Bjă¸rn Eidsvă´g
Fă¸tter Pă´ Fjell

FØTTER PÅ FJELL

Jeg var i ferd med ü gü under i angst og sjølforakt
- da du fant meg, da du fant meg
livet var et ork og jeg var i dødens makt
- da du fant meg, da du fant meg
Du hørt mine tause skrik
du trosset mine mange svik.

Du løftet meg opp av fordervelsens grav
og satte mine føtter pü fjell
du viste meg nĂĽde istedenfor krav
da fant jeg tilbake til meg selv.

Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og sjølforsvar
- da fant du meg...
Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukkent kar
- da fant du meg...
Du hørte mine tause skrik
du trosset mine mange svik.


Mirror lyrics:

du trosset mine mange svik.
Du hørte mine tause skrik
- da fant du meg...
Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et sprukkent kar
- da fant du meg...
Jeg var utslitt av min vakling mellom skyld og sjølforsvar

da fant jeg tilbake til meg selv.
du viste meg nĂĽde istedenfor krav
og satte mine føtter pü fjell
Du løftet meg opp av fordervelsens grav

du trosset mine mange svik.
Du hørt mine tause skrik
- da du fant meg, da du fant meg
livet var et ork og jeg var i dødens makt
- da du fant meg, da du fant meg
Jeg var i ferd med ü gü under i angst og sjølforakt

FØTTER PÅ FJELL


Relevant Tags:
FFă¸tter PPă´ FFjell ă¸tter ă´ jell ăF¸tter ăP´ jFell că¸tter 0ă´ cjell cFă¸tter 0Pă´ cFjell Fcă¸tter P0ă´ Fcjell
ră¸tter lă´ rjell rFă¸tter lPă´ rFjell Fră¸tter Plă´ Frjell gă¸tter oă´ gjell gFă¸tter oPă´ gFjell Fgă¸tter Poă´ Fgjell
tă¸tter Păă´ tjell tFă¸tter P´ tFjell Ftă¸tter P´ă Ftjell vă¸tter Pă´´ vjell vFă¸tter Pă vFjell Fvă¸tter Pă´ Fvjell
dă¸tter djell dFă¸tter dFjell Fdă¸tter Fdjell Făă¸tter Fjjell F¸tter Fell F¸ătter Fejll
F㸸tter Fkell Fătter Fkjell Făt¸ter Fjkell Fă¸ttter Fiell Fă¸ter Fijell Fă¸tter Fjiell
Fă¸fter Fmell Fă¸ftter Fmjell Fă¸tfter Fjmell Fă¸5ter Fnell Fă¸5tter Fnjell Fă¸t5ter Fjnell
Fă¸hter Fhell Fă¸htter Fhjell Fă¸thter Fjhell Fă¸yter Fuell Fă¸ytter Fujell Fă¸tyter Fjuell
Fă¸6ter Fjeell Fă¸6tter Fjll Fă¸t6ter Fjlel Fă¸gter Fjsll Fă¸gtter Fjsell Fă¸tgter Fjesll
Fă¸rter Fj3ll Fă¸rtter Fj3ell Fă¸trter Fje3ll Fjfll FjfellHOME
Popular Songs:
măƒâ¤ diilaan rakkautta

mary jane

tell me

ain't it funny

el pequeăąo panda de chapultepec

everlasting

3 weeks, she sleeps

le tiers chant

everything reminds me of her

better days

pain is a close up

sugar free

the village of dwarves

bullets in the sky

a love before time

pulvertango

this time the dream's on me

otra cancion de amor

dare to dream (with john farnham)

shanghai sky

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us