Bo Kaspers Orkester
Bara Fr Din Skull

En centimeter över stolen
lyfter jag ett tag
och hamnar lite närmre solen
jag vill må bra idag
gör det något om jag stjäl av dig
en timma eller två
med tiden har jag lärt mig
när det börjar att bli dags att gå

bara för din skull kommer jag hem
kommer jag halvfull
jag gör det igen
bara för di-i-in skull

För att hinna med dig
eller för att räcka till
måste tiden nån gång stanna
måste världen få stå still

gör det något om jag dansar
några valser med en vän
det var länge sen vi träffades
och har en hel del tid att ta igen

bara för din skull kommer jag hem
kommer jag halvfull
jag gör det igen
bara för di-i-in skull

en centimeter över stolen
det blir nog inte fler
för med tiden har jag lärt mig
när det börjar att bli dags att komma ner

bara för din skull kommer jag hem
kommer jag halvfull
jag gör det igen

bara för din skull kommer jag hem
kommer jag halvfull
jag gör det igen
bara för di-i-in skull


Mirror lyrics:

bara för di-i-in skull
jag gör det igen
kommer jag halvfull
bara för din skull kommer jag hem

jag gör det igen
kommer jag halvfull
bara för din skull kommer jag hem

när det börjar att bli dags att komma ner
för med tiden har jag lärt mig
det blir nog inte fler
en centimeter över stolen

bara för di-i-in skull
jag gör det igen
kommer jag halvfull
bara för din skull kommer jag hem

och har en hel del tid att ta igen
det var länge sen vi träffades
några valser med en vän
gör det något om jag dansar

måste världen få stå still
måste tiden nån gång stanna
eller för att räcka till
För att hinna med dig

bara för di-i-in skull
jag gör det igen
kommer jag halvfull
bara för din skull kommer jag hem

när det börjar att bli dags att gå
med tiden har jag lärt mig
en timma eller två
gör det något om jag stjäl av dig
jag vill må bra idag
och hamnar lite närmre solen
lyfter jag ett tag
En centimeter över stolen


Relevant Tags:
BBara FFr DDin SSkull ara r in kull aBra Fr iDn kSull vara cr xin zkull vBara cFr xDin zSkull Bvara Fcr Dxin Szkull
gara rr ein wkull gBara rFr eDin wSkull Bgara Frr Dein Swkull nara gr fin dkull nBara gFr fDin dSkull Bnara Fgr Dfin Sdkull
hara tr rin ekull hBara tFr rDin eSkull Bhara Ftr Drin Sekull Baara vr cin xkull Bra vFr cDin xSkull Braa Fvr Dcin Sxkull
Bzra dr sin akull Bzara dFr sDin aSkull Bazra Fdr Dsin Sakull Bqra Fr Diin Skkull Bqara Fr Dn Sull Baqra Fr Dni Sukll
Bsra F㶶r Djn Slull Bsara Fr Djin Slkull Basra Fr Dijn Sklull Bwra Frr D9n Soull Bwara F D9in Sokull Bawra Fr Di9n Skoull
Bxra Fd Dln Smull Bxara Fdr Dlin Smkull Baxra Frd Diln Skmull Barra F4 Don Sjull Baa F4r Doin Sjkull Baar Fr4 Dion Skjull
Bada Fg Dkn Siull Badra Fgr Dkin Sikull Barda Frg Dikn SkiullHOME
Popular Songs:
public animal # 9

gravel

put your arms around someone

last way out of here

eighteen

trained

merry blues

g.o.o.d love

i'm lucky

ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

mil razes

no te arrepientas

a hostage

buttons and bows

wildwood days

never had a dream come true

i miss you

i wouldn't have nothing if i didn't have you

canadian women canadian clubs

eteenpin

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us