Carola
Jag Har Hrt Om En Stad Ovan Molnen

Jag har hört om en stad ovan molnen,
ovan jordiska, dimhöljda länder,
jag har hört om de solljusa stränder
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Jag högt måste sjunga!
Halleluja! Jag går till den staden.
Om än stegen blir trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå.

Jag har hört om ett land utan tårar,
utan sorg, utan nöd, utan strider,
och där ingen av sjukdom mer lider
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Där fröjdas vi alla!
Halleluja! Vart tvivel försvunnit!
Aldrig mer skall jag stappla och falla,
jag är framme, ja, hemma hos Gud

Jag har hört om den snövita dräkten
och om glansen av gyllene kronor.
Jag har hört om den himmelska släkten,
och en gång, tänk en gång är jag där!
Halleluja! Jag fröjdas i anden!
Jag kan höra den himmelska sången
och det sliter i jordiska banden,
ty jag vet, jag skall snart vara där.


Mirror lyrics:

ty jag vet, jag skall snart vara där.
och det sliter i jordiska banden,
Jag kan höra den himmelska sången
Halleluja! Jag fröjdas i anden!
och en gång, tänk en gång är jag där!
Jag har hört om den himmelska släkten,
och om glansen av gyllene kronor.
Jag har hört om den snövita dräkten

jag är framme, ja, hemma hos Gud
Aldrig mer skall jag stappla och falla,
Halleluja! Vart tvivel försvunnit!
Halleluja! Där fröjdas vi alla!
och en gång, tänk en gång är jag där!
och där ingen av sjukdom mer lider
utan sorg, utan nöd, utan strider,
Jag har hört om ett land utan tårar,

bär det uppåt och hemåt ändå.
Om än stegen blir trötta och tunga,
Halleluja! Jag går till den staden.
Halleluja! Jag högt måste sjunga!
och en gång, tänk en gång är jag där!
jag har hört om de solljusa stränder
ovan jordiska, dimhöljda länder,
Jag har hört om en stad ovan molnen,


Relevant Tags:
JJag HHar HHrt OOm EEn SStad OOvan MMolnen ag ar rt m n tad van olnen aJg aHr Hrt mO nE tSad vOan oMlnen kag jar jrt km sn ztad kvan jolnen
kJag jHar jHrt kOm sEn zStad kOvan jMolnen Jkag Hjar Hjrt Okm Esn Sztad Okvan Mjolnen iag uar urt 9m 3n wtad 9van kolnen iJag uHar uHrt 9Om 3En wStad 9Ovan kMolnen
Jiag Huar Hurt O9m E3n Swtad O9van Mkolnen mag nar nrt 0m fn dtad 0van nolnen mJag nHar nHrt 0Om fEn dStad 0Ovan nMolnen Jmag Hnar Hnrt O0m Efn Sdtad O0van Mnolnen
nag bar brt lm rn etad lvan Moolnen nJag bHar bHrt lOm rEn eStad lOvan Mlnen Jnag Hbar Hbrt Olm Ern Setad Olvan Mlonen hag gar grt im 4n xtad ivan Mklnen
hJag gHar gHrt iOm 4En xStad iOvan Jhag Hgar Hgrt Oim E4n Sxtad Oivan Moklnen uag yar yrt Omm dn atad Ovvan M9lnen uJag yHar yHrt O dEn aStad Oan M9olnen
Juag Hyar Hyrt Om Edn Satad Oavn Mo9lnen Jaag Haar Hrt Oj wn Sttad Oban M0lnen Jg Hr Hrt Ojm wEn Sad Obvan M0olnen Jga Hra Hrt Omj Ewn Satd Ovban Mo0lnen
Jzg Hzr H㶶rt Ok Enn Sfad Ocan Mllnen Jzag Hzar Hrt E Sftad Ocvan Mlolnen Jazg Hazr Hrt Omk En Stfad Ovcan Mollnen Jqg Hqr Hrrt On Em S5ad Ogan Milnen
Jqag Hqar Ht Onm Emn S5tad Ogvan Miolnen Jaqg Haqr Htr Omn Enm St5ad Ovgan Moilnen Jsg Hsr Hdt Eh Shad Ofan Jsag Hsar Hdrt Ehn Shtad Ofvan Monen
Jasg Hasr Hrdt Enh Sthad Ovfan Monlen Jwg Hwr H4t Ej Syad Ovaan Moknen Jwag Hwar H4rt Ejn Sytad Ovn Jawg Hawr Hr4t Enj Styad Ovna Molknen
Jxg Hxr Hgt Eb S6ad Ovzn Moonen Jxag Hxar Hgrt Ebn S6tad Ovzan Jaxg Haxr Hrgt Enb St6ad Ovazn Molonen Jagg Harr Htt Sgad Ovqn Mopnen
Ja Ha Htrt Sgtad Ovqan Moplnen Jag Har Hrtt Stgad Ovaqn Molpnen Jah Had H5t Srad Ovsn Molnnen Jahg Hadr H5rt Srtad Ovsan Molen
Jagh Hard Hr5t Strad Ovasn Molenn Jay Ha4 Hft Staad Ovwn MolmenHOME
Popular Songs:
5 de septiembre (reggaeton version)

daddy

pilate and christ

antitrust

96 tears

naiad

stranded

house of shame

aina kun s meet

can't turn away

right face wrong time

down to the old pub instead

d'autres

aina yhdess

now or never

tonight i celebrate my love

airmata di kuala lumpur

mind games (make love, not war)

bring all the walls down

no one leaves

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us