Bob Scholte
Amsterdam Bij Nacht

Liefste, de nacht is als een gedicht
Vol van mysterie en verlangen
Diep in jouw ogen glanst 't sterrenlicht
Dat mij in boeien houdt gevangen
Oud is 't verhaal en vaak reeds verteld
Maar ach, daar moet je niet om geven
Laat mij als ridder, jouw sprookjesheld
De oude romance doen herleven

Schoon is Amsterdam bij nacht
Hier een pleintje, daar een gracht
Alles licht gehuld in 't waas der oude romantiek
In de helle lampenschijn
Baadt het mooie Rembrandtsplein
Oude poortjes dromen stil verlaten, zo rustiek
Zwijgend staan de oude torens wakend in de nacht

Waar hun klokken zwijgend zingen, and're stemmen zacht
Schoon is Amsterdam bij nacht
Het heeft, als door een tovermacht
Twee verliefde harten tot elkaar gebracht

Liefste, ik heb veel landen aanschouwd
'k Reisde langs bergen en ravijnen
'k Trok door een eenzaam maagd'lijk woud
Dwaalde langs zeeen en woestijnen
'k Was als de mot die, door licht verblind
Steeds weer zijn vleugeltjes verschroeide
Maar ik vond hier, in jouw stad, mijn kind
Eind'lijk de droom die mij zo boeide


Mirror lyrics:

Eind'lijk de droom die mij zo boeide
Maar ik vond hier, in jouw stad, mijn kind
Steeds weer zijn vleugeltjes verschroeide
'k Was als de mot die, door licht verblind
Dwaalde langs zeeen en woestijnen
'k Trok door een eenzaam maagd'lijk woud
'k Reisde langs bergen en ravijnen
Liefste, ik heb veel landen aanschouwd

Twee verliefde harten tot elkaar gebracht
Het heeft, als door een tovermacht
Schoon is Amsterdam bij nacht
Waar hun klokken zwijgend zingen, and're stemmen zacht

Zwijgend staan de oude torens wakend in de nacht
Oude poortjes dromen stil verlaten, zo rustiek
Baadt het mooie Rembrandtsplein
In de helle lampenschijn
Alles licht gehuld in 't waas der oude romantiek
Hier een pleintje, daar een gracht
Schoon is Amsterdam bij nacht

De oude romance doen herleven
Laat mij als ridder, jouw sprookjesheld
Maar ach, daar moet je niet om geven
Oud is 't verhaal en vaak reeds verteld
Dat mij in boeien houdt gevangen
Diep in jouw ogen glanst 't sterrenlicht
Vol van mysterie en verlangen
Liefste, de nacht is als een gedicht


Relevant Tags:
AAmsterdam BBij NNacht msterdam ij acht mAsterdam iBj aNcht zmsterdam vij macht zAmsterdam vBij mNacht Azmsterdam Bvij Nmacht
qmsterdam gij hacht qAmsterdam gBij hNacht Aqmsterdam Bgij Nhacht smsterdam nij jacht sAmsterdam nBij jNacht Asmsterdam Bnij Njacht
wmsterdam hij bacht wAmsterdam hBij bNacht Awmsterdam Bhij Nbacht xmsterdam Biij Naacht xAmsterdam Bj Ncht Axmsterdam Bji Ncaht
Ammsterdam Bjj Nzcht Asterdam Bjij Nzacht Asmterdam Bijj Nazcht Ajsterdam B9j Nqcht Ajmsterdam B9ij Nqacht Amjsterdam Bi9j Naqcht
Aksterdam Blj Nscht Akmsterdam Blij Nsacht Amksterdam Bilj Nascht Ansterdam Boj Nwcht Anmsterdam Boij Nwacht Amnsterdam Bioj Nawcht
Amssterdam Bkj Nxcht Amterdam Bkij Nxacht Amtserdam Bikj Naxcht Amzterdam B8j Naccht Amzsterdam B8ij Naht Amszterdam Bi8j Nahct
Amwterdam Buj Nafht Amwsterdam Buij Nafcht Amswterdam Biuj Nacfht Amdterdam Naxht Amdsterdam Bi Amsdterdam Bij Nacxht
Ameterdam Bik Navht Amesterdam Navcht Amseterdam Bijk Nacvht Amxterdam Bii Nadht Amxsterdam Nadcht Amsxterdam Biji Nacdht
Amaterdam Bim Nachht Amasterdam Bimj Nact Amsaterdam Bijm Nacth Amstterdam Bin Nacjt Amserdam Binj Nacjht Amsetrdam Bijn Nachjt
Amsferdam Bih Nacut Amsfterdam Bihj Nacuht Amstferdam Bijh Nachut Ams5erdam Biu Nacnt Ams5terdam Nacnht Amst5erdam Biju Nachnt
Amsherdam Nacbt Amshterdam Nacbht Amstherdam Nachbt Amsyerdam Nacgt Amsyterdam Nacght Amstyerdam Nachgt
Ams6erdam Nacyt Ams6terdam Nacyht Amst6erdam Nachyt Amsgerdam Nachtt Amsgterdam Nach Amstgerdam Nacht
Amsrerdam Nachf Amsrterdam Nachft Amstrerdam Nachtf Amsteerdam Nach5 Amstrdam Nach5t Amstredam Nacht5
Amstsrdam Nachh Amstserdam Amstesrdam NachthHOME
Popular Songs:
till the end of time

tech romance

nothing left inside

6 0

ya vez

jouluaattona k„§nniss„§

i'm not losing sleep

hasta el fondo (ahum)

boomerang

it is no secret

suspicion

may i go

birds

bailar sola

just a phase (acoustic)

want to buy some illusions

lonely star

tribulation

what happened

lonely island

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us