sEen zSlag aZo aZwaar bVerloren
Esen Szlag Zao Zawaar Vberloren 3en wlag so swaar cerloren 3Een wSlag sZo sZwaar cVerloren E3en Swlag Zso Zswaar Vcerloren fen dlag xo xwaar gerloren
fEen dSlag xZo xZwaar gVerloren Efen Sdlag Zxo Zxwaar Vgerloren ren elag Zoo Zwwaar ferloren rEen eSlag Z Zaar fVerloren Eren Selag Zo Zawar Vferloren
4en xlag Zk Zaaar Veerloren 4Een xSlag Zko Vrloren E4en Sxlag Zok Zwaaar Vreloren den alag Z9 Z3aar Vsrloren dEen aSlag Z9o Z3waar Vserloren
Eden Salag Zo9 Zw3aar Vesrloren wen Sllag Z0 Zdaar V3rloren wEen Sag Z0o Zdwaar V3erloren Ewen Salg Zo0 Zwdaar Ve3rloren Eeen Skag Zl Zeaar Vfrloren
En Sklag Zlo Zewaar Ene Slkag Zol Zweaar Vefrloren Esn Soag Zi Zsaar Vrrloren Solag Zio Vrerloren Eesn Sloag Zoi Zwsaar Verrloren
E3n Spag Z2aar V4rloren Splag Z2waar V4erloren Ee3n Slpag Zw2aar Ve4rloren Efn Slaag Zqaar Vdrloren Slg Zqwaar Vderloren
Eefn Slga Zwqaar Vedrloren Ern Slzg Vwrloren Slzag Zwar Vwerloren Eern Slazg Zwaar Vewrloren E4n Slqg Zwzar
Slqag Zwzaar Veloren Ee4n Slaqg Zwazar Velroren Edn Slsg Zwqar Vedloren Slsag Eedn Slasg Zwaqar Verdloren
Ewn Slwg Zwsar Ve4loren Slwag Eewn Slawg Zwasar Ver4loren Eenn Slxg Zwwar Vegloren Ee Slxag Vegrloren
Een Slaxg Zwawar Vergloren Eem Slagg Zwxar Vetloren Eemn Sla Zwxaar Vetrloren Eenm Slag Zwaxar Vertloren Eeh Slah Ve5loren
Eehn Slahg Ve5rloren Eenh Slagh Zwara Ver5loren Eej Slay Zwazr Vefloren Eejn Slayg Eenj Slagy Zwaazr Verfloren
Eeb Slab Zwaqr Veeloren Eebn Slabg Eenb Slagb Zwaaqr Vereloren Slav Zwasr Verlloren Slavg Veroren
Slagv Zwaasr Verolren Slaf Zwawr Verkoren Slafg Verkloren Slagf Zwaawr Verlkoren Slat Zwaxr Verooren
Slatg VerolorenHOME
Popular Songs:
el miraje

with the wind

the eagle will rise again

broken hands

boppin' the blues

no one else

min„§ sek„§ h„§n

the assailant

you are god

going home

moon, turn the tides... gently, gently away

can't catch me

still

a perfect sky (philharmonic flava)

sometime

it's up to you

lonely night

juan a. covarrubias

no problem

'cause my heart is breakin'

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us