Bjrn Eidsvg
Lev Og La Leva

Lev og la leve
Lev og la leve
Hør det du hørre
Se de du ser
Gå gjennom kroppen
frå håve til ter
Kjenn at du leve
Se at du virke
Kjenn koss det krible
Hør koss det knirke
Lev og la leve
Lev og la leve Du e i live
Kjenn pulsen slår
Bruk samsene dine
Det e'kje alt du forstår
Det e'kje så viktig
Kjenn koss du har det
La det få bobla
før håve ditt tar det
Det e'kje alltid lika lett
Det kan fort bli for kaldt det kan fort bli for hett
Det gir me blaffen i nå
Hvis du kan så heng deg på.
Lev og la leve Lev og la leve.
Mirror lyrics:Lev og la leve Lev og la leve.
Hvis du kan så heng deg på.
Det gir me blaffen i nå
Det kan fort bli for kaldt det kan fort bli for hett
Det e'kje alltid lika lett
før håve ditt tar det
La det få bobla
Kjenn koss du har det
Det e'kje så viktig
Det e'kje alt du forstår
Bruk samsene dine
Kjenn pulsen slår
Lev og la leve Du e i live
Lev og la leve
Hør koss det knirke
Kjenn koss det krible
Se at du virke
Kjenn at du leve
frå håve til ter
Gå gjennom kroppen
Se de du ser
Hør det du hørre
Lev og la leve
Lev og la leve


Relevant Tags:
LLev OOg LLa LLeva ev g a eva eLv gO aL eLva kev kg ka keva kLev kOg kLa kLeva Lkev Okg Lka Lkeva oev 9g oa oeva oLev 9Og oLa oLeva
Loev O9g Loa Loeva pev 0g pa peva pLev 0Og pLa pLeva Lpev O0g Lpa Lpeva Leev lg Laa Leeva Lv lOg L Lva Lve Olg La Lvea Lsv ig Lz Lsva
Lsev iOg Lza Lseva Lesv Oig Laz Lesva L3v Ogg Lq L3va L3ev O Lqa L3eva Le3v Og Laq Le3va Lfv Oh Ls Lfva Lfev Ohg Lsa Lfeva Lefv Ogh Las Lefva
Lrv Oy Lw Lrva Lrev Oyg Lwa Lreva Lerv Ogy Law Lerva L4v Ob Lx L4va L4ev Obg Lxa L4eva Le4v Ogb Lax Le4va Ldv Ov Ldva Ldev Ovg Ldeva
Ledv Ogv Ledva Lwv Of LwvaHOME
Popular Songs:
until it kills

little boy blue

i want

sodanjulistus

fuel

melodies & desires

(don't need) religion

you broke my heart

eva

self immolation (liquid sky mix)

what kind of love

i've got the melody (deep in my heart)

drake

dime que me quieres

kasno je

la vecina

time to start

damned for all time

spava sarajevo

where did they go, lord

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us