Carola
K„§rleken Kan D„∂

Sjungs av Tommy Körberg:

Tänk på berömda älskande
Hur tappert dom får strida
I påvra kyffen där dom bor
Får bägge gå och lida
Där älskar dom varann
Och dör i lungsot dessemellan
Om rika kärlekspar som oss går ryktet mera sällan

Inte nån vindskupa i Paris
Aldrig nån hotande penningkris
Tillvaron är ganska orättvis
Kärleken kan dö

Jag gör affärer som gör mig fet
Hon har en väldig förmögenhet
Flygplan och lustyacht så vitt jag vet
Kärleken kan dö

Aldrig en skjuts med en överfylld buss
Eller slamrande tunnelbanor
Mercan hon har eller min Jaguar
Passar bättre för våra vanor

Nåt som de fattiga drömde vi
Milt och försonande ömt ler vi
Två miljonärer man glömt är vi
Förstörda av sin miljö
Kärleken är inte alls förbi
Den ska aldrig få dö

Var finns en stuga så röd åt oss
Var kan det gå lite nöd på oss
Det kunde ge lite glöd förstås
Kärleken kan dö

Hur visar hon sympati för mig
Dö som en annan Mimi för mig
√Ąr det en s√•n hon ska bli f√∂r mig
Kärleken kan dö

Var miljonär har blott tid för affärer
Och utmanar bara löjet
Var proletär har så lätt att bli kär
Att romanser är rena nöjet
Vill man som vi bara hinna med
Satsa en smula och vinna mer
Får inte kärleken brinna ner
oOh täckas av evig snö
Låt inte kärleken brinna ner
Den ska aldrig få dö


Mirror lyrics:

Den ska aldrig få dö
Låt inte kärleken brinna ner
oOh täckas av evig snö
Får inte kärleken brinna ner
Satsa en smula och vinna mer
Vill man som vi bara hinna med
Att romanser är rena nöjet
Var proletär har så lätt att bli kär
Och utmanar bara löjet
Var miljonär har blott tid för affärer

Kärleken kan dö
√Ąr det en s√•n hon ska bli f√∂r mig
Dö som en annan Mimi för mig
Hur visar hon sympati för mig

Kärleken kan dö
Det kunde ge lite glöd förstås
Var kan det gå lite nöd på oss
Var finns en stuga så röd åt oss

Den ska aldrig få dö
Kärleken är inte alls förbi
Förstörda av sin miljö
Två miljonärer man glömt är vi
Milt och försonande ömt ler vi
Nåt som de fattiga drömde vi

Passar bättre för våra vanor
Mercan hon har eller min Jaguar
Eller slamrande tunnelbanor
Aldrig en skjuts med en överfylld buss

Kärleken kan dö
Flygplan och lustyacht så vitt jag vet
Hon har en väldig förmögenhet
Jag gör affärer som gör mig fet

Kärleken kan dö
Tillvaron är ganska orättvis
Aldrig nån hotande penningkris
Inte nån vindskupa i Paris

Om rika kärlekspar som oss går ryktet mera sällan
Och dör i lungsot dessemellan
Där älskar dom varann
Får bägge gå och lida
I påvra kyffen där dom bor
Hur tappert dom får strida
Tänk på berömda älskande

Sjungs av Tommy Körberg:


Relevant Tags:
KK„§rleken KKan DD„∂ „§rleken an „∂ „K§rleken aKn „D∂ l„§rleken lan x„∂ lK„§rleken lKan xD„∂ Kl„§rleken Klan Dx„∂
o„§rleken oan e„∂ oK„§rleken oKan eD„∂ Ko„§rleken Koan De„∂ m„§rleken man f„∂ mK„§rleken mKan fD„∂ Km„§rleken Kman Df„∂
j„§rleken jan r„∂ jK„§rleken jKan rD„∂ Kj„§rleken Kjan Dr„∂ i„§rleken ian c„∂ iK„§rleken iKan cD„∂ Ki„§rleken Kian Dc„∂
K„„§rleken Kaan s„∂ K§rleken Kn sD„∂ K§„rleken Kna Ds„∂ K„§§rleken Kzn D„„∂ K„rleken Kzan D∂ K„r§leken Kazn D∂„
K„§rrleken Kqn D„∂∂ K„§leken Kqan D„ K„§lreken Kaqn D„∂ K„§dleken Ksn K„§drleken Ksan K„§rdleken Kasn
K„§4leken Kwn K„§4rleken Kwan K„§r4leken Kawn K„§gleken Kxn K„§grleken Kxan K„§rgleken Kaxn
K„§tleken Kann K„§trleken Ka K„§rtleken Kan K„§5leken Kam K„§5rleken Kamn K„§r5leken Kanm
K„§fleken Kah K„§frleken Kahn K„§rfleken Kanh K„§eleken Kaj K„§erleken Kajn K„§releken Kanj
K„§rlleken Kab K„§reken Kabn K„§relken Kanb K„§rkeken K„§rkleken K„§rlkeken
K„§roeken K„§roleken K„§rloeken K„§rpeken K„§rpleken K„§rlpeken
K„§rleeken K„§rlken K„§rlkeen K„§rlsken K„§rlseken K„§rlesken
K„§rl3ken K„§rl3eken K„§rle3ken K„§rlfken K„§rlfekenHOME
Popular Songs:
you're always brand new to me

boom boom boom (let's go back to my room)

end game

a place to stop

bailero

the new world

the moving room

kiss of the rat

she's still gone

letters home

all that i need

lust

india rubber

when we're alone at night

midas man

millennium theater

dieu que le monde est injuste

the way you want it

it's up to you

break the walls down (jericho)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us