Bjrn Eidsvg
Eg Ser

Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg
Du må gå de sjøl
men eg vil gå de med deg
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina
Alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg vil grina med deg
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva
livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg vil leva med deg
Eg vil leva med deg

Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå
i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg e død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg


Mirror lyrics:

Eg har gjort død til liv for deg
Eg e død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg
Men eg gjer død til liv, for deg
Du må smaka han sjøl
i døden for deg
Men eg kan ikkje gå
Eg ser at du er redd

Eg vil leva med deg
Men eg vil leva med deg
Du må leva det sjøl
livet for deg
Men eg kan ikkje leva
Eg ser du vil gi opp

Eg vil grina med deg
Men eg vil grina med deg
Du må grina de sjøl
Alle tårene for deg
Men eg kan ikkje grina
Eg ser du har det vondt

Eg vil gå de med deg
men eg vil gå de med deg
Du må gå de sjøl
alle skrittå for deg
men eg kan ikkje gå
Eg ser at du e trøtt


Relevant Tags:
EEg SSer g er gE eSr sg zer sEg zSer Esg Szer 3g wer 3Eg wSer E3g Swer fg der fEg dSer
Efg Sder rg eer rEg eSer Erg Seer 4g xer 4Eg xSer E4g Sxer dg aer dEg aSer Edg Saer wg
wEg Sr Ewg Sre Egg Ssr E Sser Eg Sesr Eh S3r Ehg S3er Egh Se3r Ey SfrHOME
Popular Songs:
dreh dich nicht um

nightmare

i found love (cindy's song)

overturned

lies

beautiful stranger

petit garon (old toy trains)

playing with lights

grocery

september 12th

der trnger til at blive skovlet noget sne

fade

what's new scooby doo

to the moon

la rose des vents

tougher than it is

blind leading the blind

euphoria

besoin de personne

dejame partir

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us