Caramell
Simsalabim

Kom så ska jag visa vad jag kan!
Jag vill se, jag vill se, ja vad är de som du kan?
Jag kan nått som ingen annan kan!
Kan du de, kan du de, men vad är du för en man?
Blixtrar och dunder, lite magiska under, det är det som är trolleri.

sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim
han är min trollkarl simsalabim

vill du äta glass och karamell?
ja de är klart om de går, vill ha mera om jag får.
kanske åka med en karusell?
gärna de om du kan, du är en underbar man.
Blixtrar och dunder, lite magiska under, det är det som är trolleri.

sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim
han är min trollkarl simsalabim

sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim
han är min trollkarl simsalabim

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min


Mirror lyrics:

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min

han är min, han är min, han är min

han är min trollkarl simsalabim
sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim

han är min trollkarl simsalabim
sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim

Blixtrar och dunder, lite magiska under, det är det som är trolleri.
gärna de om du kan, du är en underbar man.
kanske åka med en karusell?
ja de är klart om de går, vill ha mera om jag får.
vill du äta glass och karamell?

han är min trollkarl simsalabim
sim-sim-simsalabim
ja han kan trolla simsalabim
sim-sim-simsalabim

Blixtrar och dunder, lite magiska under, det är det som är trolleri.
Kan du de, kan du de, men vad är du för en man?
Jag kan nått som ingen annan kan!
Jag vill se, jag vill se, ja vad är de som du kan?
Kom så ska jag visa vad jag kan!


Relevant Tags:
SSimsalabim imsalabim iSmsalabim zimsalabim zSimsalabim Szimsalabim wimsalabim wSimsalabim Swimsalabim dimsalabim dSimsalabim
Sdimsalabim eimsalabim eSimsalabim Seimsalabim ximsalabim xSimsalabim Sximsalabim aimsalabim aSimsalabim Saimsalabim Siimsalabim
Smsalabim Smisalabim Sjmsalabim Sjimsalabim Sijmsalabim S9msalabim S9imsalabim Si9msalabim Slmsalabim Slimsalabim Silmsalabim
Somsalabim Soimsalabim Siomsalabim Skmsalabim Skimsalabim Sikmsalabim S8msalabim S8imsalabim Si8msalabim Sumsalabim Suimsalabim
Siumsalabim Simmsalabim Sisalabim Sismalabim Sijsalabim Simjsalabim Siksalabim Simksalabim Sinsalabim Sinmsalabim Simnsalabim
Simssalabim Simalabim Simaslabim Simzalabim Simzsalabim Simszalabim Simwalabim Simwsalabim Simswalabim Simdalabim Simdsalabim
Simsdalabim Simealabim Simesalabim Simsealabim Simxalabim Simxsalabim Simsxalabim Simaalabim Simasalabim Simsaalabim Simslabim
Simslaabim Simszlabim SimsazlabimHOME
Popular Songs:
alabanza

donne

holdin' on

hugo (chanson du cyclone)

fire

cherries

si tu m'aimais

paper mache darts

daydreamer

don't touch me

blues

i sing for you

forgiveness

you want more

viskas bus gerai

cara de angel

but now i know

johan

elsewhere

love is

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us