Budka Suflera
Ona Przyszla Prosto Z Chmur

Ona przyszla prosto z chmur
Bylo to nagle tak jak blysk, jak grom, jak cud
W oczach miala blekit czystego lnu, teczy blask
Wszedl przez prog

Ten pierwszy raz
Wszystko wlasnie jest jak cud
Pierwsz¹ lekcjê na œwiat daje ci

Tylko raz jeden raz
W swoim rêku trzymasz klucz
I pasuje on do wszystkich drzwi

Potem ucz¹ ciê mnóstwa niezawodnych slow
I sposobów sprawdzonych od lat
Zycie, mówi¹ ci, jest jak jeden w kó³ko film
W którym lepiej lub gorzej siê gra

Niebo wciaz zmienia sie
Daremnie goniæ wzrokiem
Umykaj¹ce gdzieœ z tamtego dnia ob³oki
Z nich ktoœ przyszed³ raz

Ona przyszla prosto z chmur
Bylo to nagle tak jak blysk, jak grom, jak cud

Ten pierwszy raz
Wszystko zwykle jest jak cud
Pierwsz¹ lekcjê na swiat daje ci

Tylko raz, jeden raz
W swoim reku trzymasz klucz
I pasuje on do wszystkich drzwi.


Mirror lyrics:

I pasuje on do wszystkich drzwi.
W swoim reku trzymasz klucz
Tylko raz, jeden raz

Pierwsz¹ lekcjê na swiat daje ci
Wszystko zwykle jest jak cud
Ten pierwszy raz

Bylo to nagle tak jak blysk, jak grom, jak cud
Ona przyszla prosto z chmur

Z nich ktoœ przyszed³ raz
Umykaj¹ce gdzieœ z tamtego dnia ob³oki
Daremnie goniæ wzrokiem
Niebo wciaz zmienia sie

W którym lepiej lub gorzej siê gra
Zycie, mówi¹ ci, jest jak jeden w kó³ko film
I sposobów sprawdzonych od lat
Potem ucz¹ ciê mnóstwa niezawodnych slow

I pasuje on do wszystkich drzwi
W swoim rêku trzymasz klucz
Tylko raz jeden raz

Pierwsz¹ lekcjê na œwiat daje ci
Wszystko wlasnie jest jak cud
Ten pierwszy raz

Wszedl przez prog
W oczach miala blekit czystego lnu, teczy blask
Bylo to nagle tak jak blysk, jak grom, jak cud
Ona przyszla prosto z chmur


Relevant Tags:
OOna PPrzyszla PProsto ZZ CChmur na rzyszla rosto hmur nOa rPzyszla rPosto Z hCmur kna 0rzyszla 0rosto a fhmur kOna 0Przyszla 0Prosto aZ fChmur
Okna P0rzyszla P0rosto Za Cfhmur 9na lrzyszla lrosto s xhmur 9Ona lPrzyszla lProsto sZ xChmur O9na Plrzyszla Plrosto Zs Cxhmur 0na orzyszla orosto x vhmur
0Ona oPrzyszla oProsto xZ vChmur O0na Porzyszla Porosto Zx Cvhmur lna Prrzyszla Prrosto dhmur lOna Pzyszla Posto dChmur Olna Pzryszla Porsto Cdhmur
ina Pdzyszla Pdosto Chhmur iOna Pdrzyszla Pdrosto Cmur Oina Prdzyszla Prdosto Cmhur Onna P4zyszla P4osto Cjmur Oa P4rzyszla P4rosto Cjhmur
Oan Pr4zyszla Pr4osto Chjmur Oma Pgzyszla Pgosto Cumur Omna Pgrzyszla Pgrosto Cuhmur Onma Prgzyszla Prgosto Chumur Oha Ptzyszla Ptosto Cnmur
Ohna Ptrzyszla Ptrosto Cnhmur Onha Prtzyszla Prtosto Chnmur Oja P5zyszla P5osto Cbmur Ojna P5rzyszla P5rosto Cbhmur Onja Pr5zyszla Pr5osto Chbmur
Oba Pfzyszla Pfosto Cgmur Obna Pfrzyszla Pfrosto Cghmur Onba Prfzyszla Prfosto Chgmur Onaa Pezyszla Peosto Cymur On Perzyszla Perosto Cyhmur
Ona Prezyszla Preosto Chymur Onz Przzyszla Proosto Chmmur Onza Pryszla Prsto Chur Onaz Pryzszla Prsoto Chumr Onq Prayszla Prksto Chjur
Onqa Prazyszla Prkosto Onaq Przayszla Proksto Chmjur Ons Prsyszla Pr9sto Chkur Onsa Prszyszla Pr9osto Chkmur Onas Przsyszla Pro9sto Chmkur
Onw Prxyszla Pr0sto Chnur Onwa Prxzyszla Pr0osto Onaw Przxyszla Pro0sto Chmnur Onx Przyyszla Prlsto Chmuur Onxa Przszla Prlosto Chmr
Onax Przsyzla Prolsto Chmru Przgszla Pristo Chmhr Przgyszla Priosto Chmhur Przygszla Proisto Chmuhr Przhszla Prossto Chm7r
Przhyszla Proto Chm7ur Przyhszla Protso Chmu7r Prz6szla Prozto Chmkr Prz6yszla Prozsto Przy6szla Proszto Chmukr
Przuszla Prowto Chmir Przuyszla Prowsto Chmiur Przyuszla Proswto Chmuir Prz7szla Prodto Chm8r Prz7yszla Prodsto Chm8ur
Przy7szla Prosdto Chmu8rHOME
Popular Songs:
all things around the sun

hold me lord

amarnos no es pecado

search is over

quiereme

the pretender

taxi, taxi

last letter read

guess what

du kanske var p holmn

du schaffst es

what's really goin' wrong

reason to believe

superman

breath of god

pesem o rolici papirja

golden web

los mangos bajitos

muy peligroso

morning light

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us