Bjrn Eidsvg
Tre Minutt

Du og eg
ein heile dag bak låste dør
me vet ka me har lyst t' gjør
og kossen me vil gjør det
Gode tid
dempa lys og hud mot hud
du og eg i all vår skrud
me e' så voksne at me tør det

Åh-åh-åh
to drevne i faget i ganske godt hold
Åh-åh-åh
dei treng' ikkje vin for å mista kontroll
men det hjelpe på
så dei drikke nå

Så skjer det igjen
dei lure på kor me e hen
dei vil ha mat og gir oss skjenn
for at me har låst oss inne
Aldri fred å få
me skynn' oss så nå går det fort
på et øyeblikk så e det gjort
det e alltid ungane som vinne

Åh-åh-åh
ekspertar i å gjør det med dårlige tid
Åh-åh-åh
det har knapt begynt før det brått e forbi
dei kan så absolutt
bruka meir enn tre minutt
men det e kje ofta
det faktisk ganske sjelden


Mirror lyrics:

det faktisk ganske sjelden
men det e kje ofta
bruka meir enn tre minutt
dei kan så absolutt
det har knapt begynt før det brått e forbi
Åh-åh-åh
ekspertar i å gjør det med dårlige tid
Åh-åh-åh

det e alltid ungane som vinne
på et øyeblikk så e det gjort
me skynn' oss så nå går det fort
Aldri fred å få
for at me har låst oss inne
dei vil ha mat og gir oss skjenn
dei lure på kor me e hen
Så skjer det igjen

så dei drikke nå
men det hjelpe på
dei treng' ikkje vin for å mista kontroll
Åh-åh-åh
to drevne i faget i ganske godt hold
Åh-åh-åh

me e' så voksne at me tør det
du og eg i all vår skrud
dempa lys og hud mot hud
Gode tid
og kossen me vil gjør det
me vet ka me har lyst t' gjør
ein heile dag bak låste dør
Du og eg


Relevant Tags:
TTre MMinutt re inutt rTe iMnutt fre jinutt fTre jMinutt Tfre Mjinutt 5re kinutt 5Tre kMinutt T5re Mkinutt hre ninutt hTre nMinutt
Thre Mninutt yre Miinutt yTre Mnutt Tyre Mniutt 6re Mjnutt 6Tre T6re Mijnutt gre M9nutt gTre M9inutt Tgre Mi9nutt rre Mlnutt
rTre Mlinutt Trre Milnutt Monutt Te Moinutt Ter Mionutt Tde Mknutt Tdre Trde Miknutt T4e M8nutt T4re M8inutt Tr4e Mi8nutt
Tge Munutt Muinutt Trge Miunutt Tte Minnutt Ttre Miutt Trte Miuntt T5e Mimutt Mimnutt Tr5e Minmutt Tfe Mihutt Mihnutt
Trfe Minhutt Tee Mijutt Tere Tree Minjutt Mibutt Tr Mibnutt Tre Minbutt Trs Minuutt Trse MinttHOME
Popular Songs:
someone told me

komm doch mit

victims of love

sentimiento

where's the playground susie

it's not your fault

hallucinations

all the same

i'm gonna change everything

youre 24

y te pienso

carry on

hard luck story

daria

pensando en tu amor

whoa on the whoas

habit curse

someday

messing with me

c'est la vie

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us