Blod, Sntt & Juling
Ka Som Hendte

Det var en gong det snødde någe heilt vanvittig
Tordenet det vekte kver en mann bak kvert et vindu
Eg merka at eg følte meg ganske snedig
Og eg tenkte at nå er det best å få seg et glas vatn

Men vatnet hjelpte bare inkje någe
Så nå var der ingenting eg kunne gjer for å bli rolig

Så skjedde det någe sprøtt
Og eg merka at eg ikkje var meg mer
Mange timer var gått
Og eg undre den dag i dag på ke som hendte

Eg kom meg te bevissthet ei stund ittepå
Og eg merka at det verka litt i både bein og armer
Og snøen ramla stadig ner på bakken
Sjøl om eg'kje frøys, så merka sjelen at det var vinter

Det eg huske å ha sitt
Va at måneskinnet lyste om nåttå
Men så vart alt ganske svart
Og eg undre den dag i dag på ke som hendte då
Ke som hendte den nåttå, eg kan ikkje huska det nå

Ke som hendte


Mirror lyrics:

Ke som hendte

Ke som hendte den nåttå, eg kan ikkje huska det nå
Og eg undre den dag i dag på ke som hendte då
Men så vart alt ganske svart
Va at måneskinnet lyste om nåttå
Det eg huske å ha sitt

Sjøl om eg'kje frøys, så merka sjelen at det var vinter
Og snøen ramla stadig ner på bakken
Og eg merka at det verka litt i både bein og armer
Eg kom meg te bevissthet ei stund ittepå

Og eg undre den dag i dag på ke som hendte
Mange timer var gått
Og eg merka at eg ikkje var meg mer
Så skjedde det någe sprøtt

Så nå var der ingenting eg kunne gjer for å bli rolig
Men vatnet hjelpte bare inkje någe

Og eg tenkte at nå er det best å få seg et glas vatn
Eg merka at eg følte meg ganske snedig
Tordenet det vekte kver en mann bak kvert et vindu
Det var en gong det snødde någe heilt vanvittig


Relevant Tags:
KKa SSom HHendte a om endte aK oSm eHndte la zom jendte lKa zSom jHendte Kla Szom Hjendte oa wom uendte oKa wSom uHendte Koa Swom Huendte
ma dom nendte mKa dSom nHendte Kma Sdom Hnendte ja eom bendte jKa eSom bHendte Kja Seom Hbendte ia xom gendte iKa xSom gHendte Kia Sxom Hgendte
Kaa aom yendte K aSom yHendte Ka Saom Hyendte Kz Soom Heendte Kza Sm Hndte Kaz Smo Hnedte Kq Skm Hsndte Kqa Skom Hsendte Kaq Sokm Hesndte
Ks S9m H3ndte Ksa S9om H3endte Kas So9m He3ndte Kw S0m Hfndte Kwa S0om Hfendte Kaw So0m Hefndte Kx Slm Hrndte Kxa Slom Hrendte Kax Solm Herndte
Sim H4ndte Siom H4endte Soim He4ndte Somm Hdndte So Hdendte Som Hedndte Soj Hwndte Sojm Hwendte Somj Hewndte
Sok Henndte Hedte Somk Hednte Son Hemdte Sonm Hemndte Somn Henmdte Hehdte Hehndte Henhdte
Hejdte Hejndte Henjdte Hebdte Hebndte Henbdte Henddte Hente HentdeHOME
Popular Songs:
this bitter pill

colors

das abendmahl

unintended

uudet tuulet

hr str jag

computer world

sufficient

things i stole

syksytn

let me love you tonight

one more round to go

summer soft

i chased you till you caught me

sortilegio

nemesis

had i known you better then

ich will lrm

war songs

dykarfrken ellen

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us