Carola
Steg Fr Steg

Som ett regn, så kan du smälta bort all snö
Som en flod, så söker du dig till min sjö
Som ett hav, så når du min strand
Du silar min sand i din hand
Som en våg, så tar du mig med
Och allt jag kan ge, det får du
För jag är redan din

Steg för steg, har jag börjat gå den väg
Som för mig lite närmre till dig, nu
Jag känner att du väntar på mig, nu
Jag tars teg för steg, vet att du går samma väg
Och ingenting kan få oss att vända
Vi älskar och vi låter det hända
Steg för steg

Som en bris, så följer du mig vart jag går
Som en vind, så smeker du så lätt mitt hår
Som en storm, så sveper du fram
Jag finner min hamn i din famn
Som ett skalv som skakar min mark
Som växer sig stark av längtan
Tills lugnet når oss två

Steg för steg, har jag börjat gå den väg...

Tills lugnet når oss två

Steg för steg, har jag börjat gå den väg...


Mirror lyrics:

Steg för steg, har jag börjat gå den väg...

Tills lugnet når oss två

Steg för steg, har jag börjat gå den väg...

Tills lugnet når oss två
Som växer sig stark av längtan
Som ett skalv som skakar min mark
Jag finner min hamn i din famn
Som en storm, så sveper du fram
Som en vind, så smeker du så lätt mitt hår
Som en bris, så följer du mig vart jag går

Steg för steg
Vi älskar och vi låter det hända
Och ingenting kan få oss att vända
Jag tars teg för steg, vet att du går samma väg
Jag känner att du väntar på mig, nu
Som för mig lite närmre till dig, nu
Steg för steg, har jag börjat gå den väg

För jag är redan din
Och allt jag kan ge, det får du
Som en våg, så tar du mig med
Du silar min sand i din hand
Som ett hav, så når du min strand
Som en flod, så söker du dig till min sjö
Som ett regn, så kan du smälta bort all snö


Relevant Tags:
SSteg FFr SSteg teg r teg tSeg Fr tSeg zteg cr zteg zSteg cFr zSteg Szteg Fcr Szteg wteg rr wteg wSteg rFr wSteg
Swteg Frr Swteg dteg gr dteg dSteg gFr dSteg Sdteg Fgr Sdteg eteg tr eteg eSteg tFr eSteg Seteg Ftr Seteg xteg vr xteg
xSteg vFr xSteg Sxteg Fvr Sxteg ateg dr ateg aSteg dFr aSteg Sateg Fdr Sateg Stteg Fr Stteg Seg Fr Seg Setg Fr Setg
Sfeg F㶶r Sfeg Sfteg Fr Sfteg Stfeg Fr Stfeg S5eg Frr S5eg S5teg F S5teg St5eg Fr St5eg Sheg Fd Sheg Shteg Fdr Shteg
Stheg Frd Stheg Syeg F4 Syeg Syteg F4r Syteg Styeg Fr4 Styeg S6eg Fg S6eg S6teg Fgr S6teg St6eg Frg St6eg Sgeg Ft Sgeg
Sgteg Ftr Sgteg Stgeg Frt Stgeg Sreg F5 Sreg Srteg F5r SrtegHOME
Popular Songs:
who knows who cares

is that

hang time

coqueta

circling above in time before time

not picky

shake it

manodepressiv

pictures

to the solar system

marco polo

i hope so

i love you because

la vie en rose

simple as that

white noise

kaikkien aikojen rantalomareggae

perhosia masussa

delirio

i get high

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us