Burzum
Inn I Slottet Fra Droemmen

Gjennom taakete daler
Mellom dystre fjell
Under graa skyer
Mitt i svarte natten
Paa en stolt hest
Ifort svarte kler
Sterke vaapen i haand

Uendelig med dode trer
En evighet av kulde
Over stokk og stein
Inn i skyggene...

Ut fra taaken
Ut fra morke
Ut fra fjellets store skygge
Drommens slott...

Da stopper rittet
Som varte i en livstid
For herren gaar
Inn i slottet fra droemmenMirror lyrics:


Inn i slottet fra droemmen
For herren gaar
Som varte i en livstid
Da stopper rittet

Drommens slott...
Ut fra fjellets store skygge
Ut fra morke
Ut fra taaken

Inn i skyggene...
Over stokk og stein
En evighet av kulde
Uendelig med dode trer

Sterke vaapen i haand
Ifort svarte kler
Paa en stolt hest
Mitt i svarte natten
Under graa skyer
Mellom dystre fjell
Gjennom taakete daler


Relevant Tags:
IInn II SSlottet FFra DDroemmen nn lottet ra roemmen nIn I lSottet rFa rDoemmen jnn j zlottet cra xroemmen jInn jI zSlottet cFra xDroemmen
Ijnn Ij Szlottet Fcra Dxroemmen 9nn 9 wlottet rra eroemmen 9Inn 9I wSlottet rFra eDroemmen I9nn I9 Swlottet Frra Deroemmen lnn l dlottet gra froemmen
lInn lI dSlottet gFra fDroemmen Ilnn Il Sdlottet Fgra Dfroemmen onn o elottet tra rroemmen oInn oI eSlottet tFra rDroemmen Ionn Io Selottet Ftra Drroemmen
knn k xlottet vra croemmen kInn kI xSlottet vFra cDroemmen Iknn Ik Sxlottet Fvra Dcroemmen 8nn 8 alottet dra sroemmen 8Inn 8I aSlottet dFra sDroemmen
I8nn I8 Salottet Fdra Dsroemmen unn u Sllottet uInn uI Sottet Fa Doemmen Iunn Iu Solttet Far Doremmen Innn Skottet Fda Ddoemmen
In Sklottet Ddroemmen Inn Slkottet Frda Drdoemmen Imn Soottet F4a D4oemmen Imnn Solottet F4ra D4roemmen Inmn Sloottet Fr4a Dr4oemmen
Ihn Spottet Fga Dgoemmen Ihnn Splottet Dgroemmen Inhn Slpottet Frga Drgoemmen Ijn Fta Dtoemmen Slttet Dtroemmen
Injn Sltotet Frta Drtoemmen Ibn Slkttet F5a D5oemmen Ibnn F5ra D5roemmen Inbn Slokttet Fr5a Dr5oemmen Sl9ttet Ffa Dfoemmen
Sl9ottet Ffra Slo9ttet Frfa Drfoemmen Inm Sl0ttet Fea Deoemmen Sl0ottet Fera Innm Slo0ttet Frea Dreoemmen
Inh Sllttet Fraa Drooemmen Fr Dremmen Innh Slolttet Fra Dreommen Inj Slittet Frz Drkemmen Sliottet Frza Drkoemmen
Innj Sloittet Fraz Drokemmen Inb Slotttet Frq Dr9emmen Slotet Frqa Dr9oemmen Innb Slottet Fraq Dro9emmen Sloftet Frs Dr0emmen
Slofttet Frsa Dr0oemmen Slotftet Fras Dro0emmen Slo5tet Frw Drlemmen Slo5ttet Frwa Drloemmen Slot5tet Fraw Drolemmen
Slohtet Frx Driemmen Slohttet Frxa Drioemmen Slothtet Frax Droiemmen Sloytet Droeemmen Sloyttet Drommen
Slotytet Dromemen Slo6tet Drosmmen Slo6ttet Drosemmen Slot6tet Droesmmen Slogtet Dro3mmen
Slogttet Dro3emmenHOME
Popular Songs:
i want a mom that will last forever

you'll live for now

fassade 1. satz

dream with me

kem skal f deg hem

tin soldier

heart of gold

no te necesito jaiko

rebel without a cause

light up my life

sknt att finnas till

in the blink of an eye

the earth dies screaming

where did our love go

superstar

go

en relisant ta lettre

family

the gypsy

thirsty

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us