Carola
Det Kommer Dagar

Det kommer dagar
då min himmel inte alls är blå
ja det kommer dagar
när tiden går så sakta som tid kan gå
när ingenting nej ingenting
blir som man tänkt

Ja det kommer dagar
då nästan allt är för svårt att förstå
och man tvingas in på vägar
där det kan kännas allt för tungt att gå
men även de mörkaste av dagar
ska jag söka efter ljus här ändå

Ja det är dagarna som går
dagarna som går
som är livet
det är dagarna som går
dagarna som går
som är livet
dagarna som går som går
som är livet

Det kommer dagar
då ingenting är lätt att förstå sig på
men vi ska hjälpas åt att slå
alla orosmoln till marken då
för även dessa gråa dar
lever vi livet här ändå

Ja det är dagarna...

Det kommer dagar och
ja det kommer dagar
när tiden går så sakta som tid kan gå
men vi ska hjälpas åt att slå
alla orosmoln till marken då

Ja det är dagarna...


Mirror lyrics:

Ja det är dagarna...

alla orosmoln till marken då
men vi ska hjälpas åt att slå
när tiden går så sakta som tid kan gå
ja det kommer dagar
Det kommer dagar och

Ja det är dagarna...

lever vi livet här ändå
för även dessa gråa dar
alla orosmoln till marken då
men vi ska hjälpas åt att slå
då ingenting är lätt att förstå sig på
Det kommer dagar

som är livet
dagarna som går som går
som är livet
dagarna som går
det är dagarna som går
som är livet
dagarna som går
Ja det är dagarna som går

ska jag söka efter ljus här ändå
men även de mörkaste av dagar
där det kan kännas allt för tungt att gå
och man tvingas in på vägar
då nästan allt är för svårt att förstå
Ja det kommer dagar

blir som man tänkt
när ingenting nej ingenting
när tiden går så sakta som tid kan gå
ja det kommer dagar
då min himmel inte alls är blå
Det kommer dagar


Relevant Tags:
DDet KKommer DDagar et ommer agar eDt oKmmer aDgar xet lommer xagar xDet lKommer xDagar Dxet Klommer Dxagar eet oommer eagar
eDet oKommer eDagar Deet Koommer Deagar fet mommer fagar fDet mKommer fDagar Dfet Kmommer Dfagar ret jommer ragar rDet jKommer rDagar
Dret Kjommer Dragar cet iommer cagar cDet iKommer cDagar Dcet Kiommer Dcagar set sagar sDet Kmmer sDagar Dset Kmomer Dsagar
Kkmmer Daagar Dt Kkommer Dgar Dte Kokmmer Dgaar Dst K9mmer Dzgar K9ommer Dzagar Dest Ko9mmer Dazgar D3t K0mmer Dqgar
D3et K0ommer Dqagar De3t Ko0mmer Daqgar Dft Klmmer Dsgar Deft Kolmmer Dasgar Drt Kimmer Dwgar Dwagar Dert Koimmer Dawgar
D4t Kommmer Dxgar D4et Komer De4t Kommer Daxgar Ddt Kojmer Daggar Ddet Kojmmer Daar Dedt Komjmer Daagr Dwt Kokmer Dahar
Dwet Dahgar Dewt Komkmer Daghar Dett Konmer Dayar De Konmmer Daygar Det Komnmer Dagyar Def Dabar DabgarHOME
Popular Songs:
i can't get it

take me as i am

amar sin ser amada

cuando estoy con ella

sundown

vastaus kaikkeen

totenmarsch

know i would

contigo aprendi

feelin' blue

disco hades

90's kids

or maybe not

over easy

i like it

footprints [n.y. mix]

i trust you

it's so good

mercyside

at your door

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us