Bjrn Eidsvg
Eg Har Virra Omkring

Eg har virra omkring - gått i ring
bete meg sjøl i halen
Eg har virra omkring - gått i ring
trudd eg va fri som svalen.

Har trudd at eg va sterke mann som visste kor eg sto
har meint at eg har hatt peiling - har meint at eg forsto
men meiningar e ein ting og følelsar - el langt frå det samma
og uten kontakt med min forfengelighet har eg stadig blitt ramma.

Han snakka fint om ansvarlighet og om å temma sine troll
har trudd at eg har hatt styring har trudd eg har hatt kontroll
men det har hjulpe meg lite at kontrollbehovet har hatt øvetaket
når eg har sotte der med flausene i fanget og det e ingen vei tebake.

Eg har virra omkring - rundt navlen min - trudd eg va fri som svalen
Eg virre stadigt omkring - går i ring - men det e gøy å ver litt galen.Mirror lyrics:


Eg virre stadigt omkring - går i ring - men det e gøy å ver litt galen.
Eg har virra omkring - rundt navlen min - trudd eg va fri som svalen

når eg har sotte der med flausene i fanget og det e ingen vei tebake.
men det har hjulpe meg lite at kontrollbehovet har hatt øvetaket
har trudd at eg har hatt styring har trudd eg har hatt kontroll
Han snakka fint om ansvarlighet og om å temma sine troll

og uten kontakt med min forfengelighet har eg stadig blitt ramma.
men meiningar e ein ting og følelsar - el langt frå det samma
har meint at eg har hatt peiling - har meint at eg forsto
Har trudd at eg va sterke mann som visste kor eg sto

trudd eg va fri som svalen.
Eg har virra omkring - gått i ring
bete meg sjøl i halen
Eg har virra omkring - gått i ring


Relevant Tags:
EEg HHar VVirra OOmkring g ar irra mkring gE aHr iVrra mOkring sg jar birra kmkring sEg jHar bVirra kOmkring Esg Hjar Vbirra Okmkring
3g uar cirra 9mkring 3Eg uHar cVirra 9Omkring E3g Huar Vcirra O9mkring fg nar girra 0mkring fEg nHar gVirra 0Omkring Efg Hnar Vgirra O0mkring
rg bar firra lmkring rEg bHar fVirra lOmkring Erg Hbar Vfirra Olmkring 4g gar Viirra imkring 4Eg gHar Vrra iOmkring E4g Hgar Vrira Oimkring
dg yar Vjrra Ommkring dEg yHar Vjirra Okring Edg Hyar Vijrra Okmring wg Haar V9rra Ojkring wEg Hr V9irra Ojmkring Ewg Hra Vi9rra Omjkring
Egg Hzr Vlrra Okkring E Hzar Vlirra Eg Hazr Vilrra Omkkring Eh Hqr Vorra Onkring Ehg Hqar Voirra Onmkring Egh Haqr Viorra Omnkring
Ey Hsr Vkrra Eyg Hsar Vkirra Omring Egy Hasr Vikrra Omrking Eb Hwr V8rra Omlring Ebg Hwar V8irra Omlkring Egb Hawr Vi8rra Omklring
Ev Hxr Vurra Omoring Evg Hxar Vuirra Omokring Egv Haxr Viurra Omkoring Ef Harr Virrra Ommring Ha Vira Egf Har Virra Omkmring
Et Had Vidra Omjring Etg Hadr Vidrra Egt Hard Virdra Omkjring Ha4 Vi4ra Omiring Ha4r Vi4rra Omikring Har4 Vir4ra Omkiring
Hag Vigra Omkrring Hagr Vigrra Omking Harg Virgra Omkirng Hat Vitra Omkding Hatr Vitrra Omkdring Hart Virtra Omkrding
Ha5 Vi5ra Omk4ing Ha5r Vi5rra Omk4ring Har5 Vir5ra Omkr4ing Haf Vifra Omkging Hafr Vifrra Omkgring Harf Virfra Omkrging
Hae Viera Omkting Haer Vierra Omktring Hare Virera OmkrtingHOME
Popular Songs:
cruise control

over

dansz dnya

a blossom fell

lonely teardrops, the

i would do anything for love (but i won't do that)

nothing even matters

really gonna rock tonight

de toi à moi

grain of faith

i pawned my past today

mad as snow

some kinda love

pictures of the past

clipped

shadow

war song

mi caf (the coffeesong)

blinded

ev'rything i've got (belongs to you)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us