Card Captor Sakura
Anata No Ireba (if I'm With You)

"Anata no Ireba"
Sung by: Kinomoto Sakura (Tange Sakura) &
Daidouji Tomoyo (Iwao Junko)

[Sakura]

kaze no naka kami o nabikase
kakete yuku hane no arukutsu de

[Both (Sakura & Tomoyo)]

futari nara itsumo no machi mo
atarashii kao o miseru

[Sakura]

kujike sou na toki ha watashi ga iru no yo
subu ni tonde ikeru kara itsu datte'

[Both]

Don't you make me happy?
itsudemo special to you tanoshii koto
Don't you have a good time?
genki ni nareruwa
soba ni iru dake de ooh ooh

[Tomoyo]

ORINJI no hana ga saiteru
utsuriki na aozora mitai ni

[Both]

iro iro na koto ga okotte
watashi-tachi otona ninaru

[Tomoyo]

toori ame nara ba kasa ha iranai ne
niji no kaidan no boreba aoi sora

*[Both]

'Cause you make me happy
itsudemo special to me SUTEKI na koto
'Cause you have a good time
futari de arukou
ameagari no michi o ooh ooh

[Both]

Don't you make me happy?
itsudemo special to you tanoshii koto
Don't you have a good time?
genki ni nareruwa
soba ni iru dake de

* repeat

[Both]

minna umaku iku so nice so fun
soba ni iru dake de ooh ooh
totemo shiawase so nice so fun
Everytime I feel so good


Mirror lyrics:

Everytime I feel so good
totemo shiawase so nice so fun
soba ni iru dake de ooh ooh
minna umaku iku so nice so fun

[Both]

* repeat

soba ni iru dake de
genki ni nareruwa
Don't you have a good time?
itsudemo special to you tanoshii koto
Don't you make me happy?

[Both]

ameagari no michi o ooh ooh
futari de arukou
'Cause you have a good time
itsudemo special to me SUTEKI na koto
'Cause you make me happy

*[Both]

niji no kaidan no boreba aoi sora
toori ame nara ba kasa ha iranai ne

[Tomoyo]

watashi-tachi otona ninaru
iro iro na koto ga okotte

[Both]

utsuriki na aozora mitai ni
ORINJI no hana ga saiteru

[Tomoyo]

soba ni iru dake de ooh ooh
genki ni nareruwa
Don't you have a good time?
itsudemo special to you tanoshii koto
Don't you make me happy?

[Both]

subu ni tonde ikeru kara itsu datte'
kujike sou na toki ha watashi ga iru no yo

[Sakura]

atarashii kao o miseru
futari nara itsumo no machi mo

[Both (Sakura & Tomoyo)]

kakete yuku hane no arukutsu de
kaze no naka kami o nabikase

[Sakura]

Daidouji Tomoyo (Iwao Junko)
Sung by: Kinomoto Sakura (Tange Sakura) &
"Anata no Ireba"


Relevant Tags:
AAnata NNo IIreba ((if II'm WWith YYou) nata o reba if 'm ith ou) nAata oN rIeba i(f 'Im iWth oYu) znata mo jreba (iif j'm aith gou) zAnata mNo jIreba (f jI'm aWith gYou)
Aznata Nmo Ijreba (fi Ij'm Waith Ygou) qnata ho 9reba (jf 9'm 3ith hou) qAnata hNo 9Ireba (jif 9I'm 3With hYou) Aqnata Nho I9reba (ijf I9'm W3ith Yhou) snata jo lreba (9f l'm dith 6ou)
sAnata jNo lIreba (9if lI'm dWith 6You) Asnata Njo Ilreba (i9f Il'm Wdith Y6ou) wnata bo oreba (lf o'm eith uou) wAnata bNo oIreba (lif oI'm eWith uYou) Awnata Nbo Ioreba (ilf Io'm Weith Yuou)
xnata Noo kreba (of k'm sith 7ou) xAnata N kIreba (oif kI'm sWith 7You) Axnata No Ikreba (iof Ik'm Wsith Y7ou) Annata Nk 8reba (kf 8'm 2ith jou) Aata Nko 8Ireba (kif 8I'm 2With jYou)
Aanta Nok I8reba (ikf I8'm W2ith Yjou) Amata N9 ureba (8f u'm qith tou) Amnata N9o uIreba (8if uI'm qWith tYou) Anmata No9 Iureba (i8f Iu'm Wqith Ytou) Ahata N0 Irreba (uf I''m Wiith Yoou)
Ahnata N0o Ieba (uif Im Wth Yu) Anhata No0 Ierba (iuf Im' Wtih Yuo) Ajata Nl Ideba (iff I'mm Wjth Yku) Ajnata Nlo Idreba (i I' Wjith Ykou) Anjata Nol Irdeba (if I'm Wijth Yoku)
Abata Ni I4eba (ic I'j W9th Y9u) Abnata Nio I4reba (icf I'jm W9ith Y9ou) Anbata Noi Ir4eba (ifc I'mj Wi9th Yo9u) Anaata Igeba (ir I'k Wlth Y0u) Anta Igreba (irf I'km Wlith Y0ou)
Antaa Irgeba (ifr I'mk Wilth Yo0u) Anzta Iteba (ig I'n Woth Ylu) Anzata Itreba (igf I'nm Woith Ylou) Anazta Irteba (ifg I'mn Wioth Yolu) Anqta I5eba (it Wkth Yiu)
Anqata I5reba (itf Wkith Yiou) Anaqta Ir5eba (ift Wikth Yoiu) Ansta Ifeba (iv W8th Youu) Ansata Ifreba (ivf W8ith Yo) Anasta Irfeba (ifv Wi8th Yo)u
Anwta Ieeba (id Wuth Yoh) Anwata Iereba (idf Wuith Yohu) Anawta Ireeba (ifd Wiuth Youh) Anxta Witth Yo7) Anxata Irba Wih Yo7u)HOME
Popular Songs:
cherry cola

what you want

odd man out

a magical place

les machines € sous

you don't need anyone

anarotieme

here comes the rain again

volatile

un amour pour moi

promises

have a nice day

sol invisible

the only way

sinister rouge

real good time

when our love passed out on the couch

the light may not be on

hengaillaan

calling all the detectives

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us