Carola
Guld I Dina gon

Som en vind fyller segel
Fyller du mina tomma rum
Ser du skrattet i min spegel
Jag som bruka vara stum

Som ett regn i en öken
Kommer du med liv igen
Jag ser guld i dina ögon

Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...

Som den första sommardagen
Värmer du bort all frusenhet
Som en stråle sol på magen
Läker du bort ensamhet

Jag hoppas du vill stanna längre
Mycket längre än en sommarvind
Nu ser jag liv i mina segel

Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...

Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...


Mirror lyrics:

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...

Förut såg jag ingenting
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...

Förut såg jag ingenting
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh

Nu ser jag liv i mina segel
Mycket längre än en sommarvind
Jag hoppas du vill stanna längre

Läker du bort ensamhet
Som en stråle sol på magen
Värmer du bort all frusenhet
Som den första sommardagen

Nanana...
Förut såg jag ingenting
Nanana...

Förut såg jag ingenting
Förut såg jag ingenting-oh oh
Förut såg jag ingenting-nehej
Förut såg jag ingenting-oh oh

Jag ser guld i dina ögon
Kommer du med liv igen
Som ett regn i en öken

Jag som bruka vara stum
Ser du skrattet i min spegel
Fyller du mina tomma rum
Som en vind fyller segel


Relevant Tags:
GGuld II DDina gon uld ina gon uGld I iDna gon huld j xina 㶶gon hGuld jI xDina gon Ghuld Ij Dxina gon
yuld 9 eina ggon yGuld 9I eDina on Gyuld I9 Deina ogn buld l fina hon bGuld lI fDina hgon Gbuld Il Dfina ghon
vuld o rina yon vGuld oI rDina ygon Gvuld Io Drina gyon fuld k cina bon fGuld kI cDina bgon Gfuld Ik Dcina gbon
tuld 8 sina von tGuld 8I sDina vgon Gtuld I8 Dsina gvon Guuld u Diina fon Gld uI Dna fgon Glud Iu Dnia gfon
Ghld Djna ton Djina tgon Guhld Dijna gton G7ld D9na goon G7uld D9ina gn Gu7ld Di9na gno
Gkld Dlna gkn Gkuld Dlina gkon Gukld Dilna gokn Gild Dona g9n Giuld Doina g9on Guild Diona go9n
G8ld Dkna g0n G8uld Dkina g0on Gu8ld Dikna go0nHOME
Popular Songs:
summer never came

ni vet inte var jag r

the raven (cast album)

mira lo que has hecho en mi

through

make her purr

entre tu y yo

vieterit

dancing on air

seldom's sister

if i could live your life

possess the land

talk to me

show your power

everything

somebody's baby

yabani

veneno

old faithful

suffering overdue

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us