Bonnie Pink
Awa Ni Natta (i Became A Bubble)

*Awa ni natta haruka natsu no hi wa
Awa ni natta itoshii natsu no hi wa

Nido to konai ka no you ni
Tada ha shai da natsu wa sude ni
Ashioto mo tateru koto naku
Mabuta ni kieta

Kare no chairoi kami ga kaze ni hirugaeru tabi ni
Cherry Coke to shio no nioi
Wakasugita tooi hi no koto

Ano natsu wa...Ano natsu wa...

Chikyuu no uragawa mezashi
Futari kugutta umi no soko wa
Kowai hodo subete no hitei yori kuraku
Kotoba wa ubawareta

Atsui taiyou dake ga otte datta ano koro ni
kaerenai koto ni kidzukaseru
shashin yori iro aseta hada

kawaranai koko natsu no kaori kara
yomigaeru kuttaku no nai kare no egao

Repeat *

Nigemadou tabako no kemuri kara
Yomigaeru kiekiwa no kanashii hanabi

Awa ni natta haruka natsu no hi wa
Awa ni natta mabushi natsu no hi wa
Awa ni natta futari no natsu no hi wa
Awa ni natta futari no natsu no hi wa


Mirror lyrics:

Awa ni natta futari no natsu no hi wa
Awa ni natta futari no natsu no hi wa
Awa ni natta mabushi natsu no hi wa
Awa ni natta haruka natsu no hi wa

Yomigaeru kiekiwa no kanashii hanabi
Nigemadou tabako no kemuri kara

Repeat *

yomigaeru kuttaku no nai kare no egao
kawaranai koko natsu no kaori kara

shashin yori iro aseta hada
kaerenai koto ni kidzukaseru
Atsui taiyou dake ga otte datta ano koro ni

Kotoba wa ubawareta
Kowai hodo subete no hitei yori kuraku
Futari kugutta umi no soko wa
Chikyuu no uragawa mezashi

Ano natsu wa...Ano natsu wa...

Wakasugita tooi hi no koto
Cherry Coke to shio no nioi
Kare no chairoi kami ga kaze ni hirugaeru tabi ni

Mabuta ni kieta
Ashioto mo tateru koto naku
Tada ha shai da natsu wa sude ni
Nido to konai ka no you ni

Awa ni natta itoshii natsu no hi wa
*Awa ni natta haruka natsu no hi wa


Relevant Tags:
AAwa NNi NNatta ((i BBecame AA BBubble) wa i atta i ecame ubble) wAa iN aNtta i( eBcame A uBbble) zwa mi matta (ii vecame z vubble) zAwa mNi mNatta ( vBecame zA vBubble)
Azwa Nmi Nmatta (i Bvecame Az Bvubble) qwa hi hatta (j gecame q gubble) qAwa hNi hNatta (ji gBecame qA gBubble) Aqwa Nhi Nhatta (ij Bgecame Aq Bgubble) swa ji jatta (9 necame s nubble)
sAwa jNi jNatta (9i nBecame sA nBubble) Aswa Nji Njatta (i9 Bnecame As Bnubble) wwa bi batta (l hecame w hubble) wAwa bNi bNatta (li hBecame wA hBubble) Awwa Nbi Nbatta (il Bhecame Aw Bhubble)
xwa Nii Naatta (o Beecame x Buubble) xAwa N Ntta (oi Bcame xA Bbble) Axwa Ni Ntata (io Bceame Ax Bbuble) Nj Nztta (k Bscame Bhbble) Aa Nzatta (ki Bsecame
Aaw Nij Naztta (ik Bescame Buhbble) Aaa N9 Nqtta (8 B3came B7bble) Aawa N9i Nqatta (8i B3ecame B7ubble) Awaa Ni9 Naqtta (i8 Be3came Bu7bble) A3a Nl Nstta (u Bfcame Bkbble)
A3wa Nli Nsatta (ui Bfecame Bkubble) Aw3a Nil Nastta (iu Befcame Bukbble) Ada No Nwtta Brcame Bibble) Adwa Noi Nwatta Brecame Biubble) Awda Nio Nawtta Bercame Buibble)
Aea Nk Nxtta B4came B8bble) Aewa Nki Nxatta B4ecame B8ubble) Awea Nik Naxtta Be4came Bu8bble) Asa N8 Nattta Bdcame Bjbble) N8i Nata Bdecame Bjubble)
Awsa Ni8 Natta Bedcame Bujbble) A2a Nu Nafta Bwcame Bybble) A2wa Nui Naftta Bwecame Byubble) Aw2a Niu Natfta Bewcame Buybble) Aqa Na5ta Beccame Bubbble)
Na5tta Beame Buble) Awqa Nat5ta Beacme Bubble) Nahta Befame Buvble) Aw Nahtta Buvbble) Awa Nathta Becfame Bubvble)
Awz Nayta Bexame Bugble) Awza Naytta Bexcame Bugbble) Awaz Natyta Becxame Bubgble) Awq Na6ta Bevame Bunble) Na6tta Bevcame Bunbble)
Awaq Nat6ta Becvame Bubnble) Aws Nagta Bedame Buhble) NagttaHOME
Popular Songs:
sã³ hoje

brother

you call that music

mexican dogs

soliter

hero

altogether now let's fall apart

what could've been

finding out

naghihintay

la maumariãƒâ©e

sn㶠i skorna

solitary

a woman has her way

each passing night

maria lisboa

paying on time

long time coming

i'm giving you your freedom

living in colour

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us