Carola
Modersvingen

Nu vill jag sjunga om modersvingen,
som mig betäcker i nödens strid,
nu vill jag vila vid moders hjärta,
där blir jag stilla, där får jag frid.

Det modershjärta har ej sin like,
i trofast kärlek det ser jag nog,
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
utav den kärlek som för oss då.

Ty jag vill glömma all livets smärta,
all tidens oro, allt jordens ve,
och tyst mig gömma blott vid det hjärta,
vars nåd och huldhet jag nu fått se,

Det modershjärta har ej sitt like,
i trofast kärlek det ser jag nog,
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
utav den kärlek som för oss då.

Det modershjärta har ej sitt like,
i trofast kärlek det ser jag nog,
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
utav den kärlek som för oss då.


Mirror lyrics:

utav den kärlek som för oss då.
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
i trofast kärlek det ser jag nog,
Det modershjärta har ej sitt like,

utav den kärlek som för oss då.
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
i trofast kärlek det ser jag nog,
Det modershjärta har ej sitt like,

vars nåd och huldhet jag nu fått se,
och tyst mig gömma blott vid det hjärta,
all tidens oro, allt jordens ve,
Ty jag vill glömma all livets smärta,

utav den kärlek som för oss då.
vem fattar höjden, vem mäter djupet,
i trofast kärlek det ser jag nog,
Det modershjärta har ej sin like,

där blir jag stilla, där får jag frid.
nu vill jag vila vid moders hjärta,
som mig betäcker i nödens strid,
Nu vill jag sjunga om modersvingen,


Relevant Tags:
MModersvingen odersvingen oMdersvingen jodersvingen jModersvingen Mjodersvingen kodersvingen kModersvingen Mkodersvingen
nodersvingen nModersvingen Mnodersvingen Moodersvingen Mdersvingen Mdoersvingen Mkdersvingen Mokdersvingen M9dersvingen
M9odersvingen Mo9dersvingen M0dersvingen M0odersvingen Mo0dersvingen Mldersvingen Mlodersvingen Moldersvingen Midersvingen
Miodersvingen Moidersvingen Moddersvingen Moersvingen Moedrsvingen Moxersvingen Moxdersvingen Modxersvingen Moeersvingen
Moedersvingen Modeersvingen Mofersvingen Mofdersvingen Modfersvingen Morersvingen Mordersvingen Modrersvingen Mocersvingen
Mocdersvingen Modcersvingen Mosersvingen Mosdersvingen Modsersvingen Modrsvingen Modresvingen Modsrsvingen Modesrsvingen
Mod3rsvingen Mod3ersvingen Mode3rsvingen Modfrsvingen Modefrsvingen Modrrsvingen Moderrsvingen Mod4rsvingen Mod4ersvingen
Mode4rsvingen Moddrsvingen Modedrsvingen Modwrsvingen Modwersvingen Modewrsvingen Modesvingen Modesrvingen Modedsvingen
Moderdsvingen Mode4svingen Moder4svingen Modegsvingen Modegrsvingen Modergsvingen Modetsvingen Modetrsvingen Modertsvingen
Mode5svingen Mode5rsvingen Moder5svingen Modefsvingen Moderfsvingen Modeesvingen Moderesvingen Moderssvingen Modervingen
Modervsingen Moderzvingen Moderzsvingen Moderszvingen Moderwvingen Moderwsvingen Moderswvingen ModerdvingenHOME
Popular Songs:
un barquito de cscara de nuez

kein geld dem militr

pink... no no... what about whimsical

(nothing but) flowers

koera elu

how great

i must have done something bad

me and the bees

i can't find my way home

lo que yo mas quiero

monopoly

till minne av daniel wretstrm

slo si me perdonas

hide your love away

[stef]

reason to believe

daydream and saunter

a media luz (a kiss goodbye)

this song

herra virtanen

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us